08.04.2021

Etelä-Savon koulutusbrändi rakentuu yhteistyöllä alueen vahvuuksista

Kuinka erottautua koulutusmarkkinoilla? Kahdeksalla eteläsavolaisella koulutustoimijalla on Koulutusportti -hankkeen tiimoilta urakka, jonka tuotoksena syntyy mm. omiin vahvuuksiinsa nojaava Etelä-Savon koulutusbrändi. Koulutusportti -hankkeen myötä lisääntynyt Etelä-Savon koulutustoimijoiden yhteistyö on hyvä alku yhteiselle tarinalle ja yhteiselle brändille.

Hankkeen ensimmäisessä työpajassa otettiin ensiaskeleita yhteisen koulutusbrändin muotoiluun. Työpajassa haettiin koulutustoimijoita yhdistäviä vahvuuksia ja nostettiin ajatuksia Etelä-Savon koulutusbrändin teemoista.

Hyvä brändi ei häpeile

Ensin muutama sana hyvästä brändistä. Yhteistuumin nostimme hyvän brändin elementeiksi aitouden, yhteisen arvomaailman sekä puhuttelevuuden, joka nostattaa tunteita ja herättää aisteja. Parhaimmillaan brändin koettiin ohjaavan toimintaa joka tasolla.

Etelä-Savon koulutusbrändin ei haluta olevan päälle liimattu mainos tai pelkkä hieno ulkoasu, vaan toistavan monipuolisesti alueen omaleimaisuutta, toimijoiden arvoja ja vahvuuksia sekä tähtäävän tavoitteellisesti tulevaisuuteen.

Erityisen tärkeäksi työpajassa koettiin asennemuutos, jossa emme häpeile vaan uskomme itseemme ja olemme ylpeitä omasta toimintaympäristöstämme ja sen vahvuuksista. Pienuus voi olla rikkaus.  

Joustavuutta ja paikallisia vetovoimatekijöitä

Etelä-Savon koulutustarinassa halutaan nostaa esiin alueen monipuolisia opiskelumahdollisuuksia, joustavia koulutusratkaisuja sekä kestävää tulevaisuutta. Tulevaisuuden koulutuksen halutaan olevan ketterää ja yksilön tarpeisiin räätälöityä eikä paikkakuntaan sidottua.

Digitaalisuuden ja joustavuuden lisäksi koulutusbrändissä halutaan kuitenkin korostaa myös Etelä-Savon vahvuuksia ja vetovoimatekijöitä; elämän helppoutta ja turvallisuutta, yhteisöllisyyttä, vahvaa maakunnallista verkostoitumista sekä upeaa Saimaan järviluontoa mahdollisuuksineen.

Koulutusbrändin luomisessa ei kuitenkaan aiota unohtaa sitä kaikkein tärkeintä; laadukasta ja kiinnostavaa koulutussisältöä, joka kietoutuu joustavuuteen ja alueen omaleimaisuuteen.

Yhteistyö kaiken ytimessä

Nämä brändityöpajan ajatukset ja tuotokset ovat vielä hiomattomia timantteja, mutta kuitenkin mainio pohja Etelä-Savon koulutusbrändin kirkastamiselle. Yhteistyö koulutustoimijoiden kesken on ollut innostavaa ja mutkatonta, ja mikä tärkeintä, tarve sekä mahdollisuus muutokselle on vahvistunut.

Brändityöpajan työskentely kohotti jo itsessään meidän toimijoiden itsetuntoa niin koulutuksen ammattilaisina kuin eteläsavolaisina ihmisinä ja muistutti meitä arvostamaan kulttuurihistoriaamme, yhteisöllisyyttämme ja alueemme monipuolisuutta. Yhteistyöllä ja innovoinnilla meille kirkastuu, mitä kaikkea sivistys ja elämä Etelä-Savossa on ja voi olla.

Jaa artikkeli