26.04.2024

Etelä-Savosta mallia TKI-toiminnan kehittämiseen

Samiedu kehittää yhdessä monialaisen yhteistyöverkoston kanssa Etelä-Savon tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Etelä-Savon maakuntaliiton koordinoiman Etelä-Savon TKI-tiekartta -suunnitelman päätavoitteena on nostaa maakunnan TKI-toiminta kunnianhimoiseen neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta ja erityisesti yritysten suhteellista osuutta panoksista. Etelä-Savossa TKI-rahoitus ja toimenpiteet suunnataan kestävään kasvuun.

Tiekartan taustalla on maakunnassa todettu tarve vahvistaa TKI-yhteistyötä yritysten, korkeakoulujen, tutkimus- ja oppilaitosten ja muiden sidosryhmien kesken.

– Etelä-Savoa voi pitää TKI-yhteistyön malliesimerkkinä. Etelä-Savo on ensimmäinen maakunta Euroopassa, joka kehittää TKI-toimintaa kaikkien toimijoiden yhteistyönä, Samiedun kehitysjohtaja Jonna Kokkonen kertoo.

Samiedu on osallistunut TKI-tiekartan laadintaan ja sitoutuu viemään tiekartan toimenpiteitä omalta osaltaan eteenpäin ammatillisen koulutuksen ja osaamisen näkökulmasta.

– Ammatillisen koulutuksen ja Samiedun osalta tiekartan tavoitteena on luoda konkreettisia toimia muun muassa yrittäjyyden vahvistamiseen ja kansainvälisten rahoituskanavien parempaan hyödyntämiseen Etelä-Savossa.

Yrittäjyyden yhteistyöverkosto kansainväliselle tasolle

Samiedussa valmistellaan kansainväliseen rahoitushakuun kohdistuvaa yrittäjyyden huippuyksikön kehittämishanketta ja siihen kootaan parhaillaan yhteistyöverkostoa. Hankkeen myötä yrittäjyyspainotteisia opintoja voidaan toteuttaa uudella tavalla monialaisen kansainvälisistä toimijoista muodostuvan verkoston avulla.

Etelä-Savon alueen elinkeinoelämän rakenne ja vetovoimaisuuden kasvu edellyttävät uusien yritysten perustamista. Alueella myös tarvitaan useita satoja jatkajia jo olemassa oleville yrityksille.

Kansainväliset rahoituskanavat yrittäjien tukena

– Kansainväliset rahoituskanavat antavat yrityksille mahdollisuuden innovoida omassa toiminnassaan uusia kestävään kehitykseen liittyviä ratkaisuja. Kansainväliset rahoituskanavat tukevat esimerkiksi kiertotaloutta ja energiatehokkuutta edistäviä TKI-hankkeita, kannustaa Kokkonen.

TKI-rahoitus auttaa myös kansainvälisten osaajien sijoittumisessa alueelle. Samiedu yhdessä muiden toimijoiden kanssa tukee yritysten kansainvälistymisvalmiuksia muun muassa erilaisten koulutusmahdollisuuksien avulla. Koulutuksilla voidaan tukea henkilöstön ja uusien työntekijöiden taitoja, kuten englannin kielen osaamista.

– Toimenpiteillä vahvistetaan maakunnan pitovoimaa, jotta mahdollisimman moni ulkomaalaisesta työvoimasta jäisi alueelle ja työllistyisi yrityksiimme, Kokkonen sanoo.

Jaa artikkeli