14.04.2022

Hybridi- ja virtuaaliliikkuvuus mahdollistavat kansainväliset kokemukset kaikille – kokemuksia ensimmäisestä hybridivaihdosta

Suunnittelimme tammikuussa italialaisen Scuola Centrale Formazionen kanssa Samiedun ensimmäisen hybridivaihdon, joka koostuu virtuaalitapaamisista suuremman opiskelijaryhmän kanssa sekä muutaman opiskelijan fyysisestä vaihtojaksosta. Helmikuussa toteutimme kolme virtuaalitapaamista Mantovassa olevan ravintolakoulun opettajien ja opiskelijoiden kanssa. Samiedusta näihin tapaamisiin osallistui ensimmäisen vuoden kokki- ja leipuriopiskelijoita sekä kolme matkailualan opiskelijaa.

Scuola Centrale Formazione on Lombardiassa kansallisesti ja kansainvälisesti toimiva yhdistys, joka koordinoi projekteja yhteistyökumppaneidensa kanssa ja järjestää harjoittelupaikkoja eri ammattialojen opiskelijoille.

Ensimmäisen virtuaalitapaamisen aiheena olivat Italian ja Suomen sekä kotikaupunkien ja oppilaitosten esittelyt. Kahoot-peleillä opiskelijat testasivat, mitä esityksistä jäi mieleen. Samiedun puolelta tämän osion valmistelivat matkailualan opiskelijat.

Toisessa ja kolmannessa tapaamisessa pääosassa olivat ruoka ja leivonnaiset. Samiedun kokki- ja leipuriopiskelijat esittelivät Opetusravintola Paviljongilla leivottuja leivonnaisia ja tyypillisiä suomalaisia ruokia tekemiensä esitysten ja videoiden välityksellä. Italialainen kokkiopettaja ja -opiskelijat valmistivat koulunsa opetuskeittiössä pitsaa ja monia muita ruokia ja leivonnaisia ja selostivat niiden eri valmistusvaiheet. Reseptejä vaihdettiin ja kaikki materiaali koottiin Padlet-virtuaaliseinälle.

Projektissa mukana olleet Samiedun matkailualan opiskelijat ovat nyt työssä järjestettävällä koulutusjaksolla (tjk-jaksolla) Italiassa. Mantovasta heille ei löytynyt harjoittelupaikkoja, mutta suurkaupunki Milanosta niitä löytyi. He työskentelevät tarjoilijan tehtävissä kahdessa eri ravintolassa aivan Milanon keskustassa. Projektissa mukana olleet kokki- ja leipuriopiskelijat puolestaan suorittavat parhaillaan englannin kurssia ja seuraavat Milanon vaihdon kuulumisia täältä kotimaasta käsin.

Huolellista suunnittelua ja rikkaita kokemuksia opiskelijoille ja opettajille

Haastetta virtuaalitapaamisiin toi eniten aikataulujen yhteensovittaminen. Tapaamisia olisi myös voinut olla vielä pari lisää, jolloin olisimme voineet jakaa opiskelijoita ’breakout roomeihin’ ja he olisivat näin voineet tutustua toisiinsa paremmin. Lisäksi tällaisessa projektissa ihanteellista olisi, että vaihtoon lähtevät opiskelijat voisivat mennä tjk-jaksolle samaan kaupunkiin, jolloin siellä olisi jo tuttuja opettajia ja opiskelijoita.

Tällainen projekti, jossa on useampia n. 1,5 tunnin tapaamisia, vaatii huolellista suunnittelua, ja siksi pidimme projektin aikana viikoittain lyhyen verkkotapaamisen italialaisten opettajien kanssa. Jokaisen tapaamisen ohjelma kirjoitettiin etukäteen italialaisten lähettämään kaavakkeeseen ja jälkeenpäin sinne kirjattiin tapaamisen onnistumiset ja haasteet. Mutta pienempien, yksittäisten virtuaalitapaamisten järjestäminen yhteistyökumppaneiden kanssa ei toki vaadi niin paljon valmistelutyötä.

Kaiken kaikkiaan sekä italialaiset että suomalaiset opiskelijat antoivat erittäin hyvää palautetta tapaamisista. Varsinkin italialaisten ’live kokkaaminen’ oli mielenkiintoista, samoin toiminnalliset tehtävät. Tämä projekti oli erinomainen tapa integroida englannin opiskelua ammatillisiin opintoihin, projekti oli osa opiskelijoiden englannin kurssia niin Suomessa kuin Italiassakin. Teimme yhteistyötä kokki- ja leipuriopettajien kanssa ja opettajina olimme innostuneita kokeilemaan uutta.

Hybridiliikkuvuus tai pelkkä virtuaaliliikkuvuus antaa suuremmalle opiskelijaryhmälle mahdollisuuden olla mukana kansainvälisessä toiminnassa ilman matkustamista. Tällä tavoin ripauksen kansainvälisyyttä saavat nekin, jotka eivät uskalla tai halua lähteä tjk-jaksolle ulkomaille. Tämä oli alku, josta on hyvä jatkaa.

Anne-Mari Behm ja Päivi Uusitalo

Jaa artikkeli