05.10.2023

Hyvinvointivalmentajan tehtävänä on opiskelijoiden kohtaaminen ja hyvinvoinnin parantaminen

Vahvistamme opiskelijoiden jaksamisen, viihtymisen ja hyvinvoinnin palveluita. Keväällä hyvinvointivalmentajana aloittanut Olavi Huvi kohtaa opiskelijoita, antaa yksilöllistä keskusteluapua ja kehittää opiskelijoille yhteisöllistä toimintaa. Tarkoituksena on edistää opiskelijoiden henkistä hyvinvointia ja mielenterveyttä. Hyvinvointivalmentajan rooli on osa Samiedun moniammatillisia opiskelijahuoltopalveluita.

– Nuorten henkinen jaksaminen ja vähäinen liikkuminen ovat valtakunnallisesti ajankohtaisia aiheita. Siksi on tärkeää huolehtia, että opiskelijat saavat tarvitsemansa tuen ja avun oman henkisen ja fyysisen hyvinvointinsa vahvistamiseksi, Olavi kertoo.

Olavi tapaa opiskelijoita yksin ja ryhmissä, järjestää heille aktivoivaa ryhmätoimintaa sekä liikunta- ja terveysaiheisia tilaisuuksia. Tarkoituksena on lisätä opiskelijoiden tietoutta ja antaa heille työkaluja oman hyvinvointinsa kehittämiseen nyt ja tulevaisuudessa.

– Käsiteltävät teemat koskevat muun muassa sosiaalisia suhteita ja ryhmässä toimimista, arjenhallintataitoja, tunteita ja mieltä sekä opiskelussa jaksamista. Teemat rakennetaan opiskelijoilta ja opiskelijahuollon asiantuntijoilta tulevien tarpeiden ja ideoiden pohjalta.

Hyvinvointivalmentajana Olavi työskentelee tiiviisti oppilaitosarjessa lähellä opiskelijoita. Hän myös vahvistaa Samiedun ja kodin välistä yhteistyötä järjestämällä mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa oppilaitoksen toimintaan esimerkiksi kotiväenilloissa, huoltajien tutustumiskäynneillä ja koteihin vuosittain toteutettavilla kyselyillä.

Hyvinvointivalmentajan palvelut ovat kaikkien Samiedun opiskelijoiden käytettävissä, ja hyvinvointivalmentajaan voi ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä. Myös opiskelijahuollon muut asiantuntijat ohjaavat opiskelijoita hyvinvointivalmentajalle. Samiedussa on myös rakenteilla opiskelijan hyvinvointia edistävä vapaavalintainen kurssi, josta opiskelijalle kertyy osaamispisteitä.

Hyvinvointivalmentajan työ on osa Samiedussa käynnissä olevaa Opiskeluhuollon vahvistaminen ja kehittäminen -hanketta, jonka tavoitteena on lisätä opiskelijoiden hyvinvointia. Hanke saa rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Hankeaika on 1.1.2023–31.7.2024, ja hankkeen budjetti on 50 400 euroa.

Voit lukea lisää opiskelijoiden hyvinvoinnin vahvistamisesta ja siihen liittyvästä hankkeesta Olavin blogista.

Jaa artikkeli