13.09.2021

Itä-Savon koulutuskuntayhtymän luottamushenkilöt järjestäytyivät yhtymävaltuuston kokouksessa 8.9.2021

Samiedun jäsenkuntien, Savonlinnan, Enonkosken, Sulkavan, Parikkalan, Rantasalmen ja Kiteen kunnallisvaaleissa valitut edustajat ovat kokoontuneet kunnissa ja valinneet edustajansa ylikunnallisiin organisaatioihin.

Samiedun yhtymävaltuusto kokoontui Pohjolankadun auditoriossa keskiviikkona 8.9. ja järjestäytyi valtuustokauden kestävää toimintaa varten.

Yhtymävaltuusto: 19 valtuutettua (varajäsen suluissa)
Pj. Tuomas Loikkanen, Savonlinna (varajäsen Rikhard Blomerus)
1 Vpj. Timo Räisänen, Savonlinna (Tapio Loikkanen)
2 Vpj. Kari Pennanen, Kitee (Sirja Lavikka)
3 Vpj. Antti Paajanen, Parikkala (Seppo Kettunen)
Sami Heikkinen, Enonkoski (Asko Järveläinen)
Heikki Kylliäinen, Enonkoski (Tauno Nurmio)
Paula Tolvanen, Kitee (Birgitta Muukkonen)
Roope Lyytikäinen, Rantasalmi (Vili Huupponen)
Satu Vihavainen, Rantasalmi (Joni Leppänen)
Anne Makkonen, Savonlinna (Aniitta Kaskinen)
Raisa Porvali, Savonlinna (Outi Kuikka)
Thomas Svensk, Savonlinna (Jukka Alho)
Eiju Paajanen, Savonlinna (Jenna-Jasmin Pehkonen)
Jarmo Mutikainen, Savonlinna (Aki Virolainen)
Juha Londén, Savonlinna (Jaakko Rantanen)
Kimmo Jaatila, Savonlinna (Anita Blomqvist)
Jenna Tarima, Sulkava (Sari Reinikainen)
Sirpa Nokelainen, Sulkava (Henna Pylkkänen)
Karoliina Hämäläinen, Sulkava (Ari Möttönen)

Yhtymähallitus: 9 jäsentä (varajäsen suluissa)
Pj. Petri Lajunen, Savonlinna, (Henna Pylkkänen)
Vpj. Jouni Matilainen, Savonlinna, (Ari Lybeck)
Tarja Turtiainen, Savonlinna, (Satu Jalvanti-Hannikainen)
Hannamari Autio, Sulkava, (Liisa Ruottinen-Partanen)
Tiina Tilaéus, Rantasalmi, (Anna Vaskelainen)
Mia Estelle Lotta, Savonlinna, (Mauri Wessmann)
Pekka Turunen, Savonlinna, (Ossi Kosonen)
Seppo Kosonen, Savonlinna, (Kari Kaiponen)
Sanna Metsälä, Savonlinna, (Seija Puputti)

Tarkastuslautakunta: 5 jäsentä (varajäsen suluissa)
Pj. Sami Heikkinen (Asko Järveläinen)
Vpj. Thomas Svensk (Ville-Veikko Valjus)
Mauno Heiskanen (Eemeli Leminen)
Ruth Lähdeaho-Kero (Iida Hämäläinen)
Katja Korhonen (Pia Vokkolainen)

Luottamuselimien tehtävät

Eri luottamuselimien tehtävät on tarkkaan määritelty lakiperusteisesti ja perussopimuksessa. Myös Samiedun hallintosääntö ohjaa toimintaa päätöksenteon osalta tarkasti. Yleisellä tasolla luottamuselimien tehtävistä voidaan lausua seuraavasti:

Itä-Savon koulutuskuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto, joka vastaa kuntayhtymän toiminnan ja talouden yleisistä linjauksista.

Yhtymähallitus käyttää kuntayhtymässä niin sanottua yleistä toimivaltaa eli päättää asioista, jotka eivät kuntalain, perussopimuksen tai hallintosäännön mukaan kuulu kuntayhtymän muille tilivelvollisille tai toimielimille. Lisäksi yhtymähallitus vastaa yhtymävaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Tarkastuslautakunta valmistelee yhtymävaltuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kuntayhtymässä toteutuneet.

Kuntayhtymän johtajan, rehtorin tervehdys uudelle valtuustokaudelle

Edellisellä valtuustokaudella 2017–2021 suurina haasteina Itä-Savon koulutuskuntayhtymälle oli ammatillisen koulutuksen reformin toteuttaminen haasteellisissa olosuhteissa, väestötaantuma-alueella. Kaikkien ammatillisten koulutuksen järjestäjien järjestämisluvat uudistettiin 1.1.2018 alkaen ja monia lainsäädännöllisiä muutoksia koettiin, mm. rahoitusperusteet uudistettiin kokonaan ja siirryttiin osaamisperusteiseen ammatilliseen koulutukseen.

Samiedun johto ja johtamisjärjestelmä uudistettiin ja siirryttiin lainsäädännön ohjaamana tuottamaan rahoittajan edellyttämiä suoritteita: opiskelijavuosia, tutkintoja, tutkinnon osia, opiskelijoiden työllistymisen seurantaa, jatko-opintoihin korkea-asteelle valmennusta, jne. Myös opiskelijoiden palaute ja työelämän palautteet tulivat mukaan rahoituskriteereihin. Ammatillista koulutusta tuli järjestää entistä työelämälähtöisemmin. Huomattava muutos aiempaan oli myös se, että rahoitusta haetaan OKM:n vuosikellon mukaisesti useasti vuoden aikana.

Vaatimukset muutoksiin ovat tulleet siis osin ulkoa, mutta Samiedun toiminta Savonlinnan seutukunnalla oli myös suuren muutoksen kohteena. Väestörakenteen muutos huomioitiin koulutustarjonnassa ja aikuisemmille opiskelijoille tarjottiin mm. ammatti- ja erikoisammattitutkintoja, joiden toteuttamistapoja uudistettiin. Digitalisaatio etenee ja verkkoon viedään koulutuskokonaisuuksia ilman koronaviruksen vaikutustakin. Työelämälähtöiset kehittämishankkeet ovat tulleet merkittäväksi osaksi Samiedun toimintaa, hankkeiden kautta myös henkilöstön osaamispohjaa on laajennettu systemaattisesti. OKM myönsi Samiedulle uusia tutkintoja järjestämislupaansa 1.8.2021 alkaen, mikä kertoo rahoittajan uskosta Samieduun koulutusorganisaationa ja toisaalta Savonlinnan seutukunnan selviämiseen haasteissaan.

Samiedu on pärjännyt hienosti viime vuodet, mm. talous on nostettu tappiollisesta tasosta tasapainoiseksi, joten tulevien vuosien kiristyvään rahoitukseen pystytään valmistautumaan paremmin.  Selvää on, että me kaikki maksamme varmuudella koronavelkaa takaisin monellakin eri tapaa. Perinteisesti tiukkenevan talouden aikana koulutukseen osoitetut varat vähenevät, näin on syytä ennakoida nytkin.

Toiminnallisesti Samiedu on löytänyt uusia opiskelijoita verkon välityksellä ensisijaisen toiminta-alueensa ulkopuoleltakin. Järjestämislupa mahdollistaa toiminnan kaikkialla Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Henkilöstömäärä on saatu nousuun ja monia kehittämistoimia on käynnissä ja ne jatkuvat tulevina vuosina.

Maailma on mahdollisuuksia täynnä, omalla toiminnalla voit vaikuttaa menestykseesi ja toistenkin menestykseen. Samiedu on löytänyt tapansa toimia ja prosesseja kehitetään koko ajan.

Milloin työ on valmis? Vastaus on selkeä – ei koskaan. Jatkuvan parantamisen ideologian (Kaizen) mukaan toimintaa parannetaan ja eri haasteisiin löydetään luoviakin ratkaisuja. Kaikki on kuitenkin lopulta kiinni yksilöistä, siksi rekrytointeihin on panostettu merkittävästi aikaa ja resursseja. Samiedun nykyiset ja tulevat osaajat ovat avainasemassa tulevia haasteita ratkottaessa.

Toivotan kaikki valitut luottamushenkilöt tervetulleiksi Savonlinnan seutukunnan ja kaikkien jäsenkuntien puolesta tehtävään työhön. Teette tärkeää työtä ja jatkatte edellisen valtuustokauden luottamushenkilöiden viitoittamaa uudistustyötä. Haasteet eivät ole pienempiä kuin aikaisemmin, mutta yhdessä niistä selviämme varmasti.

Tervetuloa Samieduun uudet ja tutut luottamushenkilöt!

Yhteistyöterveisin,
Jukka Mustonen
kuntayhtymän johtaja, rehtori

Jaa artikkeli