01.12.2023

Vastaamme matkailu- ja ravitsemisalan työnantajien ja työntekijöiden huutoon

Henkilöstön osaaminen ei aina vastaa työnantajien ja asiakkaiden tarpeita, ja toisaalta koulutukseen hakeutuminen voi työssäkäyvillä aikuisilla olla hankalaa. Syksyllä 2023 käyntiin pyörähtäneessä matkailu- ja ravitsemisalalle suunnatussa, Xamkin ja Esedun kanssa toteutettavassa yhteistyöhankkeessa kartoitetaan alan yrityksissä työskentelevien henkilöiden osaamistarpeita ja räätälöidään niihin sopivia joustavia koulutuksia. Mara-alan kehittäjäopettajana Laura Tynkkynen haki ansiokkaasti yrityksiä mukaan projektiin. Tarve hankkeen toimille on todellinen. Mm. korona-aika ajoi monet konkarit alalta muihin töihin.

Kartoituskäynnit yrityksissä ovat käynnistyneet marraskuussa ja jatkuvat vielä tammikuulla. Yrittäjien arki on kiireistä, joten aikataulumme on oltava joustava. Tällä hetkellä kartoituksen tulokset antavat suuntaa tuleville toimille. Tiedossa on, että tuotamme ainakin tutkinnon osaa pienempiä osaamiskokonaisuuksia verkkoon ja koulutamme työntekijöitä heidän omilla työpaikoillaan. Koulutukset työstetään tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Käytännön toteutusta verkkokoulutusten rakentamisessa työstää mara-alan verkko-opettajamme Sanna Valovuori. Muut työelämän tarpeet tarkentuvat matkan aikana.

Laura Tynkkysen mukaan työelämän edustajat ovat lähteneet hankkeeseen innolla mukaan. Hanke mahdollistaa juuri työelämän tarpeisiin soveltuvia lyhyt- ja täsmäkoulutuksia. Alustavan kartoituksen pohjalta voisi sanoa, että tarpeet ovat monissa yrityksissä samankaltaisia. Kehitämme sekä jo töissä olevien henkilöiden että alalle sesonkitöihin tulevien henkilöiden osaamista. Hanke mahdollistaa monimuotoiset työelämälle räätälöidyt koulutukset niin verkossa, työpaikoilla kuin joustavasti molemmissa.    

Opetusravintola Paviljongilla jo seitsemättä kertaa järjestetyssä mara-alan verkostoitumistapahtumassa 5.10.2023 oli mukana lähes 30 mara-alan toimijaa Savonlinnan seudulta. Tilaisuus oli osa hankkeen kartoitustyötä ja viestintää. Osallistujille pidettiin mm. aivoriihi, jossa sparrailtiin tapoja lisätä mara-alan työntekijöiden osaamista ja järjestää koulutusta. Samiedun pilotit hankkeessa kohdistuvat suorittavan työn henkilöstön osaamistarpeisiin. Saimme tilaisuudessa paljon tietoa yritysten osaamisen kehittämisen tarpeista. Oli hienoa nähdä kuinka sitoutuneita yritykset ovat hankkeeseen. Koulutusta kaivattiin mm. asiakaspalvelutaitoihin, tapahtumien ja ohjelmapalveluiden tuottamiseen sekä kielitaidon kohentamiseen.

Vuoden 2024 aikana hankkeessa muotoillaan joustavien koulutusten lisäksi Samiedun, Esedun ja Xamkin yhteistä toimintamallia, jolla matkailu- ja ravitsemisalan koulutus- ja kehittämistarpeita voidaan kartoittaa jatkossakin ja johon oppilaitosten on mahdollista sitoutua. Tavoitteena on vahvistaa sekä oppilaitosten välistä yhteistyötä ja viestintää että työelämän tarpeiden huomioimista koulutusten suunnittelussa ja toteuttamisessa. Yhteisten tarpeiden rinnalle voi nousta myös yksilöllisiä, yrityskohtaisia tarpeita. Tämä haastaa oppilaitokset vastaamaan huutoon entistä joustavammin eri tavoin.

Sitä ennen huilataan kuitenkin hetki.

Hyvää joulun aikaa toivottaen,

Sini ja Laura

Jaa artikkeli