04.11.2022

Kansainvälinen yhteistyö tuo uuden ulottuvuuden toiminnan kehittämiseen

Samiedun tavoite on vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä ja lisätä aktiivista roolia ammatillisen koulutuksen kehittämisessä kansainvälisissä verkostoissa. Olemme jäsenenä kansainvälisessä ammatillisten koulutuksen järjestäjien EfVET -verkostossa (EfVET= European Forum of Technical and Vocational Education and Training).

Kansainvälisiä kumppaneita ja osaamisen vahvistamista

EfVET -verkoston yhteistyö antaa Samiedulle uuden mahdollisuuden saada luotettavia kansainvälisiä kumppaneita kehitystyöhön ja Samiedun henkilöstölle ja opiskelijoille mahdollisuutta laajentaa kansainvälistä osaamista uusille osa-alueille. Verkosto toimii eturintamassa; ei vain tukemassa EU:n aloitteita, vaan myös varmistamassa, että jäsenvaltiot ja erityisesti ammatillisen koulutuksen järjestäjät ovat tietoisia tästä kehityksestä. Lisäksi EfVET tukee koulutuksen järjestäjiä työelämän tarpeisiin vastaavasta koulutuksen kehittämisestä.

Terveiset EfVET -verkoston tapaamisesta Kuopiosta

Verkoston vuosikokouksessa Kuopiossa 26.-29.10.2022 oli koolla yli 200 ammatillisen koulutuksen järjestäjän edustajaa ympäri Eurooppaa. Keskeisenä teemana oli tulevaisuuden taidot ammatillisessa koulutuksessa Euroopassa. Vuosikokouksessa kuultiin yritysten edustajien näkökulmia, jaettiin ajatuksia ammatillisen koulutuksen ajankohtaisista asioista, kehittämishankkeiden tuloksista sekä rakennettiin uusia verkostoja ja innovoitiin yhdessä uusia kansainvälisiä kehittämisprojekteja.

Oli mielenkiintoista havaita, että haasteet koulutuksessa sekä sen kehittämisen tarpeissa ovat yhteneväisiä. Esimerkiksi työelämää haastava osaajapula on laajempi kuin vain Suomea koskettava tekijä. Tulevaisuuden ammatillisen koulutuksen taitojen keskiössä Euroopassa on digiosaaminen, tekoälyn käyttö, tiivis yhteistyö työelämään ja työpaikalla tapahtuva koulutus.

Jaa artikkeli