10.02.2022

Kansainvälisen hitsausneuvojan koulutus

Sami-Palvelut Oy ja Samiedu aloittivat tänä talvena jo kolmannen kerran kansainvälisen hitsausneuvojan (IWS) koulutuksen. Koulutus on saanut hyvää palautetta talousalueen konepajoilta. Koulutuksen sisältö on laadittu kansainvälisesti ja sisältöä päivitetään vuosittain vastaamaan hitsaavien yritysten tarpeisiin. Koulutusluvat myöntää ja koulutusta valvoo Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys.

Koulutuksessa esitellään alan laitevalmistajien viimeisintä kehitystyötä ja hyödynnetään monipuolisesti eri kouluttajien osaamista. Terävimpänä kärkenä yhteistyökumppaneistamme voidaan mainita LUT hitsaustekniikan laboratorio. Vahvana elementtinä koulutuksessa ovat myös yritysvierailut.

Tietoa, laatua ja benchmarkingia

Koulutus antaa varsin laajan tietopaketin metallituotteiden valmistusteknisistä asioista, ja laadunvarmennus on iso osa koulutusta. Koulutukseen osallistunut savonlinnalainen Control Express Finland Oy (CEF) suunnittelee ja valmistaa mekaniikka-alan ratkaisuja ohutlevystä. Yritys on hyödyntänyt paikkakunnalla järjestettyä IWS -koulutusta useamman kerran. Yrityksen tuotantopäällikkö Henri Hiltunen on ollut tyytyväinen koulutuksen antiin:

– Lähdimme koulutukseen mukaan, koska halusimme nostaa hitsaustietämystämme ja tarjota ammattitaitoista hitsausta asiakkaillemme. Nyt koulutetut henkilöt ovat luomassa yritykseemme ISO 3834-2 mukaista laatujärjestelmää. Yritysvierailut ovat myös hyviä koulutuksen tarjoamia mahdollisuuksia oppia uutta. Monesti varsinkin tuotannon henkilöstön on hankalaa päästä tutustumaan muihin yrityksiin ja valmistusprosesseihin.  

Kenelle koulutus sopii ja miksi?

Koulutus antaa hyvät valmiudet toimia esimerkiksi yrityksen hitsauskoordinaattorina.

– Teräsrakenteiden CE-merkintävaatimus edellyttää, että hitsaustoimintojen koordinointi on järjestetty asiaankuuluvalla tavalla. Tähän kuuluu mm. hitsaajien pätevöinti, hitsausohjeiden ylläpito, menetelmäkokeiden valvonta ja valmistuksen valvonta ja tarkastustoiminta, kertoo kone- ja tuotantotekniikan opettaja Lauri Käyhkö.

Koulutuksesta on hyötyä myös käytännön hitsaajalle tai esimiehenä toimivalle.

– Kun uusia materiaaleja otetaan käyttöön, vaatii niiden hitsaaminen hitsaajalta vahvaa tietämystä hitsauksen suoritustekniikasta, lämmöntuonnista, lisäaineista ja prosessiparametreistä, Käyhkö jatkaa.

Koulutus antaa hyvät perustiedot opetus-, neuvonta- ja myyntitehtävissä toimiville henkilöille.

Koulutusta syksyllä 2022

Suunnitelmissa on, että syksyllä 2022 Samiedussa aloitetaan neljäs IWS -kurssi. Tarkoituksena on, että osa teoriaopinnoista voitaisiin järjestää verkkokoulutuksena, jolloin työn ja opiskelun yhdistäminen olisi entistä joustavampaa. Laite-esittelypäivät, käytännön harjoitukset ja tentit olisivat edelleen lähijaksojen antia. Koulutus kestää 33 lähipäivää ja se on jaettu neljään moduuliin:

1. Prosessit ja laitteet
2. Materiaalit ja niiden hitsattavuus
3. Hitsausliitosten suunnittelu
4. Tuotanto ja sovellukset

Kuka voi osallistua koulutukseen?

– Koulutukseen voi hakeutua henkilö, joka on täyttänyt 22 vuotta, suorittanut alan ammatillisen koulutuksen tai vähintään 6kk hitsauskurssin. Koulutukseen hakeutuvalta on lisäksi oltava vähintään kolmen vuoden hitsaukseen liittyvä työkokemus, Käyhkö kertoo.

Vaihtoehtoisesti hakuehdot täyttyvät, jos henkilö on täyttänyt 22 vuotta, hän on suorittanut miltä alalta tahansa toisen asteen tutkinnon ja hänellä on neljän vuoden metallialan työkokemus.

Jaa artikkeli