29.11.2021

KASVUPOLKU TYÖHÖN-HANKE  – POWERIA PAJAYHTEISTYÖHÖN!

Kasvupolku työhön-hankkeessa on n 200:n valmentautujan työ/koulutusvalmennuspolun edistämisen ja monen muun ”projektin” lisäksi rakennettu ammatillisen oppilaitoksen ja työpajojen välistä yhteistyön toteutusmallia, jolla edistetään tukea tarvitsevien opiskelijoiden ja työnhakijoiden koulutuspolkuja ja tätä kautta työllistymisiä. -Jatkuvan oppimisen uudistusta ajatellen tarvitsemme yhä enemmän työkaluja niiden oppijoiden kohdalla, jotka tarvitsevat enemmän tukea ja ohjausta työelämään pääsemiseksi, ja pajat tarjoavat juuri tätä tukea, kertoo projektipäällikkö Tanja Andersin-Soini. Tätä varten rakensimme askelmerkit ammatillisen oppilaitoksen ja työpajojen välille.  Yhtenä osana näitä askelmerkkejä kuvasimme tämän päivän opinnollistamisen toimintatavan ja prosessin! Ajatuksena on, että yksinkertaisilla ja visuaalisilla ThingLink-toteutuksilla sekä työnhakijat, opiskelijat, että ohjaushenkilöstömme ja sidosryhmäkumppanit saavat helposti lisäinfoa siitä, kuinka omaa osaamistaan voi saada näkyväksi työpaikoilla ja -pajoilla.

Samiedulta projektipäällikkö Tanja Andersin-Soini, hanketyöntekijä Hannele Kojo ja työvalmentaja Outi Rahikainen Savonlinnan Toimintakeskukselta ovat tyytyväisiä yhteistyössä tehtyihin työkaluihin. -Nyt ThingLinkillä toteutettuihin karttoihin on upotettu faktat opinnollistamisesta ja yhteisistä askelmerkeistä, ja sekä pajavalmentautujien, opiskelijoiden ja ohjausasiantuntijoiden on helppoa perehtyä opinnollistamisen kautta toteutettavaan osaamisen hankkimiseen ja siihen, miten sitä konkreettisesti ja käytännössä toteutetaan, kertoo Andersin-Soini. Työkalut tullaan jakamaan kaikkien saataville Samiedun sivuston kautta. Lisäksi mallin jalkauttamistyötä tullaan tekemään hankkeen jälkeen vahvasti, sillä ajatuksena on juurruttaa toimintatapaa laajemmin alueelle ja sitä työtä pääsee tekemään juuri uusia työtehtäviä aloitteleva ohjaaja.

YHTEISET ASKELMERKIT AMMATILLISESTA OPPILAITOKSESTA TYÖPAJOILLE

on toteutettu pilottina Samiedun ja Savonlinnan Toimintakeskuksen kanssa. Malli toimii ”käsikirjana” opiskelijan polkuun oppilaitoksen ja pajan välillä ja apuvälineenä jatkuvan yhteistyön kehittämiseen ja opinnollistamiseen liittyvien hyvien käytänteiden juurruttamiseen. Malli sisältää mm., tietoa opinnollistamisen hyödyistä, mallin opinnollistamisesta sekä siinä toimivista ohjaustoimijoista, sekä näihin liittyvät digitaalisista järjestelmistä.

OPINNOLLISTAMISEN KAUTTA AMMATTIIN

Opinnollistaminen on ”pajaslangia” ja tarkoittaa sitä, että työpaikalla tai pajalla tehtävää työtä verrataan ammatillisten perustutkintojen vaatimuksiin. Tavoitteena on, että työpaikalla tehtävä työ peilautuu ammatillisten tutkintojen ammattitaitovaatimusten kautta, joten sekä työpaikalla että oppilaitoksessa puhutaan samaa ammatillista kieltä.

Opinnollistamisprosessi lähtee liikkeelle oppimis- eli työympäristön tunnistamisesta, jossa etsitään ja tuodaan näkyväksi pajan tai työpaikan työtehtäviä ja verrataan niitä ammatillisten tutkintojen perusteisiin.

Opinnollistamisessa osaaminen tehdään näkyväksi osaamistodistukseen, joka toimii myös työtodistuksena. Osaamistodistus ei ole tutkintotodistus tai edes tutkinnonosatodistus, mutta sitä voi käyttää työtodistuksen tapaan osaamisen osoittajana. Osaamistodistus voi toimia polkuna näyttöön tai se voidaan tunnustaa osaksi tutkintoa, mikäli valmentautuja hakeutuu suorittamaan koko tutkintoa tai osatutkintoja.

Oppimisympäristön tunnistamiseen käytetään PAIKKO-työkalua. Tunnistamisessa työpaikan tilat, laitteet, välineet, koneet luetellaan ja kuvataan oppimisympäristöraporttiin ja työtehtäviä verrataan tutkinnonperusteisiin. PAIKKO on nettiselainpohjainen työkalu, jolla lopuksi voidaan laatia osaamistodistuksia lomakepohjaan.

Oppimisympäristön tunnistamisen jälkeen työpaikan tai pajan edustaja saa itselleen käyttäjätunnukset, jolla hän voi jatkossa laatia osaamistodistuksia itsenäisesti. Kaiken edellä kuvatun PAIKKO-prosessin koulutuksen ja opastuksen tekee paikallinen PAIKKO-asiantuntija pajan tai työpaikan tarpeiden mukaisesti.

Henkilö, joka on kartuttanut osaamistaan pajalla tai työpaikalla ja saanut osaamistodistuksen, voi hakeutua oppilaitokseen näyttöön ja edelleen opiskelemaan tai osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa osaksi ammatillista tutkintoa.

Jaa artikkeli