Hyvinvointia ja tukea kasvupolulle!

Kasvupolku työhön -hankkeessa verkostomaisen yhteistyön ja toiminnan painopisteenä on huolehtia heikossa työmarkkina-asemassa olevan työttömän työnhakijan työllisyyden edistämisestä, työnhaun tukemisesta ja siihen perehdyttämisestä. Hakijaa tuetaan myös työpaikkojen etsimisessä ja mahdollisuuksien mukaan avoimille työmarkkinoille siirtymisessä. Tämä hanke on rakentamassa yhteistyön toteutusmallia, joka kohdentuu Etelä-Savon seutukaupunkien, Savonlinnan ja Pieksämäen alueiden työtä ja uusia työtehtäviä tarjoavien työnantajien kartoittamiseen, arviointiin sekä mahdollisten piilotyöpaikkojen löytämiseen. Hanke hakee ja tunnistaa mahdollisuudet, jolla työttömien työnhakijoiden joukosta voidaan löytää työmarkkinoille sopivia työntekijöitä.

Hankeaika

1.9.2019–31.12.2021

Tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite 1:
työnhakijoiden ja työpaikkojen kohtaamisen edistäminen ja varmistaminen

a) Kartoitetaan yritykset ja uudet työtehtävät

 • Savonlinnan ja Pieksämäen alueiden yrityksistä ja muista organisaatioista tehdään työnetsintää, jotta löydetään hankkeen asiakkaille työpaikkoja sekä työkokeilupaikkoja
 • Työnetsinnän menetelminä ovat puhelinsoitot, sähköpostit, yrityskäynnit ja kohdennettu työnetsintä. Hyödynnetään aiemmin luotua laajaa yhteistyöverkostoa
 • Työnetsinnän lisäksi yrityskäynneillä kartoitetaan yritysten tarpeet esimerkiksi rekrykoulutuksille ja lupakorttikoulutuksille

b) Löydetään työtehtäviin sopivat ihmiset

Pilotoidaan tämän hankkeen aikana ’Saattaen vaihtaen menetelmä’:

 • Työvalmentaja etsii ihmisen, joka sopii työpaikkaan.
 • Työvalmentaja alkukartoittaa työllistyvän työntekijän tilanteen fyysisen, psyykkisen kunnon huomioiden
 • Työvalmentaja ja työntekijä menevät yhdessä yritykseen ja työvalmentaja on apuna yritykselle alkuvaiheessa 1 päivästä 2 viikkoon. Työvalmentaja auttaa yritystä perehdytyksessä ja työntekijää työtehtävien tekemisessä
 • Mallin avulla helpotetaan yritysten uuden työntekijän ottamista työhön ja valmennettavan työelämään siirtymistä

c) Ammatillisen osaamisen vahvistaminen

Koulutukseen tarjottavat asiakaskohtaiset palveluratkaisut:

 • työelämän kortit ja muut erityisosaamiset
 • koulutuspohjan vahvistaminen osaamisen edistämiseksi
 • työtehtäväkohtaisen osaamisen vahvistamisen yksilökohtaisesti

Tavoite 2:
tulevaisuuden toimijaverkoston kehittäminen

 • Pilotoidaan Etelä-Savoa palveleva verkostomainen toteutusmalli
 • Rakennetaan kasvupolku henkilöasiakkaalle valmennuksen avulla
 • Tuotetaan asiantuntijaverkoston kokonaispalvelu myös työtä tarjoavien yritysten tarpeisiin

Toteuttajat

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Samiedu (päätoteuttaja)

Savonlinnan Toimintakeskus ry
Bovallius-Palvelut Oy

Budjetti

526 644 €


Mitä hankkeessa on saatu aikaan?

Olemme rakentaneet yhteistä toimintamallia Samiedun, Savonlinnan Toimintakeskuksen ja Bovallius-Palvelut Oy:n kanssa asiakkaittemme työ-ja opintopolkujen edistämiseksi. Kehittämistyö jatkuu edelleen ja mm. yhteinen asiakaspolku on mallinnettu

Valmennettavanamme on ollut tähän saakka n. 100 henkilöä

Valtaosa asiakkaistamme on edennyt opinto-tai työpolulle henkilökohtaisen työvalmennuksen ja yrityskartoitusten tuomien mahdollisuuksien avulla

Olemme toteuttaneet 51 yrityskartoitusta Savonlinnan ja Pieksämäen alueilla

Olemme kehittäneet opinnollistamiseen uutta kevyempää mallia tukea ja toiminnallisuutta kaipaavien asiakkaiden työ-ja koulutuspolkujen edistämiseksi

Olemme rakentaneet yksilöllisiä koulutuspolkuja, jokaiselle on löytynyt sopiva koulutusmuoto. Työpolkuja olemme rakentaneet mm. yrityskartoituksista nousseiden tarvetyöpaikkojen avulla. Työpoluilla olemme pilotoineet ns ”Saattaen vaihtaen mallin” toimivuutta. Saattaen vaihtaen mallissa työvalmentaja lähtee asiakkaan mukaan yritykseen työn aloitusvaiheessa.

Olemme rakentaneet hankkeessa entistä vahvempaa yhteistyötä oppilaitoksen ja työpajojen kanssa ja ns ”askelmerkkejä” Samiedulta työpajoille. Mm Savonlinnan Toimintakeskuksella voit opiskella jo hyvin montaa tutkintoa / tutkinnon osaa. Kysy lisää!

Olemme toteuttaneet ja kehittäneet yhteistyössä Sami-palvelut Oy:n kanssa yksilöllisiä ja ryhmämuotoisia ammattitaito-ja osaamiskartoituksia sekä etänä toteutettavaa ryhmämuotoista osaamiskartoitusta ja uravalmennuskokonaisuutta

Olemme kartoittaneet jo valmistuneiden opiskelijoiden jatko-ohjauksen tarvetta jatko-opintoihin tai työelämään sijoittumisessa ja piloitoineet tähän uutta mallia. Toimimme vahvassa yhteistyössä Samiedun opiskelijapalveluiden kanssa

Toimimme jatkuvasti yhteistyössä muiden työllisyystoimijoiden kanssa, ja valmennukseemme voit päästä ottamalla suoraan valmentajiimme yhteyttä tai esim TE-toimiston tai kuntakokeilun omavalmentajan ohjaamana