23.02.2023

Kattaus yrittäjyyttä nautittiin hyvässä hengessä

Olimme Samiedun yrittäjyystiimin tukena järjestämässä tapahtumaa, jossa eri alojen opiskelijat pääsivät mielenkiintoisen yrittäjyyskattauksen äärelle Pohjolankadun kampuksella koko helmikuiseksi päiväksi. Yrittäjyyden maistiaiset -tapahtuma järjestettiin yrittäjyyden kehittäjäopettaja Suvi Levosen johdolla 23.2.2023 ensimmäistä kertaa, ja yhteistyökumppaneina tapahtumassa oli mm. Itä-Savon Uusyrityskeskus.

Ohjelmassa oli tärkeää tietoa yrittäjyyteen liittyvistä tukipalveluista ja rahoituksesta sekä mielenkiintoisia, aitoja opiskelija- ja yrittäjätarinoita. Kynnystä yrittäjyyteen madallettiin kertomalla mm. Vuosi Yrittäjänä -ohjelman mahdollisuuksista sekä kevytyrittäjyydestä. Kärkiteemoina olivat myös seudun jatkajaa etsivistä yrityksistä viestiminen ja omistajanvaihdos vaihtoehtona omalle yrityksille.

Työpajoissa tarjoiltiin digiä ja uusia näkökulmia

Jatkajia etsiviä eteläsavolaisia yrityksiä esiteltiin yritysvalmentaja Pekka Turusen pitämässä, toiminnallisessa Yrityskaupalla menestykseen -työpajassa, ja aiheesta sai lisätietoa myös aulan ständillä olevalta Sanni Leppäseltä. Lisäksi Katja Remes esitteli Uusyrityskeskuksen toimintaa ja sen tarjoamia palveluita auditoriossa. Totesimme, että tapahtuman järjestäminen vuosittain vahvistaisi yhteistyömallia Uusyrityskeskuksen ja Samiedun välillä.

Digi & Design -hankkeemme tuotti tapahtumaan työpajan, jossa Saimaa Lifen yrittäjä Mari Pennanen kertoi omasta digipolustaan osana yrittäjyyttä. Mari kuvaili kuuluvansa niihin, joille digitaitojen oppiminen ei ole ollut helppoa, vaikka hänen liiketoimintansa rakentuukin digitaalisuuden varaan. Tämä näkökulma on monelle lohdullinen. Mari korosti yrittäjän itsetuntemuksen, itsesäätelyn ja asenteen roolia kaikessa oppimisessa ja uuden omaksumisessa.

Tapahtuma poiki keskusteluja ja onnistumisia

Yrittäjien puheenvuoroissa korostui myös pitkäjänteisyys ja toistot liittyen kaikkeen kehittämiseen, kuten myös yrityksen näkyvyyden kasvattamiseen sekä sen ylläpitämiseen. Hetkessä ei tule valmista, ja myös digitaalisuudessa vain muutos on pysyvää. Keskustelimme tapahtuman järjestäjäporukalla myös tasapainosta; menestyäkseen yrittäjän on löydettävä sopiva tasapaino vapauden ja vastuun välillä, kuten Pekka Turunen osuvasti kiteytti.

On tärkeää, että kouluttajan tai puhujan viestintä ja ilmaisu on sellaista, että se resonoi yleisössä. Ilman tätä uusien asioiden sisäistäminen, oppiminen tai innostuminen uuteen ei ota tulta alleen. Aidot kokemukset ja tarinat tuovat konkretiaa tiedon ympärille. Keskustelujen perusteella voidaan todeta, että Yrittäjyyden maistiaisten inspiroivat puheenvuorot sekä ihmisläheinen ja rento ilmapiiri loivat hyvät raamit yrittäjyyskipinän syttymiselle.

Jaa artikkeli