14.11.2022

Kestävän matkailun oppeja Roomasta

Samiedun ravintola-alan kehittäjäopettaja Laura Tynkkynen ja kansainvälisyysasiantuntija Anne-Mari Behm osallistuivat kansainväliseen matkailualan opettajille suunnattuun kestävän kehityksen opetusmenetelmiä kokoavaan tapahtumaan Roomassa.

Erasmus+ KA2 GreenVETnet -hankkeen tavoitteena on löytää kestävän kehityksen opetusmenetelmiä ammatilliselle koulutukselle. Roomaan oli saapunut matkailun opettajia ja asiantuntijoita kahdeksasta maasta.

Learning, teaching and training -tapahtuma oli samiedulaisille mielenkiintoinen ja avartava kokemus. Kestävän kehityksen näkökulmat laajenivat kymmeniin. Opettajat jakoivat parhaita käytäntöjään kestävän kehityksen näkökulmien opettamisesta. Jokainen keräsi itselleen kokeiltavia menetelmiä, ja yhdessä koottiin aineistoa myöhemmin julkaistavaan ammatillisen opettajan kestävän kehityksen työkalupakkiin.

Laura ja Anne-Mari pääsivät myös pitämään esityksen Suomalaisen ammatillisen pedagogiikan soveltamisesta kestävän kehityksen opetuksessa matkailualalla. Esityksen nimi oli  ” Sustainable nature tourism in Finland and how to teach it”. Esitys keräsi kiittävää palautetta ja paljon jatkokysymyksiä käytännönläheiseen ja osallistavan ammatillinen pedagogiikkaan liittyen. Kysymyksiä herätti myös kestävyysasioiden  integroiminen osaksi kaikkea ammatillista opetusta ja arkipäivää, muualla kestävä kehitys tuntuu olevan oma opintokokonaisuutensa.

Suomi on selkeästi edellä kestävän matkailun ohjauksessa ja käytännön toimissa. Työkulttuurien erilaisuus tuli esille monessa tilanteessa, esimerkiksi siinä miten EU direktiivit ja muut ohjeistukset otetaan käytännön toimiksi. Suomessa TEM on antanut selkeät suuntaviivat matkailustrategiassa (Yhdessä enemmän – kestävää kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun vuosille 2022-2028) kestävän kehityksen matkailun kehittämiseen ja OPH tutkinnon perusteiden kautta opettamiseen. Oppilaitoksissa noudatetaan näitä ohjeistuksia.

Laura ja Anne-Mari saivat myös mahdollisuuden tutustua Rooman kestävään matkailun tilaan. Jo Rooman lentokentällä sustainability tourism teema nostettiin näkyvästi esille. Hotelleissa, kaduilla ja kohteissa esimerkiksi ekologinen kestävyys, kuten kierrätys tai veden säästäminen ei tullut esille. Sen sijaan kulttuurin kestävyys ja historian säilyttäminen olivat Italian ja etenkin Rooman matkailun tärkeimpiä arvoja.

GreenVETnet hankkeessa järjestetään seuraavaksi LTTA tapahtumat logistiikan, liiketalouden ja rakennusalan opettajille yhdessä kahdeksan maan opettajien kesken. Tämän jälkeen parhaat käytännöt kootaan työkalupakiksi https://sakky.fi/fi/greenvetnet osoitteeseen. Hankkeen lopuksi aineiston pohjalta tuotetaan opettajien kestävä kehityksen koulutuskokonaisuus hankekumppaneiden käyttöön. 

Kuva: Päivi Vestala

Jaa artikkeli