13.05.2024

Kevään valmistujaisjuhla ei toteudu vähäisen osallistujamäärän takia

Keväälle 2024 suunnitellun Samiedun valmistujaisjuhlan minimiosallistujamäärä ei toteutunut. Valmistuneita oli tarkoitus juhlistaa live-tapahtumassa Pohjolankadun kampuksella perjantaina 31.5. Valmistujaisjuhlaan kutsuttiin kaikki tammi-kesäkuun 2024 aikana valmistuneet ja valmistuvat opiskelijat sekä heidän läheisensä.

Kutsut lähetettiin 400 opiskelijalle. Minimiosallistujamääräksi kutsuun asetettiin 25 opiskelijaa. Muistutuksista ja houkutteluista huolimatta minimiosallistujamäärä ei täyttynyt.

Juhlan peruuntumisesta ilmoitetaan kaikille ilmoittautuneille henkilökohtaisesti puhelimitse 13.–14.5. Mikäli opiskelijaa ei tavoiteta puhelimitse, lähetetään hänelle tekstiviesti.

Syksyllä 2024 Samiedun opiskelijoille toteutetaan kysely, jolla kartoitetaan opiskelijoiden toiveita valmistumisen huomioimiseen liittyen.

Onnittelemme sydämellisesti kaikkia kevään 2024 aikana valmistuneita ja valmistuvia!

Tarjoamme kaikille Samiedun kampuksilla opiskeleville kakkukahvilounaan toukokuun lopussa. Ilmoitamme opiskelijoille tarkan ajankohdan lähipäivinä.

Valmistujaisjuhlissa monenlaisia käytänteitä

Samiedussa on kokeiltu erilaisia tapoja juhlistaa valmistuneita. Korona-aikana valmistujaisjuhla järjestettiin etänä videon välityksellä. Koronaepidemian jälkeen palattiin live-käytäntöön, jolloin valmistuneita juhlistettaisiin perinteisesti joulukuussa ja toukokuussa. Vähäisen kiinnostuksen takia vuonna 2023 siirryttiin kuukausittaiseen juhlakäytäntöön, jolloin valmistuneita juhlistettiin joka kuukausi, pois lukien tammi-, heinä- ja elokuu.

Kuukausittain järjestettäviin valmistujaisiin kutsuttiin edellisessä kuussa valmistuneet opiskelijat. Minimiosallistujamäärä oli tuolloin kymmenen opiskelijaa. Vuonna 2023 toteutui kaksi valmistujaisjuhlaa ja muut peruuntuivat vähäisen osallistujamäärän takia. Enimmillään yhdessä valmistujaisjuhlassa oli kymmenen valmistunutta opiskelijaa.

Useat ammatillisen koulutuksen järjestäjät ovat saman haasteen äärellä, ja osa on siirtynyt sähköisiin muistamisiin. Koronaepidemian, sähköisiin todistuksiin siirtymisen, yksilöllisten opintopolkujen sekä eri aikaan valmistumisen voidaan katsoa vaikuttaneen opiskelijoiden käyttäytymiseen ja kiinnostukseen valmistujaisjuhlia kohtaan. Moni ammattiin valmistuva on valmistuessaan jo töissä ja tutkinnon suorittaminen jää usein juhlimatta.

Ammattiin valmistuminen on merkittävä tapahtuma opiskelijalle itselleen, työelämälle ja koko yhteiskunnalle. Samiedussa toteutetaan syksyllä 2024 opiskelijoille kysely, jossa opiskelijat pääsevät itse kertomaan miten haluavat valmistumistaan muistettavan tai juhlittavan.

Jaa artikkeli