06.05.2021

Kokeiluja, uusia ideoita, opiskelijoiden aiemman osaamisen hyödyntämistä – onnistuneen verkkokoulutuksen resepti

Taideteollisuusalan ammattitutkinnon, sisustusalan koulutus aloitetaan Ammattiopisto Samiedussa jo toista kertaa peräkkäin runsaslukuisen ja innostuneen opiskelijaporukan voimin. Miten aiemmin hiipuvasta koulutuksesta rakennettiin menestys?

– Lähtökohtana oli pyrkimys tarjota koulutusta sinne missä sille on suurin tarve. Uudistimme koulutusta mahdollisimman joustavaksi niin, että opiskelut onnistuvat mistä vain ja jokaisen oman aikataulun mukaan. Opinnot toteutetaan nykyaikaisilla opetusvälineillä ja -menetelmillä kokonaan verkossa, sisustusalan opettaja Saila Nurminen kertoo.

Kaikki ryhmässä opiskelevat ovat työssäkäyviä aikuisia. Heistä suurin osa on Etelä-Suomen suunnalta. Verkkotapaamiset järjestetään iltaisin ja viikonloppuisin. Yhteisten tapaamisten lisäksi opiskelijoille annetaan tarvittaessa henkilökohtaista ohjausta.

Opiskelijoiden itsenäisen opiskelun tueksi on otettu käyttöön videotallenteet. Sisustusalan opetusmateriaalista on tehty lyhyitä opetusvideoita, jotka käydään yhdessä ryhmän kanssa läpi ja tallenteet voi katsoa Moodlessa myöhemmin asioiden kertaamiseksi.

WhatsApp-sovelluksen ääniviestit ovat ahkerassa käytössä vahvistamassa ryhmän viestintää ja vuorovaikutusta. Ne tavoittavat ryhmän opiskelijat ja mahdollisessa ongelmatilanteessa vastauksen saa nopeasti joko opiskelijakollegalta tai opettajalta.

Vertaisoppiminen kannustaa

Sisustusalan opinnoissa pyritään huomioimaan opiskelijoiden aikaisempi osaaminen.

– Opiskelijat edustavat laajasti erilaisia ammattiryhmiä ja heillä on valtavasti erilaista osaamista. Ryhmässä on paljon ammatillista kokemusta ja opintojen tavoitteena on rakentaa uutta osaamista entisen tueksi, kunkin opiskelijan omista lähtökohdista, Saila kertoo.

Opiskelijoita kannustetaan tiedostamaan, kuinka osaamista voidaan rohkeasti ja mahdollisesti yrittäjälähtöisesti sisustajaopintojen avulla täydentää. Esimerkiksi ravintola-alan ammattilainen voi suuntautua ravintoloiden tilankäyttöön ja sisustamiseen tai matkailualalla ollut opiskelija voi tarjota palvelupaketteja ja matkoja kansainvälisille alan messuille.

Moniammatillista osaamista sisältävässä ryhmässä vertaisoppiminen on koettu mielekkääksi tavaksi oppia muilta opiskelijoilta. Opiskelijat esittelevät tehtävänsä opiskelijakollegoilleen, jotka voivat arvioida sitä ja antaa kehittämisideoita.

Verkossa tehtävien harjoitusten palautukselle on määritelty tietty aikataulu. Jos opiskelija ei ole palauttanut tehtävää annetussa ajassa, hän voi olla seuraamassa muiden tehtävien palautusta ja hänelle annetaan uusi korvaava tehtävä.  Menettelyllä pyritään suojamaan opiskelijan oikeudet suunnitelmiinsa.

– Opiskelijat ovat pitäneet tavasta palauttaa tehtävät ja arvioida niitä yhdessä. Se on myös oikeudenmukaista ja kannustavaa, Saila sanoo.

Jaa artikkeli