17.01.2022

Markun metsäharrastus nousi uudelle tasolle ammattitutkinnon myötä

Aina tieto ei lisää tuskaa, vaan päinvastoin. Samiedussa metsätalousyrittäjän ammattitutkinnon suorittanut Markku kertoo, että koulutuksen myötä hän on saanut tietoa ja osaamista, joka mahdollistaa metsävarojen oikeanlaisen hoidon.

– Metsänhoito on jo useamman vuoden ollut minulle tärkeä harrastus. Minulla ei ollut kuitenkaan riittävää metsäalan asiantuntemusta, joten minun piti tehdä päätös siitä, käytänkö metsänhoidossa apuna ulkopuolista vai opettelenko asiat itse.

Markulle jälkimmäinen vaihtoehto oli luonteva, sillä hänellä on takana jo pitkä työura toisaalla ja ajatuksissa on työskennellä siirtymävaiheen jälkeen omalla metsätilalla.

– Ajattelin, että jos saan tämän toimimaan päätoimen ohella, niin voin tehdä siitä itselleni vielä ikään kuin uuden, miltei päivittäisen ”harrastuksen”.

Markku korostaa, että hänen elämänvaiheessaan iso motivaatio metsäalan koulutukseen hakeutumiselle oli myös halu siirtää seuraavalle sukupolvelle mahdollisimman terve ja hyvin hoidettu metsä.

– Isossa kuvassa minulle merkittäviä ovat myös luonnon vihreät arvot, ja haluan tehdä niiden suhteen osuuteni. Kun samalla saan vielä hyötyliikuntaa, on kokonaisuus varsin positiivinen. Eurot eivät ole keskiössä, mutta toki hoidettu metsä tuottaa paremmin.

Opit menivät heti käyttöön

Markun mukaan koulutus vastasi sisällöltään hyvin hänen henkilökohtaisia odotuksiaan. Opintojen pääaihepiirejä olivat muun muassa metsätalouden suunnittelu, talousmetsien kestävä käsittely ja puukaupan tekeminen.

 – Kaksikymmentä eri aihepiiriä käsittävä kokonaisuus näytti jo alun alkaen hyvältä. Koulutus sisälsi perustiedot metsänhoidosta ja tarjosi paljon työkaluja tarpeisiini.

Erityisen tärkeänä Markku pitää sitä, että uudet tiedot oli mahdollista viedä omalla metsätilalla miltei heti käytäntöön. Hän sanoo, että käytännön opiskelujaksot maastossa olivat todella havainnollisia.

– Opin arvioimaan esimerkiksi metsän kehitysluokkia ja puumääriä sekä sitä, mitä metsälle kulloinkin pitäisi tehdä, jotta se voisi hyvin. Metsätaloustoimintani laajenikin koulutuksen etenemisen tahtiin.

Hyvä koulutuspaketti

Markku suosittelee alan opintoja metsänomistajille ja metsän hankkimista suunnitteleville sekä kaikille metsä- ja luontoasioista kiinnostuneille.

– Suomi on metsien maa, ja metsäteemat tulevat pysymään keskusteluissa pinnalla tulevaisuudessakin. Tuntuisi, että tietynasteinen metsätietous kuuluu yleissivistykseen.

Myöskään opiskelua työn ohella Markku ei kokenut liian raskaaksi. Hän sanoo, että viikonvaihteisiin sijoitetut lähiopetuspäivät ja itseopiskeluviikot rytmittyivät joustavasti toisiinsa.

– Minun mielestäni tämä on sopivasti koottu koulutuspaketti. Raamit ja tavoitteet kerrottiin alussa selkeästi, ja jokainen sai halutessaan syventää itseopiskelussa koulutusta omiin tarpeisiin sopivaksi.

Koulutuksen merkittäviin pluspuoliin Markku laskee lisäksi mahdollisuuden vaihtaa ajatuksia toisten opiskelijoiden kanssa.

– Lähiopiskelupäivinä keskustelimme metsänhoidosta ja jaoimme kokemuksiamme aiheesta. Nämä keskustelut olivat antoisia.

Myös opettaja Antti Hokkanen on tyytyväinen koulutukseen ja kiittelee Markkua sekä muita opiskelijoita aktiivisesta osallistumista.

Suosittu koulutus kaikkien saataville verkkoon

Metsätalousyrittäjäksi voi jatkossa opiskella Samiedun verkkokoulutuksessa.

Mikäli kiinnostuit, jätä avoin hakemus koulutukseen ja olemme sinuun yhteydessä.

Lisätietoja koulutuksesta ja hakemuslomake

Jaa artikkeli