Virtaa ja vinkkejä esihenkilötyöhön
– viiden askeleen webinaarisarja 27.9. alkaen

Esihenkilö tarvitsee monenlaista osaamista ja voi joskus tuntea riittämättömyyttä erilaisten vaatimusten ristipaineessa. Jos haluat vahvistaa osaamistasi esihenkilönä tai kaipaat vain uusia virikkeitä työhösi, osallistu syksyn ja talven aikana toteutettaviin webinaareihimme – saat uusia näkökulmia ja työkaluja omaan työhösi esihenkilönä. 

Webinaarit käsittelevät monipuolisesti johtamisen ajankohtaisia teemoja. Millaista on hyvä johtaminen nykypäivänä? Millaisia taitoja johtaja tarvitsee pärjätäkseen vaikeissakin tilanteissa? Miten rakennetaan luottamusta jatkuvan muutoksen keskellä? Miten johtaja voi huolehtia omasta jaksamisestaan ja palautumisestaan?

Tule mukaan vahvistamaan osaamistasi esihenkilönä!

Tavoitteet

Koulutusten tavoitteena on tarjota tutkittua tietoa ja käytännön välineitä tueksi esihenkilön työhön kompleksisessa työelämässä.

Hyödyt

Koulutuksissa vahvistat omaa johtamisosaamistasi ja saat vinkkejä ja työkaluja jokapäiväiseen tekemiseen. Omaan osaamiseen kannattaa aina panostaa!

Kenelle

Lyhytkoulutukset soveltuvat kaikille johtamisen teemoista kiinnostuneille alasta ja työtehtävästä riippumatta.

Webinaarisarjan teemat

1. Johtamisen tyylit – monin tavoin hyvää johtamista

ke 27.9. klo 9 – 10.30

Hyvä johtaminen luo organisaatioon tulosta, kilpailukykyä sekä työ- ja asiakastyytyväisyyttä. Yhtä, jokaiseen tilanteeseen sopivaa hyvän johtamisen kuvausta on mahdotonta määritellä, hyvä johtaminen kun voi olla erilaista tilanteesta ja johdettavista riippuen. Erilaisten tyylien ja mallien tunnistaminen auttaa kuitenkin jäsentämään omaa työtä ja tekemään tietoisia valintoja johtajana. Millaisia erilaisia tyylejä johtaja voi valita ja miten tunnistaa tilanteeseen sopiva johtamistyyli?

Webinaarissa käsittelemme seuraavia näkökulmia:

 • johtaminen strategiasta päivittäisjohtamiseen
 • johtamisen malleja ja tilanteita
 • toimiva etäjohtaminen

2. Hyvä ihmisten johtaminen luo pitovoimaa arkeen

ke 1.11. klo 9 – 10.30

Hyvällä ihmisten johtamisella on suora yhteys työntekijöiden sitoutumiseen ja työtyytyväisyyteen: sitoutuneet työntekijät ovat motivoituneempia, tuottavampia ja pysyvät organisaatiossa pidempään. Työpaikat ovat entistä monimuotoisempia ja monikulttuurisempia, ja johtajan onkin kyettävä johtamaan ja motivoimaan erilaisia taustoja, kokemuksia ja arvoja omaavia ihmisiä. Taitava ihmisten johtaja osaa luoda luottamusta ja inspiroida ihmisiä eteenpäin.

Webinaarissa käsittelemme seuraavia näkökulmia:

 • ihmiskuva johtamisen lähtökohtana
 • yrityksen vuorovaikutuskulttuuri
 • valmentaen kohti yhteisiä tavoitteita
 • luottamuksen vahvistaminen ja työyhteisöön sitoutuminen  

3. Hyvinvointia työyhteisöön – työkaluja arkiseen työkyvyn johtamiseen

ke 29.11. klo 9 – 10.30

Hyvinvointi työssä edellyttää onnistumisen mahdollisuuksia omassa työssä, ja johtamisen tehtävä on luoda puitteet työntekijöiden onnistumiselle. Työyhteisön hyvinvointiin kannattaa panostaa, sillä koettu työelämän laatu vaikuttaa niin asiakastyytyväisyyteen, työn tehokkuuteen kuin innovatiivisuuteenkin. Työyhteisön jäsenet puolestaan rakentavat hyvinvointia vuorovaikutus- ja yhteistyötaidoillaan. Hyvin toimiva työyhteisö pystyy tukemaan toisiaan ja hyödyntämään jäsentensä erilaisia taitoja ja osaamista sekä jakamaan vastuuta ja tehtäviä tehokkaasti. Miten voit johtajana tukea tätä?

Webinaarissa käsittelemme seuraavia näkökulmia:

 • työhyvinvointi vahvistuu työtä kehittäen
 • valmentava yrityskulttuuri tukee hyvinvointia
 • muutoskyvykkyys edistää työyhteisön hyvinvointia

4. Rohkeutta ja ratkaisukeskeisyyttä haastaviin esihenkilötilanteisiin

ke 10.1. klo 9 – 10.30

Esihenkilötyön laatu mitataan siinä, miten esihenkilö hoitaa hankalat työnantajatilanteet. Näitä tilanteita jokainen esihenkilö väistämättä kohtaa työssään. Haastavien esihenkilötilanteiden jämäkkään hoitamiseen tarvitaan sekä tietoa että keskustelutaitoa. Tässä valmennuksessa tarkastellaan, mitä työlainsäädäntö sanoo työyhteisön ongelmatilanteisiin puuttumisesta ja miten haastava keskustelu käydään rakentavalla tavalla.

Webinaarissa käsittelemme seuraavia näkökulmia:

 • työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet
 • ongelmatilanteisiin puuttumisen taito
 • haastavan keskustelun askelmerkit

5. Esihenkilön itsensä johtaminen ja palautuminen

ke 14.2. klo 9 – 10.30

Kaikki tarvitsevat itsensä johtamisen taitoja, mutta erityisen tarpeellisia ne ovat esihenkilölle. Itsensä johtaminen on oman toiminnan suunnittelua, ohjaamista, seurantaa ja muuttamista, sekä mitä suurimmassa määrin vastuun ottamista omista tarpeista, tunteista ja käyttäytymisestä. Itsensä johtamisen taidot ovat perusta muiden ihmisten onnistuneelle johtamiselle, ja esihenkilönä autat myös muita johtamaan itseään.

Valmennuksessa käsittelemme seuraavia näkökulmia:

 • arvot ja itsetuntemus esihenkilötyön perustana
 • ajanhallinta ja oman tekemisen johtaminen
 • ajattelun ja tunteiden säätelyn taidot esihenkilön työkaluna

Toteutustapa

Webinaarit toteutetaan verkossa Teams -yhteydellä ja verkkotyökaluja hyödyntäen. Yhden webinaarin kesto on 1,5 tuntia. Voit valita, mihin webinaareihin osallistut, tai osallistua kaikkiin.

Hinta

33 € (alv. 0 %) / webinaari.

Kouluttaja

Kouluttajana on Sannamari Kiljunen, joka työskentelee Samiedussa johtamisen ja esihenkilötyön asiantuntijana sekä opettajana ja on Sertifioitu Everything DiSC -valmentaja.

Lisäksi on mahdollista suorittaa Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto sekä Lähiesimiestyön ammattitutkinto.