Everything DiSC®-profiili ja -työyhteisövalmennus

Maailmanlaajuisesti käytössä oleva ja kattavasti validoitu Everything DiSC® -menetelmä on ainutlaatuinen ja konkreettinen työkalu itsetuntemuksen ja vuorovaikutuksen kehittämiseen. Everything DiSC-profiileja käytetään sanoittamaan erilaisuutta ja luomaan yhteistä kieltä keskustella esim. yksilön ja tiimin toimintatavoista. Menetelmää käytetään laaja-alaisesti erilaisissa organisaatioissa eri toimialoilla.

Everything DiSC®-profiili

DISC-profiili auttaa tiedostamaan oman luontaisen käyttäytymis- ja vuorovaikutustyylin ja nostaa esiin sen vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Everything DiSC-profiili sopii kaikille asemasta ja tehtävästä riippumatta. Se auttaa osallistujia ymmärtämään ja arvostamaan niin omaa kuin työtovereidensa erilaisia toimintatapoja ja parantamaan vuorovaikutusta ja yhteistyötä organisaation kaikilla tasoilla.

Profiili muodostuu 20-sivuisesta henkilön luontaista toiminta- ja vuorovaikutustyyliä kuvaavasta raportista ja valmennuksesta:

  • Luontainen DiSC -toimintatyyli
  • Muiden tyylien ymmärtäminen ja oman toiminnan sopeuttaminen
  • Motivaattorit ja stressitekijät
  • Työkaluja edistävään ja luottamusta vahvistavaan vuorovaikutukseen

Everything DiSC® -tiimivalmennus

Tiimivalmennus sisältää jokaisen tiimin jäsenen henkilökohtaisen DiSC-profiilin, ja valmennuskokonaisuus voi rakentua erilaisista, tilaajan toivomista sisällöistä, esim. seuraavalla tavalla:

  • Henkilökohtaiset DiSC -tyylit ja niiden jatkohyödyntäminen tiimin tehokkaan toiminnan kannalta
  • Tiimin vuorovaikutuskulttuuri
  • Tiimin tyypilliset toimintahäiriöt ja niiden ratkaiseminen
  • Luottamuksen rakentaminen tiimissä

Toteutustapa

Valmennukset toteutetaan lähikoulutuksena sopimuksen mukaan tai verkossa Teams -yhteydellä ja verkkotyökaluja hyödyntäen. Valmennukseen on hyvä varata aikaa vähintään 3 tuntia.

Hinta

Profilointi ja tiimivalmennus hinnoitellaan tapauskohtaisesti. Pyydä tarjous!

Kouluttaja

Kouluttajana on Sannamari Kiljunen, joka työskentelee Samiedussa johtamisen ja esihenkilötyön asiantuntijana sekä opettajana ja on Sertifioitu Everything DiSC -valmentaja.