Festivaalien kumppani- ja palvelutuotanto, 10 osp

Haluaisitko oppia ymmärtämään tapahtumien kumppani- ja palvelutuotannon osa-alueita aina peruspalvelujen tuotannosta mieleenjäävien kumppanuuksien toteutukseen?

Hae mukaan tapahtuma-alan verkkokoulutuksiimme, jotka ovat rakentaneet Suomen suurimpien tapahtumien osaavimmat tekijät. Koulutuksissa tapahtuma-alan tekijät jakavat omaa osaamistaan ja vuosien kokemusten tuomaa tietoa. Saat käytännön vinkkejä työhön ja työhön valmistautumiseen.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen myötä opit rakentamaan tapahtuman peruspalveluja. Saat ymmärrystä kävijätuntemuksen ja -kokemuksen kartoittamiseen ja opit muotoilemaan kumppanuuksia asiakaskokemus lähtökohtana. Opit erilaisia malleja kumppanuussopimusten toteutukseen, ja hahmotat, millaisia palveluja varten voisit tarvita kumppanin ja missä kumppanuus voisi hyödyttää sekä tapahtumaa, kumppania että kävijää. Opit ymmärtämään sopimusten kokonaisvaltaisuuden aina tavoitteenasetannasta jälkimarkkinointiin, ja saat keinoja näiden onnistuneeseen toteutukseen.

Koulutuksesta saat ymmärrystä kumppanuuksien merkityksestä tapahtumalle ja kävijäkokemukselle, ja hahmotat brändien vaikutuksen kokonaismielikuvaan ja oman tapahtumasi brändinrakennukseen. Paneudumme kumppanuuksiin erityisesti tapahtuman näkökulmasta, mutta koulutus tarjoaa ajateltavaa myös yrityksille, jotka pohtivat kumppanuuksia osana markkinointiaan tai ydinliiketoimintaansa.

Koulutuksen sisältö on tuotettu yhteistyössä alalla pitkään toimineiden ammattilaisten Anniina Kumaran ja Eipä Vissiin Tuotannot kanssa. Anniina Kumara on toiminut viime vuodet Provinssin kumppanituottajana, muiden pienempien tapahtuma-alaan liittyvien projektien lisäksi. Ennen Provinssia kumppanuusasiat tulivat hänelle tutuksi toisesta näkökulmasta, kun hän toteutti Kyrön festivaali-pop uppeja ja rakensi ammattilaisvierailukonsepteja pohjalaisella tislaamolla. 

Kurssin toteutuksesta vastaa Samiedun tapahtuma- ja teatteritekniikan opettajakoordinaattori Kati Niemi joka on toiminut tapahtuma-alalla 20 vuotta.

Opintojen toteutustapa

Koulutus toteutetaan verkko-opintoina 15.9.–31.10.2024 välisenä aikana. Opinnot sisältävät itsenäistä opiskelua. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty/täydennettävä. Koulutuskokonaisuus arvioidaan lopputehtävällä (hyväksytty/täydennettävä) ja suorittamalla osioihin liittyvät tehtävät.

Kenelle koulutus sopii

Koulutus on suunnattu tapahtumissa jo työskenteleville, tapahtumatuottajille, alaa opiskeleville sekä alasta kiinnostuneille.

Et tarvitse aiempaa koulutusta tai kokemusta osallistuaksesi koulutuksiin.

Hinta

Koulutus on maksuton.

Hakutiedot

Koulutus alkaa seuraavan kerran 15.9.2024. Hakuaika siihen on 1.–31.8.2024.