Hoiva-avustajakoulutus maahanmuuttaneille

Hoiva-avustajana toimit avustavissa tehtävissä esimerkiksi vanhuksille tai vammaisille tarkoitetuissa hoiva- ja palvelutaloissa tai kotihoidossa. Työtehtäväsi liittyvät asiakkaiden perustarpeista huolehtimiseen kuten esimerkiksi peseytymisessä ja ruokailussa auttamiseen, siivoamiseen ja asiointeihin.

Koulutuksen sisältö

Koulutus koostuu kolmesta  sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkinnon osasta:

  • Asiakkaan kohtaaminen ja ohjaaminen 20 osp 
  • Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 25 osp 
  • Asiakkaan toimintakyvyn vahvistaminen 15 osp 

Opintojen laajuus on 60 osaamispistettä. 

Opintojen toteutustapa

Koulutus toteutetaan suomen kielellä eli sinun pitää osata jo jonkin verran puhua, lukea ja kirjoittaa suomen kieltä. Opintosi alkavat opiskeluvalmiuksia tukevilla opinnoilla (OPVA). Näissä opinnoissa saat tukea suomen kielen opiskeluun ja tietokoneen käyttämiseen.

Opinnot toteutetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Opinnot sisältävät opiskelua oppilaitoksessa sekä työelämässä.

Kenelle koulutus sopii

Koulutus on tarkoitettu maahanmuuttaneille. Sinulla täytyy olla jo jonkin verran suomen kielen osaamista.

Kaikkien hakijoiden tulee osallistua soveltuvuuskokeeseen 1.8.2024, 8.10.2024 tai 10.12.2024 Samiedulla (Pohjolankatu 4-6, 57200 Savonlinna). Soveltuvuuskokeeseen sinulle tulee erillinen kutsu. Soveltuvuuskokeen hyväksytysti suorittaneet opiskelijat kutsutaan kielitaidon kartoitukseen.

Kielitaidon kartoitus tarkoittaa suomen kielen koetta, jossa testataan hakijan suomen kielen taitoa ja arvioidaan kielitaidon riittävyyttä ja mahdollisen tuen tarvetta kielitaidon parantamiseen.

Soveltuvuuskokeessa arvioidaan hakijan opiskeluvalmiuksia ja motivaatiota. Mikäli hakija ei osallistu soveltuvuuskokeeseen tai saa siitä 0 pistettä, hän ei voi tulla valituksi kyseiseen tutkintoon. Soveltuvuuskoe on hakijalle maksuton.

Lisäksi koulutuksessa sovelletaan säännöksiä tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista ja opiskelijaksi ottamisen edellytyksistä.

Hinta

Koulutus on maksuton.

Hakutiedot

Koulutuksen aloitus joustavasti syksyn 2024 aikana kielitason perusteella. Opinnot alkavat opiskeluvalmiuksia tukevilla opinnoilla. 

Huom. Sinun tulee hakeutua koulutukseen vähintään viikko (7 vrk) ennen soveltuvuuskoepäivää.