Hoiva-avustajakoulutus maahanmuuttaneille

Hoiva-avustajana toimit avustavissa tehtävissä esimerkiksi vanhuksille tai vammaisille tarkoitetuissa hoiva- ja palvelutaloissa tai kotihoidossa. Työtehtäväsi liittyvät asiakkaiden perustarpeista huolehtimiseen kuten esimerkiksi peseytymisessä ja ruokailussa auttamiseen, siivoamiseen ja asiointeihin.

Koulutuksen sisältö

Koulutus koostuu kahdesta sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkinnon osasta: kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp sekä ikääntyvien osallisuuden edistäminen 35 osp. Opintojen laajuus on 60 osaamispistettä. 

Opintojen toteutustapa

Koulutus toteutetaan suomen kielellä eli sinun pitää osata jo jonkin verran puhua, lukea ja kirjoittaa suomen kieltä. Opintosi alkavat opiskeluvalmiuksia tukevilla opinnoilla (OPVA). Näissä opinnoissa saat tukea suomen kielen opiskeluun ja tietokoneen käyttämiseen.

Opinnot toteutetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Opinnot sisältävät opiskelua oppilaitoksessa sekä työelämässä.

Kenelle koulutus sopii

Koulutus on tarkoitettu maahanmuuttaneille. Sinulla täytyy olla jo jonkin verran suomen kielen osaamista.

Kaikkien hakijoiden tulee osallistua soveltuvuuskokeeseen, joka on 13.2.2024 Samiedulla (Pohjolankatu 4-6, 57200 Savonlinna). Soveltuvuuskokeeseen sinulle tulee erillinen kutsu. Soveltuvuuskokeen hyväksytysti suorittaneet opiskelijat kutsutaan kielitaidon kartoitukseen.

Kielitaidon kartoitus tarkoittaa suomen kielen koetta, jossa testataan hakijan suomen kielen taitoa ja arvioidaan kielitaidon riittävyyttä ja mahdollisen tuen tarvetta kielitaidon parantamiseen.

Soveltuvuuskokeessa arvioidaan hakijan opiskeluvalmiuksia ja motivaatiota. Mikäli hakija ei osallistu soveltuvuuskokeeseen tai saa siitä 0 pistettä, hän ei voi tulla valituksi kyseiseen tutkintoon. Soveltuvuuskoe on hakijalle maksuton.

Lisäksi koulutuksessa sovelletaan säännöksiä tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista ja opiskelijaksi ottamisen edellytyksistä.

Hinta

Koulutus on maksuton.

Hakutiedot

Koulutus alkaa seuraavan kerran 4.3.2024. Hakuaika koulutukseen on 6.2.2024 asti. Opinnot alkavat opiskeluvalmiuksia tukevilla opinnoilla.