Kansainvälinen hitsausneuvojakoulutus, IWS

Koulutus antaa hyvät valmiudet toimia erilaisissa hitsausalan asiantuntijatehtävissä, esim. yrityksen hitsauskoordinaattorina. Teräsrakenteiden CE-merkintävaatimus edellyttää, että hitsaustoimintojen koordinointi on järjestetty asiaankuuluvalla tavalla. Tähän kuuluu mm. hitsaajien pätevöinti, hitsausohjeiden ylläpito, menetelmäkokeiden valvonta ja valmistuksen valvonta ja tarkastustoiminta.

IWS-koulutuksesta on hyötyä myös käytännön hitsaajalle tai esimiehenä toimivalle. Hitsaaminen vaatii hitsaajalta vahvaa tietämystä hitsauksen suoritustekniikasta, lämmöntuonnista, lisäaineista ja prosessiparametreistä. Myös opetus-, neuvonta- ja myyntitehtävissä toimiville henkilöille IWS-koulutus antaa hyvät perustiedot.

Koulutuksen sisältö

IWS-koulutus on kansainvälisen hitsausjärjestön IIW/EWF:n määrittelemä, ja sitä valvoo Suomessa Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys, SHY. Koulutuksen hyväksytysti suorittanut saa kansainvälisen hitsausneuvojan IWS-todistuksen.

Sisällön laajuus on 33 lähipäivää, yhteensä 249 tuntia. Ammattiopisto Samiedulla lähipäivät on jaettu 11 kolmen päivän jaksoon.

Sisältö on ryhmitelty aihealueittain neljään moduuliin:

Moduuli 1: Hitsausprosessit ja laitteet 53 tuntia
Moduuli 2: Materiaalit ja niiden käyttäytyminen hitsauksessa 56 tuntia
Moduuli 3: Hitsausliitosten suunnittelu ja mitoitus 24 tuntia
Moduuli 4: Tuotanto ja sovellukset 56 tuntia

Näiden lisäksi on käytännön harjoituksia 60 tuntia.

Opintojen toteutustapa

Opiskelu on pääosin teoriaopiskelua oppilaitoksessa, mutta siihen sisältyy myös käytännön harjoitustehtäviä niin oppilaitoksessa kuin etäopintoina. Opetusmateriaali on pääsääntöisesti sähköisessä muodossa Moodle Pinja -oppimisympäristössä, joten opiskelijalla tulee olla tabletti tai kannettava tietokone käytettävissä. Osa ulkopuolisista asiantuntijaluennoista pidetään verkossa Teamsin välityksellä. Opetukseen kuuluu teknisen alan kaupallisten toimijoiden laite-esittelyjä ja yritysvierailuja.

Koulutus alkaa 26.4.2023 ja päättyy 15.12.2023. Koulutuksen sisältö on jaksotettu seuraavasti:

 1. lähijakso 26.-28.4.2023
 2. lähijakso 10.-12.5.2023
 3. lähijakso 31.5.-2.6.2023
 4. lähijakso 6.-8.9.2023
 5. lähijakso 20.-22.9.2023
 6. lähijakso 4.-6.10.2023
 7. lähijakso 18.-20.10.2023
 8. lähijakso 1.-3.11.2023
 9. lähijakso 15.-17.11.2023
 10. lähijakso 29.11.-1.12.2023
 11. lähijakso 13.-15.12.2023

Kenelle koulutus sopii

IWS-koulutus sopii ammattitaitoisille ja kokeneille hitsaajille, jotka haluavat laajentaa osaamistaan. Koulutukseen voi hakeutua henkilö, joka on täyttänyt 22 vuotta, ja hän on suorittanut alan ammatillisen koulutuksen tai vähintään 6 kk hitsauskurssin, ja hänellä on vähintään kolmen vuoden hitsaukseen liittyvä työkokemus. Vaihtoehtoisesti hakuehdot täyttyvät, jos henkilö on täyttänyt 22 vuotta, hän on suorittanut jonkun toisen asteen tutkinnon, ja hänellä on neljän vuoden metallialan työkokemus.

Hinta

Koulutuksen hinta on 4 600 € (alv. 0 %).

Yrityksellä on mahdollisuus esittää koulutusta yhteishankintakoulutukseksi ja hakea ELY-keskukselta TäsmäKoulutus-tukea. Tuen suuruus vaihtelee yrityksen koon mukaan, ja on suuruudeltaan 50-70 % laskennallisesta koulutuksen hinnasta.

Koulutuksen hintaan sisältyvät tarvittavat materiaaliopin kirjat ja SFS-käsikirja 66-1:2020 (hitsauksen laadunhallinta).

Hakutiedot

Seuraava haku- ja alkamisaika ei ole vielä tiedossa. Mikäli olet kiinnostunut koulutuksesta, ilmoita kiinnostuksestasi sähköpostitse paula.muhonen@samiedu.fi.