Kiinteistöjen jätehuollon suunnitteleminen 50 osp

Jätehuollon ja kiertotalousosaamisen merkitys kuluttajien, yritysten ja julkisen sektorin toiminnassa kasvaa jatkuvasti. Jätteiden käsittelyn ja hyödyntämisen kehittäminen kannattaa myös taloudellisesti. Kiinnostaisiko sinua kehittää työpaikkasi ympäristöasioiden hallintaa ja vastuullisuutta jätehuollon osalta?

Työn ohella suoritettavassa verkkokoulutuksessamme kasvatat omaa osaamistasi kiinteistöjen jätehuollosta ja perehdyt jätehuoltoa säätelevään ajantasaiseen lainsäädäntöön sekä laatu- ja ympäristösertifiointiin. 

Koulutuksen jälkeen osaat arvioida kiinteistön jätehuollon nykytilaa, kehittää yrityksen toimintoja sekä opastaa ja tiedottaa kiinteistön käyttäjiä jätehuollon järjestämiseen ja jätejakeiden lajitteluun liittyvissä kysymyksissä. 

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa suoritat Ympäristöalan ammattitutkinnon ympäristöhuollon osaamisalan valinnaisen tutkinnon osan Kiinteistöjen jätehuollon suunnitteleminen. Se on laajuudeltaan 50 osaamispistettä. 

Koulutus sisältää seuraavia aiheita:

 • jätelajit ja niiden hyötykäyttömahdollisuudet
 • jätehuoltoa säätelevät lait ja alueelliset määräykset
 • jätehuoltomääräykset ja ympäristölainsäädäntö
 • jätehuollon ja kemikaaliturvallisuuden kehittäminen
 • kiertotalouden periaatteet
 • jätehuoltokartoituksen laatiminen ja dokumentointi
 • kiinteistön jätehuoltosuunnitelman laatiminen

Koulutuksen aikana toteutat toimipaikallasi jätehuoltokartoituksen. Kartoituksen tulosten pohjalta laadit kiinteistön jätehuoltosuunnitelman kehitystoimien toteuttamiseksi sekä mittarit kehitystoimien seuraamiseksi ja arvioimiseksi.

Lue tarkemmat kuvaukset tutkinnon osan sisällöistä tutkinnon perusteista.

Opintojen toteutustapa

Koulutus toteutetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti verkko-opintoina 16.9.2024-31.3.2025 välisenä aikana. Opinnot sisältävät opiskelua verkossa sekä ympäristöasioiden kehittämistehtävän toteuttamisen omassa organisaatiossa. 

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella.

Verkko-opetuspäiviä on noin kerran kuukaudessa maanantaisin klo 18-20. Lisäksi voit varata opettajalta henkilökohtaisia ohjausaikoja verkkotehtävien sekä työpaikalla toteutettavan kehittämistehtävän ohjaamiseen. 

16.9.2024 Aloitusinfo   
21.10.2024 Jätelajit ja niiden hyötykäyttömahdollisuudet  
18.11.2024 Jätehuoltoa säätelevät lait ja jätehuoltomääräykset sekä ympäristölainsäädäntö  
9.12.2024 Jätehuollon ja kemikaaliturvallisuus  
20.1.2025 Jätehuoltokartoituksen laatiminen ja dokumentointi  
17.2.2025 Kiinteistön jätehuoltosuunnitelman laatiminen   
17.3.2025 Oman kehittämistehtävän esittely  

Verkko-opetuspäivien ohjelma on alustava ja se tarkentuu koulutuksen alettua opiskelijoiden tarpeiden ja mielenkiinnon mukaan. 

Opetus tapahtuu Microsoft Teamsin välityksellä sekä Moodle Pinja -verkko-oppimisalustalla. Verkko-opetuspäivien välissä suunnittelet ja teet ohjatusti valitsemaasi kehittämistehtävää.  

Kenelle koulutus sopii

Koulutus sopii henkilölle, jotka haluavat kehittää työpaikkansa jätehuollon hallintaa. Koulutus soveltuu kaikille toimialoille ja organisaatioille. Koulutuksen keskeisin sisältö on oman työpaikkasi ja toimialasi jätehuoltokartoituksen sekä jätehuoltosuunnitelman laatiminen.  

Sinulle laaditaan omien tavoitteittesi ja aikaisemman osaamisesi perusteella henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. 

Hinta

Koulutuksen opintomaksu on 150 €. 

Oppisopimuksella koulutus on maksuton. 

Kun opiskelet meillä tutkintoa tai tutkinnon osaa Samiedun tarjoamat lupa- ja korttikoulutukset ja -testit ovat sinulle maksuttomia. 

Hakutiedot

Koulutus alkaa 16.9.2024. Hakuaika koulutukseen on 11.8.2024 saakka. 

Koulutukseen valitaan maksimissaan 25 henkilöä. Soveltuvat hakijat valitaan hakujärjestyksessä. Hakijat haastatellaan 23.8.2024 mennessä. 


Opiskelu on aina hyvä idea!

 • Jatkuvassa haussa voit hakea opiskelemaan ympäri vuoden.
 • Voit aloittaa opinnot, kun koulutusta on seuraavan kerran tarjolla. Osaan koulutuksista voit aloittaa opinnot lähes joka kuukausi.
 • Voit opiskella koko tutkinnon, yksittäisen tutkinnon osan tai vieläkin pienemmän osan, eli hankkia uutta osaamista juuri sen verran kuin tarvitset.
 • Sinulle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma – ja opiskelet vain asioita, joita et vielä osaa.

Mitä sinä haluaisit osata?