Kiinteistöjen jätehuollon suunnitteleminen 50 osp

Jätehuollon ja kiertotalousosaamisen merkitys kuluttajien, yritysten ja julkisen sektorin toiminnassa kasvaa jatkuvasti. Jätteiden käsittelyn ja hyödyntämisen kehittäminen kannattaa myös taloudellisesti. Kiinnostaisiko sinua kehittää työpaikkasi ympäristöasioiden hallintaa ja vastuullisuutta jätehuollon osalta?

Työn ohella suoritettavassa verkkokoulutuksessamme kasvatat omaa osaamistasi kiinteistöjen jätehuollosta ja perehdyt jätehuoltoa säätelevään ajantasaiseen lainsäädäntöön sekä laatu- ja ympäristösertifiointiin. 

Koulutuksen jälkeen osaat arvioida kiinteistön jätehuollon nykytilaa, kehittää yrityksen toimintoja sekä opastaa ja tiedottaa kiinteistön käyttäjiä jätehuollon järjestämiseen ja jätejakeiden lajitteluun liittyvissä kysymyksissä. 

Koulutuksen sisältö

Kiinteistöjen jätehuollon suunnitteleminen 50 osp on ympäristöalan ammattitutkinnon ympäristöhuollon osaamisalan valinnainen tutkinnon osa. 

Koulutus sisältää seuraavia aiheita:

 • jätelajit ja niiden hyötykäyttömahdollisuudet
 • jätehuoltoa säätelevät lait ja alueelliset määräykset
 • jätehuoltomääräykset ja ympäristölainsäädäntö
 • jätehuollon ja kemikaaliturvallisuuden kehittäminen
 • kiertotalouden periaatteet
 • jätehuoltokartoituksen laatiminen ja dokumentointi
 • kiinteistön jätehuoltosuunnitelman laatiminen

Koulutuksen aikana toteutat toimipaikallasi jätehuoltokartoituksen. Kartoituksen tulosten pohjalta laadit kiinteistön jätehuoltosuunnitelman kehitystoimien toteuttamiseksi sekä mittarit kehitystoimien seuraamiseksi ja arvioimiseksi.  

Lue tarkemmat kuvaukset tutkinnon osan sisällöistä tutkinnon perusteista.

Opintojen toteutustapa

Koulutus toteutetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti verkko-opintoina 13.11.2023-31.5.2024 välisenä aikana. Opinnot sisältävät opiskelua verkossa sekä ympäristöasioiden kehittämistehtävän toteuttamisen omassa organisaatiossa. 

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella.

Verkko-opetuspäiviä on noin kerran kuukaudessa maanantaisin klo 18-20. Lisäksi voit varata opettajalta henkilökohtaisia ohjausaikoja verkkotehtävien sekä työpaikalla toteutettavan kehittämistehtävän ohjaamiseen. 

13.11.2023 Aloitusinfo  
11.12.2023 Jätelajit ja niiden hyötykäyttömahdollisuudet 
8.1.2024 Jätehuoltoa säätelevät lait ja jätehuoltomääräykset sekä ympäristölainsäädäntö 
12.2.2024 Jätehuollon ja kemikaaliturvallisuus 
11.3.2024 Jätehuoltokartoituksen laatiminen ja dokumentointi 
8.4.2024 Kiinteistön jätehuoltosuunnitelman laatiminen  
6.5.2024 Oman kehittämistehtävän esittely 

Verkko-opetuspäivien ohjelma on alustava ja se tarkentuu koulutuksen alettua opiskelijoiden tarpeiden ja mielenkiinnon mukaan. 

Opetus tapahtuu Microsoft Teamsin välityksellä sekä Moodle Pinja -verkko-oppimisalustalla. Verkko-opetuspäivien välissä suunnittelet ja teet ohjatusti valitsemaasi kehittämistehtävää.  

Kenelle koulutus sopii

Koulutus sopii henkilölle, jotka haluavat kehittää työpaikkansa jätehuollon hallintaa. Koulutus soveltuu kaikille toimialoille ja organisaatioille. Koulutuksen keskeisin sisältö on oman työpaikkasi ja toimialasi jätehuoltokartoituksen sekä jätehuoltosuunnitelman laatiminen.  

Sinulle laaditaan omien tavoitteittesi ja aikaisemman osaamisesi perusteella henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. 

Hinta

Koulutuksen hinta on 150 €. 

Oppisopimuksella koulutus on maksuton. 

Kun opiskelet meillä tutkintoa tai tutkinnon osaa Samiedun tarjoamat lupa- ja korttikoulutukset ja -testit ovat sinulle maksuttomia. 

Hakutiedot

Koulutus alkaa 13.11.2023. Voit hakea koulutukseen 13.10.2023 saakka. 

Ryhmään mahtuu 25 henkilöä. Soveltuvat hakijat valitaan hakujärjestyksessä. Hakijat haastatellaan 27.10.2023 mennessä. 


Opiskelu on aina hyvä idea!

 • Jatkuvassa haussa voit hakea opiskelemaan ympäri vuoden.
 • Voit aloittaa opinnot, kun koulutusta on seuraavan kerran tarjolla. Osaan koulutuksista voit aloittaa opinnot lähes joka kuukausi.
 • Voit opiskella koko tutkinnon, yksittäisen tutkinnon osan tai vieläkin pienemmän osan, eli hankkia uutta osaamista juuri sen verran kuin tarvitset.
 • Sinulle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma – ja opiskelet vain asioita, joita et vielä osaa.

Mitä sinä haluaisit osata?