Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, koneistaja tai levyseppähitsaaja

Nyt on aika romuttaa vanhentuneet mielikuvat kone- ja metallialasta. Koneistuksen ja levyseppähitsauksen ammattilaisena taidat alan perinteisten menetelmien lisäksi nykyteknologian mm. robotiikan käytön työssäsi.

Kone- ja metalliteollisuus mahdollistaa sinulle uran osana tuotantoketjua, jossa valmistetaan ja huolletaan yhä energiatehokkaampia ja ympäristöystävällisempiä laitteita ja tuotantoa alati kehittyvien markkinoiden vaatimuksiin.

Voit työllistää itsesi esimerkiksi konepajojen erilaisten työstökoneiden parissa, hitsattujen laitteiden kokoonpanossa, hitsaajan työssä, erilaisten laitteistojen kokoonpano- ja asennustyössä tai teollisuuden kunnossapito- ja laitteistoasennuksien parissa.

Koulutuksen sisältö

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä). Tuotantotekniikan osaamisalalta voit opiskella joko koneistajaksi tai levyseppähitsaajaksi.

Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

Kaikille pakolliset tutkinnon osat 35 osp

 • Valmistustyötehtävissä toimiminen 25 osp
 • Asennus- ja automaatiotyöt 10 osp

Osaamisalan pakolliset tutkinnon osat 30 osp

 • Koneistus 30 osp (koneistaja)
 • Hitsaus- ja levytyöt 30 osp (levyseppähitsaaja)

Valinnaiset tutkinnon osat 80 osp

 • Korjaus- ja asennushitsaus 20 osp
 • Kunnossapitotyöt 20 osp
 • Robotin käyttö 20 osp
 • 3D-valmistusmenetelmän käyttö 20 osp
 • Alumiinin ja ruostumattoman teräksen hitsaus 20 osp
 • CAD/CAM-ohjelmointi 20 osp
 • CNC-jyrsintä 20 osp
 • CNC-sorvaus 20 osp
 • CNC-särmäys 20 osp
 • Hitsaus 20 osp
 • Konepajamittaukset 20 osp
 • Levyjen CNC-leikkaus 20 osp
 • Levytyökeskuksen käyttö 20 osp
 • Manuaalikoneistus 20 osp
 • Mekanisoitu ja automatisoitu hitsaus 20 osp
 • Moniakselinen CNC-koneistus 20 osp
 • Ohutlevytyöt 20 osp
 • Teräsrakennetyöt 20 osp
 • Huippuosaajana toimiminen 15 osp
 • Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen 15 osp
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp
 • Yrityksessä toimiminen 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Lue tarkemmat kuvaukset tutkinnon sisällöistä tutkinnon perusteista.

Tutkinnon osien toteuttamistavat vaihtelevat. Osa valinnaisista tutkinnon osista on mahdollista suorittaa vain koulutus- tai oppisopimuksella.

Opintojen toteutustapa

Opinnot toteutetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti lähiopintoina. Opinnot sisältävät opiskelua oppilaitoksessa, verkossa sekä työelämässä.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella.

Kenelle koulutus sopii

Kaikille alasta kiinnostuneille.

Hakutiedot

Koulutukseen voi hakea yhteishaussa 2024. Yhteishaussa koulutukseen haetaan Opintopolku-palvelussa.

Tähän tutkintoon voi hakea myös jatkuvassa haussa täällä.