Lähihoitaja, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Lähihoitajana ohjaat, tuet ja hoidat ihmistä. Teet merkityksellistä ja tärkeää työtä valitsemallasi osaamisalalla. Tulevana hoitotyön ammattilaisena opit kohtaamaan ihmisen kunnioittavasti, tasa-arvoisesti ja osallisuutta edistäen.

Koulutuksen myötä osaat hyödyntää työtehtävissäsi vuorovaikutusosaamisesi sekä persoonasi lisäksi myös nykyaikaista hyvinvointiteknologiaa. Opiskelu lähihoitajaksi on oiva väylä sosiaali- ja terveysalan jatko-opintoihin tai alan monenkirjaviin työtehtäviin.

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalaa opiskelleena lähihoitajana työskentelet ikääntyvien ihmisten parissa ja huolehdit heidän hyvinvoinnistaan ja arjen mielekkyydestä aina elämän viimeisiin hetkiin saakka. Tuleva työpaikkasi voi löytyä esim. asumisyksiköistä, kotihoidosta tai päivätoiminnasta.

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalaa opiskelleena lähihoitajana työskentelet lasten ja nuorten parissa ja edesautat heidän kasvuaan, kehittymistään ja oppimistaan. Tuleva työpaikkasi voi löytyä päiväkodista, perhepäivähoidosta, koulusta, APIP-toiminnasta, nuorisotyöstä tai voit toimia vaikka henkilökohtaisena avustajana.

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalaa opiskelleena lähihoitajana työskentelet eri-ikäisten ja erilaisia sairauksia sairastavien ihmisten kokonaisvaltaisessa hoito- ja huolenpitotyössä. Tuleva työpaikkasi voi löytyä erilaisista sosiaali- ja terveysalan työympäristöistä, niin akuuttihoidon kuin kotihoidonkin parista.

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalaa opiskelleena lähihoitajana olet luotettava ammattilainen ihmisen rinnalla. Työskentelet eri-ikäisten asiakkaiden ennaltaehkäisevässä ja toipumista edistävässä työssä erilaisissa toimintaympäristöissä ja työtehtävissä, mm. psykiatrisissa sairaaloissa, kuntoutuskodeissa, päivätoimintakeskuksissa ja erilaisissa päihdeyksiköissä. Osaamisellesi on kysyntää myös vanhusten hoidossa ja työssä lasten ja nuorten parissa mm. lastensuojelutyössä.

Vammaistyön osaamisalaa opiskelleena lähihoitajana työskentelet vammaisten ihmisten parissa ja edistät heidän itsemääräämisoikeuttaan, toimintakykyään ja kokonaisvaltaista hyvinvointiaan. Tuleva työpaikkasi voi löytyä esim. asumisyksiköistä, kotihoidosta tai vammaisten työ- ja päivätoiminnasta. Asiakkaanasi voi olla eri tavoin vammautuneita asiakkaita ja asiakasryhmiä mm. aistivammaisia, liikuntavammaisia ja kehitysvammaisia.

Koulutuksen sisältö

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto on laajuudeltaan on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä).

Lähihoitajaksi opiskellessasi voit opiskella meillä 6 osaamisalaa:

 • ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen
 • lasten ja nuorten kasvatus ja hoito (vain työelämäpainotteisesti tai oppisopimuksella)
 • sairaanhoito ja huolenpito
 • mielenterveys- ja päihdetyö (vain oppisopimuksella)
 • vammaistyö (vain oppisopimuksella)
 • perustason ensihoito

Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalan pakolliset tutkinnon osat 130 osp

 • Kasvun ja osallisuuden edistäminen, 25 osp
 • Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen, 30 osp
 • Kotihoidossa toimiminen, 40 osp
 • Ikääntyvien osallisuuden edistäminen, 35 osp

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalan pakolliset tutkinnon osat 130 osp

 • Kasvun ja osallisuuden edistäminen, 25 osp
 • Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen, 30 osp
 • Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen, 40 osp
 • Lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, 35 osp

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalan pakolliset tutkinnon osat 130 osp

 • Kasvun ja osallisuuden edistäminen, 25 osp
 • Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen, 30 osp
 • Kotihoidossa toimiminen, 40 osp
 • Sairaanhoitotyössä toimiminen, 35 osp

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalan pakolliset tutkinnon osat 130 osp

 • Kasvun ja osallisuuden edistäminen, 25 osp
 • Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen, 30 osp
 • Mielenterveys- ja päihdetyössä työskenteleminen, 40 osp
 • Mielenterveys- ja päihdetyö asiakas- ja verkostotyössä, 35 osp

Vammaistyön osaamisalan pakolliset tutkinnon osat 130 osp

 • Kasvun ja osallisuuden edistäminen, 25 osp
 • Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen, 30 osp
 • Osallisuuden edistäminen vammaistyössä, 35 osp
 • Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen vammaistyössä, 40 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 15 osp

 • Hyvinvointiteknologia toimintakyvyn edistämisessä, 15 osp
 • Jalkojenhoito eri asiakasryhmille, 15 osp
 • Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen, 15 osp
 • Lapsen ja nuoren mielenterveystaitojen edistäminen, 15 osp
 • Mielenterveys- ja päihdetyö eri asiakasryhmille, 15 osp
 • Näytteenotto ja asiakaspalvelu lähihoitajan työssä, 15 osp
 • Saattohoidossa toimiminen, 15 osp
 • Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä, 15 osp
 • Huippuosaajana toimiminen, 15 osp
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp
 • Yrityksessä toimiminen, 15 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp
 • Työntekijänä kehitysvammatyössä, 15 osp

Tutkinnon osien toteuttamistavat vaihtelevat. Osa tutkinnon osista on mahdollista suorittaa vain koulutus- tai oppisopimuksella.

Lue tarkemmat kuvaukset tutkinnon sisällöistä tutkinnon perusteista.

Opintojen toteutustapa

Opinnot toteutetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti lähiopintoina. Opinnot sisältävät opiskelua oppilaitoksessa, verkossa sekä työelämässä.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella.

Kenelle koulutus sopii

Kaikille alasta kiinnostuneille.

Kaikille koulutukseen hakeville järjestetään soveltuuskoe. Mikäli hakija ei osallistu soveltuvuuskokeeseen tai saa siitä 0 pistettä, hän ei voi tulla valituksi kyseiseen tutkintoon. Soveltuvuuskoe on hakijalle maksuton.

Soveltuvuuskoe järjestetään Pohjolankadun kampuksen auditoriossa, Pohjolankatu 4-6, Savonlinna. Soveltuvuuskokeiden ajankohdat vuonna 2022: to 15.9., to 13.10., to 17.11. ja to 15.12. Soveltuvuuskoe alkaa klo 9.00. Varaathan aikaa koko päivän.

Koulutuksessa sovelletaan säännöksiä tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista ja opiskelijaksi ottamisen edellytyksistä.

Hinta

Koulutus on opiskelijalle maksuton.


Koulutus on jatkuvassa haussa ja voit hakea siihen nyt ja aloittaa opinnot seuraavan kerran tammikuussa 2023.

Oppisopimuskoulutuksena voit aloittaa opinnot joustavasti syksyn 2022 aikana. Oppisopimuskoulutusta varten sinulla tulee olla alan työpaikka.


Opiskelu on aina hyvä idea!

 • Jatkuvassa haussa voit hakea opiskelemaan ympäri vuoden.
 • Voit aloittaa opinnot, kun koulutusta on seuraavan kerran tarjolla. Osaan koulutuksista voit aloittaa opinnot lähes joka kuukausi.
 • Voit opiskella koko tutkinnon, yksittäisen tutkinnon osan tai vieläkin pienemmän osan, eli hankkia uutta osaamista juuri sen verran kuin tarvitset.
 • Sinulle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma – ja opiskelet vain asioita, joita et vielä osaa.

Mitä sinä haluaisit osata?

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä koulutuksista