Lähihoitajaksi verkossa, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Opiskele lähihoitajaksi verkossa! Lähihoitajana ohjaat, tuet ja hoidat ihmistä. Teet merkityksellistä ja tärkeää työtä valitsemallasi osaamisalalla. Tulevana hoitotyön ammattilaisena opit kohtaamaan ihmisen kunnioittavasti, tasa-arvoisesti ja osallisuutta edistäen.

Koulutuksen myötä osaat hyödyntää työtehtävissäsi vuorovaikutusosaamisesi sekä persoonasi lisäksi myös nykyaikaista hyvinvointiteknologiaa. Opiskelu lähihoitajaksi on oiva väylä sosiaali- ja terveysalan jatko-opintoihin tai alan monenkirjaviin työtehtäviin. 

Koulutuksen sisältö

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto on laajuudeltaan on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä). Monimuotona voit opiskella ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen sekä sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalaa.

Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalan pakolliset tutkinnon osat 130 osp

 • Kasvun ja osallisuuden edistäminen, 25 osp
 • Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen, 30 osp
 • Kotihoidossa toimiminen, 40 osp
 • Ikääntyvien osallisuuden edistäminen, 35 osp

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalan pakolliset tutkinnon osat 130 osp

 • Kasvun ja osallisuuden edistäminen, 25 osp
 • Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen, 30 osp
 • Kotihoidossa toimiminen, 40 osp
 • Sairaanhoitotyössä toimiminen, 35 osp

Lisäksi opiskelet valinnaisia tutkinnon osia 15 osp.

Lue tarkemmat kuvaukset tutkinnon sisällöistä tutkinnon perusteista.

Opintojen toteutustapa

Opinnot toteutetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti monimuoto-opintoina. Opinnot sisältävät opiskelua oppilaitoksessa, verkossa sekä työelämässä.

Opinnot alkavat 3.5. 2023 klo 8-12 perehdytyksellä Teamsissa. Alustavat lähipäivät keväällä on 1.-2.6.2023. Syksyn lähijaksojen päivämäärät tarkentuvat myöhemmin.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella.

Kenelle koulutus sopii

Kaikille alasta kiinnostuneille.

Kaikille koulutukseen hakeville järjestetään soveltuuskoe. Mikäli hakija ei osallistu soveltuvuuskokeeseen tai saa siitä 0 pistettä, hän ei voi tulla valituksi kyseiseen tutkintoon. Soveltuvuuskoe on hakijalle maksuton.

Soveltuvuuskoe järjestetään Pohjolankadun kampuksen auditoriossa, Pohjolankatu 4-6, Savonlinna. Soveltuvuuskokeiden ajankohdat vuonna 2023: 19.1., 16.2., 23.3., 24.4., 22.5., 15.6., 2.8., 6.9., 12.10., 21.11. ja 14.12.

Soveltuvuuskoe alkaa klo 9.00. Varaathan aikaa koko päivän. Soveltuvuuskokeet järjestetään yhteistyössä Suomen Psykologikeskuksen kanssa.

Koulutuksessa sovelletaan säännöksiä tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista ja opiskelijaksi ottamisen edellytyksistä.

Hinta

Koulutus on opiskelijalle maksuton.

Hakutiedot

Koulutus on jatkuvassa haussa ja voit hakea siihen nyt ja aloittaa opinnot seuraavan kerran toukokuussa 2023.


Opiskelu on aina hyvä idea!

 • Jatkuvassa haussa voit hakea opiskelemaan ympäri vuoden.
 • Voit aloittaa opinnot, kun koulutusta on seuraavan kerran tarjolla. Osaan koulutuksista voit aloittaa opinnot lähes joka kuukausi.
 • Voit opiskella koko tutkinnon, yksittäisen tutkinnon osan tai vieläkin pienemmän osan, eli hankkia uutta osaamista juuri sen verran kuin tarvitset.
 • Sinulle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma – ja opiskelet vain asioita, joita et vielä osaa.

Mitä sinä haluaisit osata?