Lähihoitajaksi verkossa, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Opiskele lähihoitajaksi verkossa! Lähihoitajana ohjaat, tuet ja hoidat ihmistä. Teet merkityksellistä ja tärkeää työtä valitsemallasi osaamisalalla. Tulevana hoitotyön ammattilaisena opit kohtaamaan ihmisen kunnioittavasti, tasa-arvoisesti ja osallisuutta edistäen.

Koulutuksen myötä osaat hyödyntää työtehtävissäsi vuorovaikutusosaamisesi sekä persoonasi lisäksi myös nykyaikaista hyvinvointiteknologiaa. Opiskelu lähihoitajaksi on oiva väylä sosiaali- ja terveysalan jatko-opintoihin tai alan monenkirjaviin työtehtäviin. 

Koulutuksen sisältö

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto on laajuudeltaan on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä). Monimuotona voit  opiskella ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen, sairaanhoidon ja huolenpidon sekä vammaistyön osaamisaloja.

Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalan pakolliset tutkinnon osat 130 osp

 • Kasvun ja osallisuuden edistäminen, 25 osp
 • Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen, 30 osp
 • Kotihoidossa toimiminen, 40 osp
 • Ikääntyvien osallisuuden edistäminen, 35 osp

Vammaistyön osaamisalan pakolliset tutkinnon osat 130 osp

 • Kasvun ja osallisuuden edistäminen, 25 osp
 • Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen, 30 osp
 • Osallisuuden edistäminen vammaistyössä, 35 osp
 • Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen vammaistyössä, 40 osp

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalan pakolliset tutkinnon osat 130 osp

 • Kasvun ja osallisuuden edistäminen, 25 osp
 • Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen, 30 osp
 • Kotihoidossa toimiminen, 40 osp
 • Sairaanhoitotyössä toimiminen, 35 osp

Lisäksi opiskelet valinnaisia tutkinnon osia 15 osp.

Lue tarkemmat kuvaukset tutkinnon sisällöistä tutkinnon perusteista.

Opintojen toteutustapa

Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina, joihin sisältyy lähiopetusta, itsenäistä opiskelua ja työelämässä oppimista. Lähiopetuspäiviä on 2-3 kuukaudessa, yleensä kuukauden 2. viikolla.

Kevään 2021 alustavat lähiopetuspäivät: 21.-22.1., 15.-16.2., 18.-19.3., 22.-23.4., 17.-18.5. ja 10.-11.6.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella.

Kenelle koulutus sopii

Kaikille alasta kiinnostuneille.

Kaikille koulutukseen hakeville järjestetään soveltuuskoe. Mikäli hakija ei osallistu soveltuvuuskokeeseen tai saa siitä 0 pistettä, hän ei voi tulla valituksi kyseiseen tutkintoon. Soveltuvuuskoe on hakijalle maksuton.

Koulutuksessa sovelletaan säännöksiä tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista ja opiskelijaksi ottamisen edellytyksistä.

Hinta

Koulutus on opiskelijalle maksuton.


Koulutus on jatkuvassa haussa ja voit hakea siihen milloin vain. Koulutuksen seuraava aloitusajankohta ammatillisten opintojen osalta on syyskuussa 2021 (vko 38), jolloin alkaa Kasvun ja osallisuuden edistäminen tutkinnon osan opinnot. Opiskelija voi myös aloittaa opinnot jo ennen viikkoa 38 opiskelemalla yhteisiä opintoja (YTO).


Ammatillinen opiskelu Samiedussa on ketterää!

 • Voit hakea opiskelemaan meille milloin vain.
 • Voit aloittaa opinnot lähes joka kuukausi.
 • Sinulle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma – ja opiskelet vain asioita, joita et vielä osaa.
 • Voit opiskella koko tutkinnon, yhden tutkinnon osan tai vieläkin pienemmän osan, eli hankkia osaamista juuri sen verran kuin tarvitset.

Opiskelu on aina hyvä idea!

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä koulutuksista