Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi

Ryhdy työelämän moniosaajaksi. Liiketoiminnan opiskelu antaa sinulle monenlaisia valmiuksia työllistyä eri aloille. Liiketoiminnan ammattilaisena voit viedä työelämään mukanasi asiakaspalvelun, myynnin ja taloushallinnon osaamisen lisäksi vaikkapa palvelumuotoilun ja yritystoiminnan osaamista.

Yrittäjyyden opinnoissa pääset kehittämään omia vahvuuksiasi ja taitojasi sekä löytämään uusia. Voit myös harjoitella yrittäjyyttä käytännössä jo opintojesi aikana.

Koulutuksen sisältö

Liiketoiminnan perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä).

Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

Pakolliset tutkinnon osat 55 osp

 •  Asiakaspalvelu 20 osp
 •  Tuloksellinen toiminta 20 osp
 •  Työyhteisössä toimiminen 15 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 1 55-90 osp

 •  Asiakkuuksien hoitaminen 30 osp
 •  Finanssipalvelut 30 osp
 •  Henkilöstön tukipalvelut 15 osp
 •  Kirjanpito 30 osp
 •  Laskutus ja reskontra 15 osp
 •  Logistiikkapalvelut 15 osp
 •  Markkinointiviestintä ja sisällöntuotanto 30 osp
 •  Myynti 30 osp
 •  Palkanlaskenta 30 osp
 •  Palvelumuotoilu 15 osp
 •  Projektissa toimiminen 15 osp
 •  Tapahtumatuotanto 15 osp
 •  Tilinpäätöskirjaukset 15 osp
 •  Yrityksessä toimiminen 15 osp
 •  Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 2 0-35 osp

 •  Huippuosaajana toimiminen 15 osp
 •  Ilmastovastuullinen toiminta 15 osp
 •  Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen 15 osp
 •  Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Lue tarkemmat kuvaukset tutkinnon sisällöistä tutkinnon perusteista.

Tutkinnon osien toteuttamistavat vaihtelevat. Osa valinnaisista tutkinnon osista on mahdollista suorittaa vain koulutus- tai oppisopimuksella.

Opintojen toteutustapa

Opinnot toteutetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti lähiopintoina. Opinnot sisältävät opiskelua oppilaitoksessa, verkossa sekä työelämässä.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella.

Kenelle koulutus sopii

Kaikille alasta kiinnostuneille.

Hakutiedot

Koulutukseen voi hakea yhteishaussa 2024. Koulutukseen haetaan Opintopolku-palvelussa.

Tähän tutkintoon voi hakea myös jatkuvassa haussa täällä.