Luonnontuoteneuvoja tai luonnontuotejalostaja, luontoalan ammattitutkinto

Ota haltuun luonnontuotteiden käyttömahdollisuudet elintarvikkeina tai matkailussa! Luonnontuotealan ammattilaisena arkeesi voi kuulua vaikkapa luonnonkosmetiikkaa, hyvinvointituotteita ja koriste- ja käyttöesineitä, luonnontuotteiden jalostamista tai neuvontatyötä. 

Luontoalan ammattitutkinnon luonnontuotealan osaamisalalla opiskelet metsäisten raaka-aineiden erilaisia käyttötapoja. Perustat osaamisesi ammattimaiseen ja kestävään luonnontuotteiden talteenottoon, samalla laadukkaat ja jäljitettävät keruutavat tulevat sinulle tutuksi. Monipuolisissa maastokohteissa sinulle kehittyy hyvä lajituntemus.

Opit myös kouluttamaan oman kerääjäverkostosi raaka-aineiden hankintaan, viljelemään jalostukseen tarvitsemiasi luonnontuotteita sekä valmistamaan ja tuotekehittämään elintarvikkeita, kosmeettisia valmisteita sekä luontoperustaisia hyvinvointipalveluja. Myös eri toimialojen lainsäädäntö tulee sinulle tutuksi. 

Opintojen jälkeen voit työllistyä omassa yrityksessäsi tai muussa organisaatiossa jalostuksen, neuvonnan, hyvinvoinnin tai matkailun parissa. 

Koulutuksen sisältö

Luontoalan ammattitutkinto on laajuudeltaan 150 osaamispistettä. Luonnontuoteneuvojaksi tai luonnontuotejalostajaksi opiskellessasi opiskelet luonnontuotealan osaamisalaa.

Ammatilliset tutkinnon osat 150 osp

Pakolliset tutkinnon osat, 60 osp

 • Luonnon tuotteistaminen, 20 osp
 • Luonnontuotteiden talteenottaminen, 40 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, yhteensä 90 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 1, 30-90 osp

 • Luonnontuoteneuvojana toimiminen, 30 osp
 • Luonnontuotteiden jalostaminen elintarvikkeiksi, 30 os
 • Luonnontuotteisiin perustuvien hyvinvointituotteiden valmistaminen, 30 osp
 • Käsi- ja koristetuotteiden valmistaminen luonnon raaka-aineista, 30 osp
 • Luonnontuoteraaka-aineiden tuottaminen, 30 osp
 • Luonnontuotteiden jalostuksen käynnistäminen, 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 2, 0-60 osp

 • Luontoalan yritystoiminnan suunnittelu, 30 osp
 • Erä- ja luontoympäristössä toimiminen, 40 osp
 • Luonnossa liikkumisen opastaminen, 30 osp
 • Luontoon perustuvan hyvinvointipalvelun toteuttaminen, 30 osp
 • Teemallisten luontopalveluiden järjestäminen, 30 osp
 • Eräruokapalvelun järjestäminen, 30 osp

Lue tarkemmat kuvaukset tutkinnon sisällöistä tutkinnon perusteista.

Opintojen toteutustapa

Opinnot toteutetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti monimuoto-opintoina. Opinnot sisältävät opiskelua verkossa, luontokohteissa Pohjois- ja Etelä-Savossa, Samiedun kampuksilla sekä työelämässä. Opinnot kestävät noin 2 vuotta riippuen aikaisemmasta osaamisestasi.

Lähiopintoja on keväällä ja syksyllä viikonloppuisin joko Savonlinnassa tai Kuopiossa. Toisena opiskeluvuonna lähiopetuspäivät keskittyvät opintojesi sisältöjen mukaisesti maalis-huhtikuulle ja syys-marraskuulle.

Kevään 2024 opinnot muodostuvat pakollisista tutkinnon osista seuraavasti:

 • 12.3.2024 klo 17-19 Aloitustapaaminen verkossa
 • 19.3.2024 klo 17-19 Elinympäristöt, verkossa
 • 16.4.2024 klo 17-19 Talteenoton perusteet, verkossa
 • 18.4.2024 klo 17-19 Kasvintuntemuksen perusteet, verkossa
 • 25.4.2024 klo 17-19 Talteenoton perusteet, verkossa
 • 16.5.2024 klo 8-16 Lajituntemus kasvit, lähiopetus maastossa, Kuopio
 • 17.5.2024 klo 8-16 Lajituntemus kasvit, lähiopetus maastossa, Kuopio
 • 6.6.2024 klo 8-16 Lajituntemus kasvit, lähiopetus maastossa, Kuopio
 • 7.6.2024 klo 8-16 Lajituntemus kasvit, lajitunnistuksen tentti, lähiopetus, Kuopio

Syksyn 2024 lajitunnistuksen opintojen alustava aikataulu:

 • 13.8.2024 klo 16-20 Lajituntemus sienet, verkko
 • 14.8.2024 klo 16-20 Lajituntemus sienet, verkko
 • 6.9.2024 klo 8-16 Lajituntemus sienet, lähiopetus maastossa, Kuopio
 • 7.9.2024 klo 8-16 Lajituntemus sienet, lähiopetus maastossa, Kuopio
 • 20.9.2024 klo 8-16 Lajituntemus sienet, lähiopetus maastossa, Kuopio
 • 21.9.2024 klo 8-16 Lajituntemus sienet, lähiopetus maastossa, Kuopio

Syksyllä 2024 pakollisten tutkinnon osien opiskelu jatkuu verkko-opintoina. Aikataulut ilmoitetaan myöhemmin. Valinnaisia tutkinnon osia opiskellaan opiskelijan oman opiskelusuunnitelman mukaisesti verkko-opintoina ja lähiopintoina Savonlinnassa. Aikataulut tarkentuvat opintojen aikana.

Opintojen aikana voit osallistua järjestämiimme vapaaehtoisiin digiosaamista vahvistaviin koulutuksiin.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella.

Kenelle koulutus sopii

Kaikille alasta kiinnostuneille.

Hinta

Koulutuksen opintomaksu on 250 € / koko tutkinto tai 150 € / yksittäinen tutkinnon osa. Mikäli suoritat peräkkäin tai yhtä aikaa useita tutkinnon osia opintomaksu on maksimissaan 250 €.

Oppisopimuksella koulutus on maksuton.

Kun opiskelet meillä tutkintoa tai tutkinnon osaa Samiedun tarjoamat lupa- ja korttikoulutukset ja -testit ovat sinulle maksuttomia.

Hakutiedot

Koulutuksen seuraava haku- ja alkamisaika ei ole tiedossa.


Opiskelu on aina hyvä idea!

 • Jatkuvassa haussa voit hakea opiskelemaan ympäri vuoden.
 • Voit aloittaa opinnot, kun koulutusta on seuraavan kerran tarjolla. Osaan koulutuksista voit aloittaa opinnot lähes joka kuukausi.
 • Voit opiskella koko tutkinnon, yksittäisen tutkinnon osan tai vieläkin pienemmän osan, eli hankkia uutta osaamista juuri sen verran kuin tarvitset.
 • Sinulle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma – ja opiskelet vain asioita, joita et vielä osaa.

Mitä sinä haluaisit osata?