Maahanmuuttanut matkalla ammattiin -koulutus

Koulutuksen tavoitteena on, että maahanmuuttanut löytää itselleen sopivan ja työllistävän koulutusalan. Koulutuksen jälkeen opiskelijalla on hyvät valmiudet jatkaa ammatillisia opintoja tai työllistyä alalle. Koulutuksen kesto on 7 kuukautta. 

Koulutuksen sisältö

Koulutus rakentuu kahdesta osasta. Ensimmäinen osa vahvistaa opiskelijan opiskelu- ja työelämävalmiuksia. Toisessa osassa opiskelija opiskelee valitsemansa alan ammatillisia opintoja yhdessä muiden alan opiskelijoiden kanssa. 

Osa 1: Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot (3,5 kk)

Ammatillinen suomen kieli 

 • oman alan ammatillinen suomen kieli 
 • ammatissa tarvittaviin lupakoulutuksiin valmistautuminen (hygienia, työturvallisuus) 

Muut opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot 

 • yhteiskunta- ja työelämätietous 
 • työnhakuvalmennus 
 • tieto- ja viestintätekniikan perustaidot 
 • opinto- ja uraohjaus 
 • ammatillisiin tutkintoihin hakeminen 

Osa 2: Ammatilliset opinnot ja/tai työpaikalla järjestettävä koulutus (3,5 kk)

 • Opiskelija tutustuu valitsemansa ammattialan opintoihin ja suorittaa alalta yhden tutkinnon osan tai osan tutkinnon osasta. 
 • Opiskelu tapahtuu ammatillisella alalla yhdessä muiden alan opiskelijoiden kanssa. 
 • Mahdollisuus oman tutustua alan työpaikkoihin ja -tehtäviin
 • Ammatissa ja koulutuksessa tarvittavan kielitaidon vahvistaminen 
 • Työelämätaitojen noudattaminen  

Opintojen toteutustapa

Koulutus toteutetaan opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti lähiopetuksena ja työelämässä.

Kenelle koulutus sopii

Koulutus sopii maahanmuuttaneelle, joka

 • tarvitsee vahvistusta suomen kielessä ja työelämätaidoissa
 • haluaa päästä opiskelemaan ammatillista perustutkintoa ja työllistyä
 • tietää, mikä ammattiala kiinnostaa
 • täyttää alan muut hakuehdot

Hakijalta ei edellytetä hyvää suomen kielen taitoa. Kielitaitoa vahvistetaan koulutuksen aikana kohti toimivaa peruskielitaitoa, jota vaaditaan ammatillisissa opinnoissa menestymisessä. Kielitaidon soveltuvuus koulutukseen arvioidaan koulutuksen haastattelussa ja kielitaitokartoituksessa.

Hinta

Koulutus on maksuton.

Hakutiedot

Koulutus alkaa seuraavan kerran 9.9.2024. Hakuaika koulutukseen on 11.8.2024 saakka.

Koulutukseen haetaan TE-palvelun hakupalvelussa.  

Hakijat kutsutaan valintahaastatteluun ja kielitaitokartoitukseen viikoilla 34-35.