Maahanmuuttanut matkalla ammattiin -koulutus

Koulutuksen tavoitteena on, että maahanmuuttanut löytää itselleen sopivan ja työllistävän koulutusalan. Koulutuksen jälkeen opiskelijalla on hyvät valmiudet jatkaa ammatillisia opintoja tai työllistyä alalle. Koulutuksen kesto on n. 7 kuukautta. 

Koulutuksen sisältö

Koulutus rakentuu kahdesta osasta. Ensimmäinen osa vahvistaa opiskelijan opiskelu- ja työelämävalmiuksia. Toisessa osassa opiskelija opiskelee valitsemansa alan ammatillisia opintoja yhdessä muiden alan opiskelijoiden kanssa. 

Osa 1: Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot (3,5 kk) 

Ammatillinen suomen kieli 

 • oman alan ammatillinen suomen kieli 
 • ammatissa tarvittaviin lupakoulutuksiin valmistautuminen (hygienia, ensiapu, työturvallisuus) 

Muut opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot 

 • yhteiskunta- ja työelämätietous
 • opinto- ja uraohjaus 
 • digitaalisen osaamisportfolion tekeminen 
 • työnhakuvalmennus 
 • tieto- ja viestintätekniikan perustaidot 

Työpaikalla järjestettävä koulutus 

 • oman alan työpaikkoihin ja -tehtäviin tutustuminen 
 • ammatissa ja koulutuksessa tarvittavan kielitaidon vahvistaminen 
 • työelämätaitojen noudattaminen 

Osa 2: Ammatilliset opinnot (3,5 kk) 

 • Opiskelija suorittaa yhden tutkinnon osan tai osan tutkinnon osasta 

Opintojen toteutustapa

Koulutus toteutetaan opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti lähiopetuksena, verkossa sekä työelämässä.

Kenelle koulutus sopii

Koulutus sopii maahanmuuttaneelle, joka

 • tarvitsee vahvistusta suomen kielessä ja työelämätaidoissa
 • haluaa päästä opiskelemaan ammatillista perustutkintoa ja työllistyä
 • tietää, mikä ammattiala kiinnostaa
 • täyttää alan muut hakuehdot

Koulutuksessa ei edellytetä hyvää suomen kielen taitoa, mutta joillakin aloilla on korkeampi kielitaitovaatimus. Kielitaidon soveltuvuus alan opintoihin arvioidaan koulutuksen haastattelussa.

Hinta

Koulutus on opiskelijalle maksuton.

Hakutiedot

Koulutus alkaa seuraavan kerran 11.9.2023. Hakuaika koulutukseen on 1.5.-15.8.2023.

Koulutukseen haetaan työvoimakoulutuksena TE-palvelun hakupalvelussa.  

Hakijat kutsutaan valintahaastatteluun ja kielitaitokartoitukseen vko 34-35.