Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja, vastaanottovirkailija tai matka-asiantuntija

Jos elämykset ovat intohimosi, suuntaa matkailualalle. Meillä hankit alan osaamista työelämän kanssa yhteistyössä tehtävissä projekteissa ja muissa monipuolisissa oppimisympäristöissä.

Matkailupalvelujen tuottajan opinnoista saat ammattitaidon suunnitella, markkinoida ja toteuttaa erilaisia tapahtumia sekä luontoon ja elämyksiin liittyviä ohjelmapalveluja ja matkailupalvelutuotteita Suomessa tai ulkomailla.

Vastaanottovirkailijan opinnot antavat sinulle ammattitaidon toimia majoitusliikkeiden asiakaspalvelu- ja myyntitehtävissä sekä opastaa ja esitellä palveluita asiakkaille Suomessa tai ulkomailla. 

Matka-asiantuntijan opintojen myötä osaat toimia myynti- ja neuvontatehtävissä, suunnitella, tuotteistaa, markkinoida ja myydä matkatuotteita ja -palveluja sekä neuvoa ja opastaa asiakkaita erilaisten matkapalvelujen ostamisessa.

Kun opiskeluaika on jo yksi suuri seikkailu, ajattelepa mitä työelämällä matkailualalla onkaan tarjota sinulle? 

Koulutuksen sisältö

Matkailualan perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä). Matkailupalvelujen tuottajaksi opiskellessasi opiskelet matkailupalvelujen osaamisalaa, vastaanottovirkailijaksi majoituspalvelujen osaamisalaa ja matka-asiantuntijaksi matkapalveluiden myynnin osaamisalaa.

Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

Kaikille pakollinen tutkinnon osa 30 osp

 • Matkailualan asiakaspalvelu 30 osp

Majoituspalvelujen osaamisalan pakollinen tutkinnon osa osp

 • Hotellin vastaanottopalvelut 40 osp

Matkailupalvelujen osaamisalan pakollinen tutkinnon osa 40 osp

 • Matkailupalvelujen toteuttaminen 40 osp

Matkapalvelujen myynnin osaamisalan pakollinen tutkinnon osa 40 osp

 • Matkapalvelujen myynti 40 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 75 osp

 • Kokouspalvelut 15 osp
 • Majoituspalvelut 15 osp
 • Majoitusyrityksen puhtauspalvelut 15 osp
 • Matkailualan varausjärjestelmien käyttö 20 osp
 • Matkailupalvelujen markkinointiviestintä 20 osp
 • Matkailupalvelujen tuotteistaminen 30 osp
 • Opastuspalvelut 25 osp
 • Rakennelmien valmistus ja kunnossapito 15 osp
 • Ravintolan asiakaspalvelu ja myynti 25 osp
 • Retki- ja luontoruokailupalvelut 15 osp
 • Huippuosaajana toimiminen 15 osp
 • Ilmastovastuullinen toiminta 15 osp
 • Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen 15 osp
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp
 • Yrityksessä toimiminen 15 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Lue tarkemmat kuvaukset tutkinnon sisällöistä tutkinnon perusteista.

Tutkinnon osien toteuttamistavat vaihtelevat. Osa valinnaisista tutkinnon osista on mahdollista suorittaa vain koulutus- tai oppisopimuksella.

Opintojen toteutustapa

Opinnot toteutetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti lähiopintoina. Opinnot sisältävät opiskelua oppilaitoksessa, verkossa sekä työelämässä.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella.

Kenelle koulutus sopii

Kaikille alasta kiinnostuneille.

Hakutiedot

Koulutukseen voi hakea yhteishaussa 2024. Yhteishaussa koulutukseen haetaan Opintopolku-palvelussa.

Tähän tutkintoon voi hakea myös jatkuvassa haussa täällä.