Metsäenergiantuottaja, metsäalan perustutkinto

Puun ympärillä riittää tekemistä. Metsäenergiantuottajana olet osaltasi rakentamassa kestävää metsätaloutta. Korjaat, kuljetat ja varastoit energiapuuta tai turve-energiaa ympäristöarvoja vaalien. 

Jo opiskeluaika on käytännönläheistä. Maastossa vietettyjen viikkojen myötä sinulle tutuiksi tulevat työn itsenäinen luonne ja vastuunkanto. Työelämään siirtyessäsi voit luoda uraa koneelliseen puunkorjuun ja lähikuljetuksen työtehtävissä. 

Koulutuksen sisältö

Metsäalan perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä. Se muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). Metsäenergiantuottajaksi opiskellessasi opiskelet metsäenergian tuotannon osaamisalaa. Voit opiskella myös metsäkoneenkuljettajaksi metsäkoneenkuljetuksen osaamisalalta.

Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

Pakolliset tutkinnon osat 75 osp 

 • Metsän hoito ja hyödyntäminen, 20 osp
 • Metsätraktorin käyttö, 20 osp
 • Metsäenergiaraaka-aineen hankinta ja käyttö, 35 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 1 

 • Energiapuun korjuu ja varastointi, 50 osp
 • Turvetuotanto ja varastointi, 50 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 2 

 • Energiapuun jalostus, 10 osp
 • Kuljetusalan perustason ammattipätevyys, 10 osp
 • Lämpölaitoksen käyttö, hoito ja huolto, 10 osp
 • Metsien monikäyttö, 10 osp
 • Metsänhoito- tai maanmuokkauskoneen käyttö, 10 osp
 • Turvetuotanto, 10 osp
 • Metsänhoitopalvelut, 30 osp
 • Puunkorjuupalvelut, 30 osp
 • Metsäkoneiden kunnossapito, 20 osp
 • Metsäkoneen huolto ja korjaus, 40 osp
 • Metsäkoneen vianhaku, 35 osp
 • Huippuosaajana toimiminen, 15 osp
 • Ilmastovastuullinen toiminta, 15 osp
 • Kansainvälisessä toimintaympäristössä toimiminen, 15 osp
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp
 • Yrityksessä toimiminen, 15 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Tutkinnon osien toteuttamistavat vaihtelevat. Osa tutkinnon osista on mahdollista suorittaa vain koulutus- tai oppisopimuksella.

Lue tarkemmat kuvaukset tutkinnon sisällöistä tutkinnon perusteista.

Opintojen toteutustapa

Opinnot toteutetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti lähiopintoina. Opinnot sisältävät opiskelua oppilaitoksessa, verkossa sekä työelämässä.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella.

Kenelle koulutus sopii

Kaikille alasta kiinnostuneille.

Koulutuksessa sovelletaan säännöksiä tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista ja opiskelijaksi ottamisen edellytyksistä.

Hinta

Koulutus on maksuton.

Hakutiedot 

Koulutus alkaa seuraavan kerran syksyllä 2024.


Opiskelu on aina hyvä idea!

 • Jatkuvassa haussa voit hakea opiskelemaan ympäri vuoden.
 • Voit aloittaa opinnot, kun koulutusta on seuraavan kerran tarjolla. Osaan koulutuksista voit aloittaa opinnot lähes joka kuukausi.
 • Voit opiskella koko tutkinnon, yksittäisen tutkinnon osan tai vieläkin pienemmän osan, eli hankkia uutta osaamista juuri sen verran kuin tarvitset.
 • Sinulle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma – ja opiskelet vain asioita, joita et vielä osaa.

Mitä sinä haluaisit osata?