Metsätalousyrittäjä,
metsäalan ammattitutkinto

Metsänomistaja, ryhdy oman metsäsi asiantuntijaksi. Metsänomistajana omistat arvokkaan osan suomalaista luontoa. Metsien suunnitelmallinen ja vastuullinen hoito ja käyttö varmistavat luonnon ja metsän säilymisen ja siirtymisen seuraaville sukupolville.

Opinnoissa pureudut oman metsäsuunnitelmasi avulla metsänhoidon tarpeisiin ja metsätilasi tarjoamiin mahdollisuuksiin. Opintojen aikana muodostat omat tavoitteesi metsäomaisuutesi hallintaan ja hoitoon.

Koulutuksen sisältö

Metsäalan ammattitutkinto, metsätalousyrittäjä on laajuudeltaan 150 osaamispistettä. Metsätalousyrittäjäksi opiskellessasi opiskelet metsätalouden osaamisalaa.

Pakolliset tutkinnon osat

 • Metsäalan työtehtävissä toimiminen, 20 osp
 • Talousmetsien hoitaminen, 40 osp
 • Puukaupan tekeminen, 30 osp
 • Metsätalouden hoitaminen, 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan yksi

 • Metsätilan arvioiminen ja kaupan valmisteleminen, 30 osp
 • Puunkorjuun tekeminen, 30 osp

Lue tarkemmat kuvaukset tutkinnon sisällöistä tutkinnon perusteista.

Opintojen toteutustapa

Opinnot toteutetaan verkkopainotteisesti. Opintoihin sisältyy viisi kaksipäiväistä intensiivistä lähijaksoa maastokohteilla. Käytännön oppiminen tapahtuu opiskelijan omalla kohdetilalla. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Verkko-opiskelu edellyttää omia laitteita ja kykyä toimia itsenäisesti verkossa. Ohjaamiseen käytetään Teamsia. Oppimateriaali löytyy Moodlesta. Opiskelijat saavat opintojensa ajaksi käyttöönsä Office365-paketin.

Opiskelussa on tärkeää verkostojen luominen ja yhdessä oppiminen. Saat opiskelusi tueksi oman oppimistiimin.

Kenelle koulutus sopii

Koulutus on suunnattu nykyisille ja tuleville (sukupolvenvaihdos tulossa lähivuosina) metsänomistajille.

Hakukelpoisuus

 • Hakijalla on käytettävissä metsätila oppimisympäristönä
 • Edellytykset opiskeluun verkossa (omat laitteet ja riittävä osaaminen)
 • Motivaatio opiskella ja sitoutuminen yhdessä oppimiseen
 • Aikaa opinnoille

Hinta

Koulutuksen opintomaksu on 250 € / koko tutkinto tai 150 € / yksittäinen tutkinnon osa. Lisäksi mahdollinen luonnonhoitokortin tutkintomaksu 160 €. Mikäli suoritat peräkkäin tai yhtä aikaa useita tutkinnon osia opintomaksu on maksimissaan 250 €.

Oppisopimuksella koulutus on sinulle maksuton.

Kun opiskelet meillä tutkintoa tai tutkinnon osaa, niihin kuuluvat lupa- ja korttikoulutukset ja -testit ovat sinulle maksuttomia.

Suoritettuasi ammatillisen tutkinnon voit hakea Työllisyysrahaston ammattitutkintostipendiä, mikäli täytät muut stipendin myöntämisen edellytykset. Lue lisää Työllisyysrahaston sivuilta.


Koulutus alkaa seuraavan kerran keväällä 2023. Haku koulutukseen aukeaa syksyllä 2022.


Opiskelu on aina hyvä idea!

 • Jatkuvassa haussa voit hakea opiskelemaan ympäri vuoden.
 • Voit aloittaa opinnot, kun koulutusta on seuraavan kerran tarjolla. Osaan koulutuksista voit aloittaa opinnot lähes joka kuukausi.
 • Voit opiskella koko tutkinnon, yksittäisen tutkinnon osan tai vieläkin pienemmän osan, eli hankkia uutta osaamista juuri sen verran kuin tarvitset.
 • Sinulle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma – ja opiskelet vain asioita, joita et vielä osaa.

Mitä sinä haluaisit osata?