Metsätalousyrittäjä, metsäalan ammattitutkinto verkossa

Metsänomistaja, ryhdy oman metsäsi asiantuntijaksi. Opinnoissa perehdyt metsäsi taloudelliseen hyödyntämiseen, monimuotoisuuteen, kestävään käyttöön, hoitotoimenpiteisiin ja jatkuvuuteen. Koulutuksessa hyödynnät omaa metsääsi oppimisympäristönä.

Koulutuksen sisältö

Metsäalan ammattitutkinto, metsätalousyrittäjä on laajuudeltaan 150 osaamispistettä. 

Opinnot sisältävät seuraavat tutkinnon osat:

 • Metsäalan työtehtävissä toimiminen, 20 osp 
 • Talousmetsien hoitaminen, 40 osp 
 • Puukaupan tekeminen, 30 osp 
 • Metsätalouden hoitaminen, 30 osp 
 • Metsätilan arvioiminen ja kaupan valmisteleminen, 30 osp 

Lue tarkemmat kuvaukset tutkinnon sisällöistä tutkinnon perusteista.

Opintojen toteutustapa

Opinnot toteutetaan verkkopainotteisesti yhteisöllisen oppimisen mallilla metsäalan asiantuntijoita hyödyntäen. Opintojen aikana verkostoidutaan ja opitaan yhdessä. Oma oppimistiimisi tukee kehittymistäsi. Käytännön oppiminen tapahtuu omalla metsätilallasi, jossa viet käytäntöön teoriaa, kokemuksia ja oivalluksiasi. Voit suorittaa opinnot myös työn ohessa. 

Opintoihin sisältyy viisi kaksipäiväistä intensiivijaksoa maastokohteilla ympäri Suomen 1,5 vuoden aikana. Niiden aikana liikkuminen tapahtuu opiskelijoiden omilla autoilla. Yhteisölliseen oppimiseen verkossa on opintojen aikana hyvä varata aikaa vähintään 2-4 tuntia viikossa. Itsenäiseen työskentelyyn käytettävä aika on yksilöllinen, johon oma aiempi osaamisesi ja perehtyneisyytesi vaikuttavat. 

Verkkopainotteisen opiskelun mahdollistamiseksi sinulla tulee olla omat it-laitteet ja valmiuksia toimia verkossa. Yhteisölliseen oppimiseen ja ohjaamiseen verkossa käytetään Office365-työkaluja. Saat opintojesi ajaksi käyttöösi Office365-paketin. Lisäksi opinnoissa on käytössä muita sähköisiä työkaluja ja järjestelmiä. 

Kenelle koulutus sopii

Koulutus on tarkoitettu metsänomistajille. Voit hakea koulutukseen myös, mikäli saat lähivuosina sukupolvenvaihdoksen kautta metsää omistukseesi, ja sinulla on metsätila käytettävissä opintojen aikana oppimisympäristönä maastossa ja sähköisesti.

Valintaperusteet: 

 • Hakijalla on käytettävissä Suomessa sijaitseva monipuolinen metsätila oppimisympäristönä 
 • Edellytykset opiskeluun verkossa (IT-laitteet ja riittävä osaaminen) 
 • Motivaatio opiskella ja sitoutuminen yhdessä oppimiseen 
 • Aikaa opinnoille ja osallistumiseen intensiivijaksoille sekä erilaisiin oppimistapahtumiin 
 • Ensisijaisesti valitaan koko tutkinnon suorittajat, joilla ei ole muuta toisen asteen koulutusta meneillään 

Hinta

Koulutuksen opintomaksu on 250 € / koko tutkinto tai 150 € / yksittäinen tutkinnon osa. Lisäksi mahdollinen luonnonhoitokortin osaamiskoemaksu 160 €. Mikäli suoritat peräkkäin tai yhtä aikaa useita tutkinnon osia opintomaksu on maksimissaan 250 €. Ruokailut ja matkakulut eivät sisälly koulutuksen hintaan. 

Kun opiskelet meillä tutkintoa tai tutkinnon osaa Samiedun tarjoamat lupa- ja korttikoulutukset ja -testit ovat sinulle maksuttomia.

Hakutiedot

Koulutus alkaa seuraavan kerran keväällä 2025, haku siihen avautuu syksyllä 2024.


Opiskelu on aina hyvä idea!

 • Jatkuvassa haussa voit hakea opiskelemaan ympäri vuoden.
 • Voit aloittaa opinnot, kun koulutusta on seuraavan kerran tarjolla. Osaan koulutuksista voit aloittaa opinnot lähes joka kuukausi.
 • Voit opiskella koko tutkinnon, yksittäisen tutkinnon osan tai vieläkin pienemmän osan, eli hankkia uutta osaamista juuri sen verran kuin tarvitset.
 • Sinulle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma – ja opiskelet vain asioita, joita et vielä osaa.

Mitä sinä haluaisit osata?