Metsätalousyrittäjä,
metsäalan ammattitutkinto verkossa

Metsänomistaja, ryhdy oman metsäsi asiantuntijaksi. Metsänomistajana omistat arvokkaan osan suomalaista luontoa. Metsien suunnitelmallinen ja vastuullinen hoito ja käyttö varmistavat metsän säilymisen ja siirtymisen seuraaville sukupolville. 

Opintojen aikana pureudut metsiesi tarpeisiin ja mahdollisuuksiin ja muodostat omat tavoitteesi metsäomaisuutesi hallintaan ja hoitoon. 

Koulutuksen sisältö

Metsäalan ammattitutkinto, metsätalousyrittäjä on laajuudeltaan 150 osaamispistettä. 

Pakolliset tutkinnon osat

 • Metsäalan työtehtävissä toimiminen, 20 osp 
 • Talousmetsien hoitaminen, 40 osp 
 • Puukaupan tekeminen, 30 osp 
 • Metsätalouden hoitaminen, 30 osp 

Valinnainen tutkinnon osa

 • Metsätilan arvioiminen ja kaupan valmisteleminen, 30 osp 

Lue tarkemmat kuvaukset tutkinnon sisällöistä tutkinnon perusteista.

Opintojen toteutustapa

Opinnot toteutetaan verkkopainotteisesti yhteisöllisen oppimisen mallilla. Opiskelussa korostuu verkostojen luominen ja yhdessä oppiminen. Saat opiskelusi tueksi oman oppimistiimin. Käytännön oppiminen tapahtuu omalla kohdetilallasi. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa. 

Opintoihin sisältyy viisi kaksipäiväistä intensiivistä lähijaksoa maastokohteilla 1,5 vuoden aikana. Lähijaksoilla maastossa liikkuminen tapahtuu opiskelijoiden omilla autoilla. Opintojen ajan yhteisölliseen oppimiseen verkossa on hyvä varata aikaa vähintään kahdesta neljään tuntia viikossa. Itsenäiseen työskentelyyn käytettävä aika on yksilöllinen, johon oma aiempi osaaminen ja perehtyneisyys vaikuttavat. 

Verkkopainotteinen opiskelu edellyttää sinulta omia laitteita ja kykyä toimia verkon välityksellä. Yhteisölliseen oppimiseen ja ohjaamiseen verkossa käytetään Office365-työkaluja. Opiskelijat saavat opintojensa ajaksi käyttöönsä Office365-paketin. Lisäksi opinnoissa on käytössä muita sähköisiä työkaluja ja järjestelmiä. 

Kenelle koulutus sopii

Koulutus on suunnattu nykyisille ja tuleville (sukupolvenvaihdos tulossa lähivuosina) metsänomistajille. 

Valintaperusteet: 

 • Hakijalla on käytettävissä Suomessa sijaitseva monipuolinen metsätila oppimisympäristönä 
 • Edellytykset opiskeluun verkossa  (omat laitteet ja riittävä osaaminen) 
 • Motivaatio opiskella ja sitoutuminen yhdessä oppimiseen 
 • Aikaa opinnoille ja osallistumiseen lähijaksoille sekä erilaisiin oppimistapahtumiin 
 • Ensisijaisesti valitaan koko tutkinnon suorittajat, joilla ei ole muuta toisen asteen koulutusta meneillään 

Hinta

Koulutuksen opintomaksu on 250 € / koko tutkinto tai 150 € / yksittäinen tutkinnon osa. Lisäksi mahdollinen luonnonhoitokortin osaamiskoemaksu 160 €. Mikäli suoritat peräkkäin tai yhtä aikaa useita tutkinnon osia opintomaksu on maksimissaan 250 €. Ruokailut ja matkakulut eivät sisälly koulutuksen hintaan. 

Kun opiskelet meillä tutkintoa tai tutkinnon osaa Samiedun tarjoamat lupa- ja korttikoulutukset ja -testit ovat sinulle maksuttomia.

Suoritettuasi ammatillisen tutkinnon voit hakea Työllisyysrahaston ammattitutkintostipendiä, mikäli täytät muut stipendin myöntämisen edellytykset. Lue lisää Työllisyysrahaston sivuilta.

Hakutiedot

Koulutus alkaa seuraavan kerran keväällä 2025, haku siihen avautuu syksyllä 2024.


Opiskelu on aina hyvä idea!

 • Jatkuvassa haussa voit hakea opiskelemaan ympäri vuoden.
 • Voit aloittaa opinnot, kun koulutusta on seuraavan kerran tarjolla. Osaan koulutuksista voit aloittaa opinnot lähes joka kuukausi.
 • Voit opiskella koko tutkinnon, yksittäisen tutkinnon osan tai vieläkin pienemmän osan, eli hankkia uutta osaamista juuri sen verran kuin tarvitset.
 • Sinulle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma – ja opiskelet vain asioita, joita et vielä osaa.

Mitä sinä haluaisit osata?