Mielenterveys- ja päihdetyössä toimiminen 40 osp

Syvennä asiantuntijuuttasi mielenterveys- ja päihdetyössä. Tässä koulutuksessa perehdyt mielenterveys- ja päihdetyön tietoperustaan pohtien omaa ammatillista kasvuasi ja ammattietiikkaa. Opintojen myötä opit kohtaamaan asiakkaasi voimavaralähtöisesti ja positiivista mielenterveyttä tukien sekä opit toimimaan vastuullisesti ja mielenterveys- ja päihdetyötä kehittäen.

Saat valmiuksia työskennellä erilaisissa mielenterveys- ja päihdetyön erityistä osaamista vaativissa tehtävissä sosiaali- ja terveysalalla julkisen, yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä yhteisöjen ylläpitämissä avo- ja laitospalveluissa.

Koulutuksen sisältö

Koulutus on pakollinen tutkinnon osa mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnosta. Se on laajuudeltaan 40 osaamispistettä.

Opinnoissa opiskelet alan säädöksiä ja palvelujärjestelmää, positiivista mielenterveyttä ja hyvinvointia, turvallisuutta, ammattietiikkaa sekä mielenterveys- ja riippuvuushäiriöitä.

Lue tarkemmat kuvaukset tutkinnon osan sisällöistä tutkinnon perusteista.

Opintojen toteutustapa

Opinnot toteutetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti oppisopimuksella. Opinnot sisältävät opiskelua verkossa ja työelämässä. Työelämässä tapahtuva näyttö suunnitellaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Verkko-opinnot toteutetaan Moodle Pinja -verkko-oppimisympäristössä sekä Teamsissa. Opintojen kesto on noin puoli vuotta.

Kenelle koulutus sopii

Koulutus on tarkoitettu mielenterveys- ja päihdetyön alalla toimiville ammattilaisille, joilla on sosiaali- ja terveysalan ammatillisen perustutkinnon tai muun soveltuvan tutkinnon tiedot ja taidot sekä työkokemusta mielenterveys- ja päihdetyöstä.

Koulutusta varten sinulla tulee olla alan työpaikka, jossa voit hankkia lisäosaamista.

Hinta

Oppisopimuksella koulutus on maksuton.

Kun opiskelet meillä tutkintoa tai tutkinnon osaa Samiedun tarjoamat lupa- ja korttikoulutukset ja -testit ovat sinulle maksuttomia.

Hakutiedot

Verkko-opinnot voit aloittaa joustavasti.


Opiskelu on aina hyvä idea!

  • Jatkuvassa haussa voit hakea opiskelemaan ympäri vuoden.
  • Voit aloittaa opinnot, kun koulutusta on seuraavan kerran tarjolla. Osaan koulutuksista voit aloittaa opinnot lähes joka kuukausi.
  • Voit opiskella koko tutkinnon, yksittäisen tutkinnon osan tai vieläkin pienemmän osan, eli hankkia uutta osaamista juuri sen verran kuin tarvitset.
  • Sinulle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma – ja opiskelet vain asioita, joita et vielä osaa.

Mitä sinä haluaisit osata?