Palliatiivinen hoitotyö 60 osp

Koulutuksesta saat osaamista parantumattomasti sairaan ihmisen ja hänen läheistensä kohtaamiseen sekä valmiuksia tukea hoidettavaa ja hänen läheisiään surun eri vaiheissa. Saat myös työkaluja palliatiivisen hoitotyön suunnitteluun ja toteuttamiseen moniammatillisessa työryhmässä sekä elämän loppuvaiheen hoidon arvioimiseen ja kehittämiseen.

Koulutuksen sisältö

Koulutus on tutkinnon osa vanhustyön erikoisammattitutkinnosta. Se on laajuudeltaan 60 osp. Voit opiskella tämän yksittäisen tutkinnon osan tai mikäli intoa riittää koko tutkinnon.

Tutkinnon osa on pakollinen Elämän loppuvaiheen hoitotyön (saattohoitaja) osaamisalan opinnoissa ja valinnainen Muistioireisen ja muistisairaan ihmisen elämän tukemisen (muistihoitaja) osaamisalan opinnoissa.

  • Palliatiivinen hoito ja hoidon linjaukset 5 osp
  • Ikääntyneiden parantumattomat sairaudet ja palliatiivinen hoito 15 osp
  • Ikääntyneiden parantumattomien sairauksien oirehoito 15 osp
  • Lääkehoito ja lääkelaskut 5 osp
  • Palliatiivinen hoito ja saattohoito 5 osp
  • Palliatiivisen hoidon suunnittelu toteutus ja arviointi 10 osp
  • Palliatiivisen hoidon kehittäminen ja turvallisuus 5 osp

Lue tarkemmat kuvaukset tutkinnon sisällöistä tutkinnon perusteista.

Opintojen toteutustapa

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena. Opinnot sisältävät opiskelua oppilaitoksessa (15 lähipäivää), työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä näytön.

Koulutuksen lähipäivät järjestetään Samiedun Opetusravintola Paviljongilla (Rajalahdenkatu 4, Savonlinna) klo 8-15.

Tammikuussa 2024 alkavan koulutuksen lähipäivät
vuonna 2024: 11.1., 22.2., 21.3., 23.4., 28.5., 24.5., 15.10., 19.11. ja 17.12.
vuonna 2025: 16.1., 13.2., 13.3., 10.4., 6.5. ja 27.5.

Kenelle koulutus sopii

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on vähintään sosiaali- ja/tai terveysalan perustutkinnon tasoiset tiedot ja taidot, noin kolme vuotta alan työkokemusta tai vaadittava osaaminen.

Kutsumme kaikki hakijat haastatteluun.

Koulutuksessa sovelletaan säännöksiä tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista ja opiskelijaksi ottamisen edellytyksistä.

Hinta

Oppisopimuksella koulutus on maksuton.

Hakutiedot

Koulutus alkaa seuraavan kerran 28.1.2025.