Perustason ensihoitaja, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Houkutteleeko työ vastuullisessa ensihoidon työkentässä? Ala vaatii sinulta rautaisia hermoja ja inhimillistä otetta. Jo opiskeluaikana perustason ensihoitajaksi jokainen päivä on erilainen ja täynnä yllättäviäkin tilanteita.

Harjaannut tuleviin työtehtäviisi simulaatio-opiskelun ja käytännön työn avulla. Opintojen myötä sinulle tulevat tutuiksi ensihoidon välineistö, hälytysajo, potilaan hoitaminen, suuronnettomuustoiminta ja viranomaisyhteistyö. Saat taidot ja tiedot työskennellä esimerkiksi ambulanssissa tai päivystysosastolla sekä muissa alan työtehtävissä.

Koulutuksen sisältö

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto on laajuudeltaan on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä). Perustason ensihoitajaksi opiskellessasi opiskelet ensihoidon osaamisalaa.

Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

Pakolliset tutkinnon osat 

 • Asiakkaan kohtaaminen ja ohjaaminen 20 osp
 • Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 25 osp
 • Lääkehoito lähihoitajan vastuualueella 10 osp
 • Ensihoidossa toimiminen 40 osp
 • Akuuttihoitotyössä toimiminen 35 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 15 osp

 • Asiakkaan toimintakyvyn vahvistaminen 15 osp
 • Haavanhoito 15 osp
 • Lapsen ja nuoren mielenterveystaitojen edistäminen 15 osp
 • Mielenterveys-, päihde- ja riippuvuustyö eri asiakasryhmille 15 osp
 • Näytteenotto hoitotyössä 15 osp
 • Palliatiivisessa hoidossa toimiminen 15 osp
 • Terveys- ja hyvinvointiteknologia toimintakyvyn edistämisessä 15 osp
 • Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä 15 osp
 • Huippuosaajana toimiminen 15 osp
 • Ilmastovastuullinen toiminta 15 osp
 • Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen 15 osp
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp
 • Yrityksessä toimiminen 15 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp 

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Lue tarkemmat kuvaukset tutkinnon sisällöistä tutkinnon perusteista.

Tutkinnon osien toteuttamistavat vaihtelevat. Osa valinnaisista tutkinnon osista on mahdollista suorittaa vain koulutus- tai oppisopimuksella.

Opintojen toteutustapa

Opinnot toteutetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti lähiopintoina. Opinnot sisältävät opiskelua oppilaitoksessa, verkossa sekä työelämässä.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella.

Kenelle koulutus sopii

Kaikille alasta kiinnostuneille.

Kaikki perustason ensihoidon koulutukseen hakeutuvat kutsutaan soveltuvuuskokeeseen. Mikäli et osallistu soveltuvuuskokeeseen tai saat siitä 0 pistettä, et voi tulla valituksi kyseiseen tutkintoon. Soveltuvuuskoe on sinulle maksuton. 

Soveltuvuuskoe järjestetään Pohjolankadun kampuksella, Pohjolankatu 4-6, Savonlinna. Soveltuvuuskokeiden ajankohdat vuonna 2024: 13.2., 25.4., 6.6., ja 1.8. 

Soveltuvuuskoe alkaa klo 9.00. Varaathan aikaa koko päivän. Soveltuvuuskokeet järjestetään yhteistyössä Suomen Psykologikeskuksen kanssa.

Koulutuksessa sovelletaan säännöksiä tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista ja opiskelijaksi ottamisen edellytyksistä.

Sinulla tulee olla ensihoidon ajo-opintoihin tullessasi voimassa oleva vähintään B-luokan ajokortti. Ensihoidon ajo-opinnot alkavat noin 1 – 2 vuotta opintojen alkamisesta. Ajokortti tulee hankkia omakustanteisesti ja omalla ajalla.

Oppivelvolliset ja ilman toisen asteen tutkintoa olevat soveltuvat hakijat valitaan suorittamaan sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa ja osaamisalasta sovitaan myöhemmin opintojen edetessä opiskelumenestys huomioiden. Näille hakijoille suositellaan ensisijaisesti yhteishakua 20.2.–19.3.2024 Opintopolun kautta.

Hinta

Koulutus on maksuton.

Sinulta edellytetään turvavarusteiden ja työvaatteiden hankkimista yhteistilauksena omakustanteisesti. Hinta-arvio n. 230 €. 

Hakutiedot

Koulutus alkaa seuraavan kerran 7.8.2024. Aloitusajankohta voi poiketa tästä, mikäli sinulla on hoitoalan koulutusta ja työkokemusta. Hakuaika koulutukseen on 31.5.2024 asti. 

Huom. Sinun tulee hakeutua koulutukseen vähintään viikko (7 vrk) ennen soveltuvuuskoepäivää.


Opiskelu on aina hyvä idea!

 • Jatkuvassa haussa voit hakea opiskelemaan ympäri vuoden.
 • Voit aloittaa opinnot, kun koulutusta on seuraavan kerran tarjolla. Osaan koulutuksista voit aloittaa opinnot lähes joka kuukausi.
 • Voit opiskella koko tutkinnon, yksittäisen tutkinnon osan tai vieläkin pienemmän osan, eli hankkia uutta osaamista juuri sen verran kuin tarvitset.
 • Sinulle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma – ja opiskelet vain asioita, joita et vielä osaa.

Mitä sinä haluaisit osata?