Puunkorjuun tekeminen 30 osp, metsäalan ammattitutkinto 

Tämä koulutus on sinulle metsänomistaja tai metsäpalveluyrittäjä. Koulutuksesta saat osaamista laatia hankintahakkuissa puunkorjuusuunnitelmia sekä toteuttaa ja teettää puunkorjuutyötä laadukkaasti. 

Opinnoissa perehdyt mm. leimikon suunnitteluun, puunkorjuun toteutukseen ja laadunarviointiin. Paneudut myös energiapuunkorjuuseen sekä työturvallisuuteen.

Koulutuksen sisältö 

Koulutuksessa suoritat Metsäalan ammattitutkinnon tutkinnon osan Puunkorjuun tekeminen. Koulutus on laajuudeltaan 30 osaamispistettä.

Valmistavan koulutuksen kesto on noin puoli vuotta ja tutkinnon osan suorittaminen sisältää näytön. 

Lue tarkemmat kuvaukset tutkinnon osan sisällöistä tutkinnon perusteista.

Opintojen toteutustapa 

Opinnot toteutetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti monimuoto-opintoina. Opinnot sisältävät opiskelua verkossa sekä kaksi päivän mittaista lähijaksoa Lahden seudulla.

Käytännön oppiminen tapahtuu omalla kohdetilallasi tai työkohteessasi sekä lähipäivien (21.9.2024 ja 11.10.2024) aikana. Lähijaksoilla jokainen opiskelija huolehtii itse liikkumisestaan maastokohteisiin. Ohjelmaan sisältyy metsäammattilaisen tilakäynti.  

Itsenäiseen työskentelyyn tarvitsemasi aika on yksilöllinen ja siihen vaikuttavat aiempi osaamisesi ja perehtyneisyytesi. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa. 

Kenelle koulutus sopii 

Koulutus on suunnattu omatoimisille metsänomistajille ja metsäpalveluyrittäjille.  

Verkossa opiskelu edellyttää sinulta omia laitteita ja kykyä toimia verkon välityksellä. Käytämme yhteisölliseen oppimiseen ja ohjaamiseen verkossa Office365-työkaluja. Saat opintojesi ajaksi käyttöösi Office365-paketin. Lisäksi opinnoissa käytetään muita sähköisiä työkaluja ja järjestelmiä.  

Valintaperusteet:  

  • Hakijalla on käytettävissä Suomessa sijaitseva riittävän monipuolinen ja kokoinen metsätila oppimisympäristönä 
  • Edellytykset opiskeluun verkossa (omat laitteet ja riittävä osaaminen)  
  • Motivaatiota ja aikaa opinnoille sekä osallistumiseen lähijaksoille ja erilaisiin oppimistapahtumiin  

Hinta 

Koulutuksen opintomaksu on 150 €. Ruokailut ja matkakulut eivät sisälly koulutuksen hintaan.  

Kun opiskelet meillä tutkintoa tai tutkinnon osaa Samiedun tarjoamat lupa- ja korttikoulutukset ja -testit ovat sinulle maksuttomia. 

Hakutiedot 

Koulutus alkaa seuraavan kerran 30.8.2024. Voit hakea siihen 31.5.2024 asti.  

Koulutukseen valitaan 20 opiskelijaa haastattelun perusteella. Haastattelut toteutetaan Teams-yhteydellä 5.6.2024 mennessä. Opiskelijavalinnat tehdään 7.6.2024 mennessä.