Riskienhallinta ja turvallisuusdokumenttien laadinta 25 osp, verkossa

Kiehtooko sinua työskentely yritysten riskien ja vaarojen parissa? Tästä koulutuksesta saat eväitä yritysten turvallisuustoiminnan tueksi.

Opit määrittelemään yrityksen turvallisuustoiminnan pienemmät osa-alueet, teet niihin liittyviä riskikartoituksia ja laadit lakisääteisiä tai omaehtoisia turvallisuusdokumentteja, esimerkiksi pelastusturvallisuudesta tai työturvallisuudesta. Jo koulutuksen aikana voit ohjatusti laatia omaan yritykseesi tai työpaikallesi vaadittavat riskikartoitukset sekä niiden dokumentaation.

Koulutuksen sisältö

Riskienhallinta ja turvallisuusdokumenttien laadinta on turvallisuusalan perustutkinnon pakollinen tutkinnon osa. Se on laajuudeltaan 25 osaamispistettä.

Opinnoissa perehdyt yritysturvallisuuden osa-alueisiin ja käsitteisiin sekä riskienhallintaan ja turvallisuussuunnitteluun. Koulutus auttaa sinua hahmottamaan organisaatioiden turvallisuutta, tunnistamaan niiden toiminnassa ilmeneviä vaaroja, arvioimaan riskejä ja suunnittelemaan menettelytapoja vaarojen poistamiseen tai minimoimiseen.

Koulutus sisältää muun muassa seuraavia opetusaiheita:

 • Yritysturvallisuuden perusteet
 • Riskienhallinta ja riskienhallinnan prosessi
 • Työkaluja riskienhallintaan
 • Turvallisuussuunnittelun perusteet

Lue tarkemmat kuvaukset tutkinnon osan sisällöistä tutkinnon perusteista.

Opintojen toteutustapa

Opinnot toteutetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti verkko-opintoina ja käytännön työtehtävissä omalla työpaikallasi tai koulutussopimuspaikalla.

Koulutussopimuspaikan voit hakea koulutuksen aikana, mikäli sinulla ei ole sellaista vielä tiedossa. Paikaksi sopii mikä tahansa työpaikka, missä on esimerkiksi lakisääteistä työturvallisuustoimintaa. Tutkinnon osan suorittaminen edellyttää, että teet työkohteeseen käytännön näytön riskienhallintaan ja turvallisuusdokumentointiin liittyen.

Opiskelu sisältää ohjattua ja itsenäistä verkko-opiskelua verkko-oppimisympäristössä sekä ryhmätyötä muiden osallistujien kanssa. Opiskelu vaatii sinulta opetuspäivien lisäksi itsenäistä työskentelyä ja tehtävien tekoa. Opetuspäivät ohjaavat opiskeluasi ja niihin osallistuminen on suositeltavaa. Voit kuitenkin suorittaa koulutuksen, vaikka et pääsisikään osallistumaan kaikkiin opetuspäiviin.

Koulutuksen yhteiset opetuspäivät järjestetään 23.11.2023, 30.11.2023, 7.12.2023, 14.12.2023, 11.1.2024, 18.1.2024, 25.1.2024, 1.2.2024, 15.2.2024, 22.2.2024 ja 29.2.2024 klo 12-16. Opetus tapahtuu Microsoft Teamsin välityksellä. Sinulla tulee olla käytössäsi kamera ja mikrofoni kuva- ja ääniyhteyttä varten.

Kenelle koulutus sopii

Koulutus sopii yritysten ja organisaatioiden turvallisuustoiminnasta kiinnostuneille henkilöille tai turvallisuustehtäviin tähtääville, kuten turvallisuusvastaaville, työsuojelutoiminnassa tai erilaisissa turvallisuussuunnittelutehtävissä mukana oleville.

Koulutus ei edellytä aiempaa osaamista turvallisuudesta eikä turvallisuusalan kokemusta tai työpaikkaa.

Jos tähtäät turvallisuusalan perustutkinnon suorittamiseen, niin tämä koulutus on osa turvallisuusalan perustutkintoa. Tarjontaamme on tulossa jatkossa muitakin turvallisuusalan perustutkinnon osia.

Koulutuksessa sovelletaan säännöksiä tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista ja opiskelijaksi ottamisen edellytyksistä.

Valintaperusteet

 • Turvallisuusalalla vaaditut terveydentilavaatimukset 
 • Soveltuvuus ja motivaatio alalle
 • Koulutuksen tarve
 • Riittävät opiskelutaidot verkko-opetukseen ja itsenäiseen opiskeluun
 • Työpaikka tai suunnitelma siitä mihin yritykseen toteuttaa tutkinnossa vaadittavat turvallisuusdokumentit

Kaikki hakijat haastatellaan. Haastatteluja järjestetään mahdollisesti jo hakuaikana. Opiskelijavalinnat tehdään hakuajan päättymisen jälkeen.

Hinta

Koulutus on maksuton.

Hakutiedot

Koulutuksen seuraava haku- ja alkamisaika ei ole vielä tiedossa.


Opiskelu on aina hyvä idea!

 • Jatkuvassa haussa voit hakea opiskelemaan ympäri vuoden.
 • Voit aloittaa opinnot, kun koulutusta on seuraavan kerran tarjolla. Osaan koulutuksista voit aloittaa opinnot lähes joka kuukausi.
 • Voit opiskella koko tutkinnon, yksittäisen tutkinnon osan tai vieläkin pienemmän osan, eli hankkia uutta osaamista juuri sen verran kuin tarvitset.
 • Sinulle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma – ja opiskelet vain asioita, joita et vielä osaa.

Mitä sinä haluaisit osata?