Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto, sähköasentaja tai automaatioasentaja

Tervetuloa uusiutuvalle tulevaisuuden alalle. Energiamurros, älykkäät energiaratkaisut ja automaation kehittyminen tarvitsevat tekijöitä.

Sähkö- ja automaatioalan opinnoissa perehdyt mm. sähkötekniikkaan, automatiikkaan ja tietotekniikkaan. Turvallisten työtapojen lisäksi opit myös alalla tarpeellisia vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja.

Valmistuttuasi sinua odottavat monipuoliset työmarkkinat. Voit toimia esimerkiksi asennustehtävissä sähköurakointiyrityksissä tai teollisuuden kokoonpano- tai huoltotehtävissä tai erilaisten automaatiojärjestelmien ja -laitteiden asentamisen, käyttöönoton ja kunnossapidon tehtävissä.

Koulutuksen sisältö

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä). Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnossa voit opiskella joko sähköasentajaksi ja automaatioasentajaksi.

Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

Pakollinen tutkinnon osa 30 osp

 • Sähkö- ja automaatioalalla toimiminen 30 osp

Pakollinen tutkinnon osa 45 osp (sähköasentaja)

 • Pien- ja pienoisjännitesähköasennukset 45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 45 osp (automaatioasentaja)

 • Kappaletavara-automaatioasennukset 45 osp 
 • Prosessiautomaatioasennukset 45 osp
 • Rakennusautomaatioasennukset 45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 70 osp

 • Pien- ja pienoisjännitesähköasennukset 45 osp
 • Kappaletavara-automaatioasennukset 45 osp
 • Rakennusautomaatioasennukset 45 osp
 • Prosessiautomaatioasennukset 45 osp
 • Sähköverkkoasennukset 45 osp
 • Sähkökäyttöjen asennukset 25 osp  
 • Aurinkosähköjärjestelmäasennukset 25 osp
 • Tietoverkkokaapeloinnit 15 osp
 • Teollisuuskytkennät 15 osp 
 • Huippuosaajana toimiminen 15 osp
 • Ilmastovastuullinen toiminta 15 osp
 • Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen 15 osp 
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp
 • Yrityksessä toimiminen 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Lue tarkemmat kuvaukset tutkinnon sisällöistä tutkinnon perusteista.

Tutkinnon osien toteuttamistavat vaihtelevat. Osa valinnaisista tutkinnon osista on mahdollista suorittaa vain koulutus- tai oppisopimuksella.

Opintojen toteutustapa

Opinnot toteutetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti lähiopintoina. Opinnot sisältävät opiskelua oppilaitoksessa, verkossa sekä työelämässä.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella.

Kenelle koulutus sopii

Kaikille alasta kiinnostuneille.

Hakutiedot

Koulutukseen voi hakea yhteishaussa 2024. Koulutukseen haetaan Opintopolku-palvelussa.

Tähän tutkintoon voi hakea myös jatkuvassa haussa täällä.