Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, perustason ensihoitaja

Houkutteleeko työ vastuullisessa ensihoidon työkentässä? Ala vaatii sinulta rautaisia hermoja ja inhimillistä otetta. Jo opiskeluaikana perustason ensihoitajaksi jokainen päivä on erilainen ja täynnä yllättäviäkin tilanteita.

Harjaannut tuleviin työtehtäviisi simulaatio-opiskelun ja käytännön työn avulla. Opintojen myötä sinulle tulevat tutuiksi ensihoidon välineistö, hälytysajo, potilaan hoitaminen, suuronnettomuustoiminta ja viranomaisyhteistyö. Saat taidot ja tiedot työskennellä esimerkiksi ambulanssissa tai päivystysosastolla sekä muissa alan työtehtävissä.

Koulutuksen sisältö

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto on laajuudeltaan on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä). Perustason ensihoitajaksi opiskellessasi opiskelet ensihoidon osaamisalaa.

Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

Pakolliset tutkinnon osat 130 osp

 • Terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen 25 osp
 • Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen 30 osp
 • Ensihoidossa toimiminen 40 osp
 • Akuuttihoitotyössä toimiminen 35 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 15 osp

 • Näytteenotto ja asiakaspalvelu lähihoitajan työssä 15 osp
 • Perioperatiivisessa hoitotyössä toimiminen 15 osp
 • Hyvinvointiteknologia toimintakyvyn edistämisessä 15 osp
 • Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen 15 osp
 • Mielenterveys- ja päihdetyö eri asiakasryhmille 15 osp
 • Saattohoidossa toimiminen 15 osp
 • Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä 15 osp
 • Työntekijänä kehitysvammatyössä 15 osp
 • Huippuosaajana toimiminen 15 osp
 • Ilmastovastuullinen toiminta 15 osp
 • Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen 15 osp
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp
 • Yrityksessä toimiminen 15 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp
 • Immobilisaatiohoitotyön toteuttaminen 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Lue tarkemmat kuvaukset tutkinnon sisällöistä tutkinnon perusteista.

Tutkinnon osien toteuttamistavat vaihtelevat. Osa valinnaisista tutkinnon osista on mahdollista suorittaa vain koulutus- tai oppisopimuksella.

Opintojen toteutustapa

Opinnot toteutetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti lähiopintoina. Opinnot sisältävät opiskelua oppilaitoksessa, verkossa sekä työelämässä.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella.

Kenelle koulutus sopii

Kaikille alasta kiinnostuneille.

Kaikille koulutukseen hakeville järjestetään soveltuuskoe, joka sisältää haastattelun lisäksi psykologin arvioinnin. Mikäli hakija ei osallistu soveltuvuuskokeeseen tai saa siitä 0 pistettä, hän ei voi tulla valituksi kyseiseen tutkintoon. Soveltuvuuskoe on hakijalle maksuton.

Opiskelijan on tarvittaessa esitettävä rikostaustaotteensa, koska opintoihin sisältyy alaikäisten kanssa työskentelyä.

Opiskelijalla tulee olla ensihoidon ajo-opintoihin tullessa voimassa oleva vähintään B-luokan ajokortti. Ensihoidon ajo-opinnot alkavat noin 1-2 vuotta opintojen alkamisesta. Ajokortti tulee hankkia omakustanteisesti ja omalla ajalla.

Koulutuksessa sovelletaan säännöksiä tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista ja opiskelijaksi ottamisen edellytyksistä.

Hakutiedot

Koulutukseen voi hakea yhteishaussa 2023. Koulutukseen haetaan Opintopolku-palvelussa.

Tähän tutkintoon voi hakea myös jatkuvassa haussa täällä.