Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, perustason ensihoitaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto uudistuu 1.8.2024. Tämä tuo yhteishakuun muutoksen, että perustason ensihoitaja ei ole enää omana hakukohteenaan. Jos olet kiinnostunut perustason ensihoitajan koulutuksesta, sinun tulee hakea sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon. Opiskelijat perustason ensihoitajan osaamisalaan valitaan opintojen edetessä. Osaamisalaan pääsyyn vaikuttaa mm. opiskelijan motivaatio ja opintomenetys.

Houkutteleeko työ vastuullisessa ensihoidon työkentässä? Ala vaatii sinulta rautaisia hermoja ja inhimillistä otetta. Jo opiskeluaikana perustason ensihoitajaksi jokainen päivä on erilainen ja täynnä yllättäviäkin tilanteita.

Harjaannut tuleviin työtehtäviisi simulaatio-opiskelun ja käytännön työn avulla. Opintojen myötä sinulle tulevat tutuiksi ensihoidon välineistö, hälytysajo, potilaan hoitaminen, suuronnettomuustoiminta ja viranomaisyhteistyö. Saat taidot ja tiedot työskennellä esimerkiksi ambulanssissa tai päivystysosastolla sekä muissa alan työtehtävissä.

Koulutuksen sisältö

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto on laajuudeltaan on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä). Perustason ensihoitajaksi opiskellessasi opiskelet perustason ensihoidon osaamisalaa.

Kaikille yhteiset pakolliset tutkinnon osat 55 osp

 • Asiakkaan kohtaaminen ja ohjaaminen 20 osp
 • Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 25 osp
 • Lääkehoidon toteuttaminen lähihoitajan vastuualueella 10 osp

Osaamisalaopinnot 75 osp

 • Ensihoidossa toimiminen 40 osp
 • Akuuttihoitotyössä toimiminen 35 osp
 • Valinnainen 15 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 15 osp

 • Asiakkaan toimintakyvyn vahvistaminen
 • Näytteenotto hoitotyössä
 • Haavanhoito
 • Palliatiivisessa hoidossa toimiminen
 • Lapsen ja nuoren mielenterveystaitojen edistäminen
 • Suun terveyden edistäminen eri asiakasryhmille
 • Terveys ja hyvinvointiteknologia toimintakyvyn edistämisessä
 • Mielenterveys-, päihde ja riippuvuustyö eri asiakasryhmille
 • Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä
 • Huippuosaajana toimiminen 15 osp 
 • Ilmastovastuullinen toiminta 15 osp 
 • Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen 15 osp 
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp 
 • Yrityksessä toimiminen 15 osp 
 • Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp 

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Tutkinnon osien toteuttamistavat vaihtelevat. Osa valinnaisista tutkinnon osista on mahdollista suorittaa vain koulutus- tai oppisopimuksella.

Opintojen toteutustapa

Opinnot toteutetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti lähiopintoina. Opinnot sisältävät opiskelua oppilaitoksessa, verkossa sekä työelämässä.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella.

Kenelle koulutus sopii

Kaikille alasta kiinnostuneille.

Kaikille koulutukseen hakeville järjestetään soveltuvuuskoe 25.4.2024, joka sisältää haastattelun lisäksi psykologin arvioinnin. Mikäli et osallistu soveltuvuuskokeeseen tai saat siitä 0 pistettä, et voi tulla valituksi kyseiseen tutkintoon. Soveltuvuuskoe on sinulle maksuton.

Sinun on tarvittaessa esitettävä rikostaustaote, koska opintoihin sisältyy alaikäisten kanssa työskentelyä.

Sinulla tulee olla ensihoidon ajo-opintoihin tullessa voimassa oleva vähintään B-luokan ajokortti. Ensihoidon ajo-opinnot alkavat noin 1-2 vuotta opintojen alkamisesta. Ajokortti tulee hankkia omakustanteisesti ja omalla ajalla.

Koulutuksessa sovelletaan säännöksiä tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista ja opiskelijaksi ottamisen edellytyksistä.

Hakutiedot

Tähän tutkintoon voi hakea myös jatkuvassa haussa täällä.