Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, perustason ensihoitaja

Houkutteleeko työ haastavassa ja vastuullisessa ensihoidon työkentässä? Ala vaatii sinulta rautaisia hermoja ja inhimillistä otetta. Jo opiskeluaikana perustason ensihoitajaksi jokainen päivä on erilainen ja täynnä yllättäviäkin tilanteita.

Harjaannut tuleviin työtehtäviisi simulaatio-opiskelun ja käytännön työn avulla. Opintojen myötä sinulle tulevat tutuiksi ensihoidon välineistö, hälytysajo, potilaan hoitaminen, suuronnettomuustoiminta ja viranomaisyhteistyö. Saat taidot ja tiedot työskennellä esimerkiksi ambulanssissa tai päivystysosastolla mutta myös muissa alan työtehtävissä.

Koulutuksen sisältö

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto on laajuudeltaan on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä). Perustason ensihoitajaksi opiskellessasi opiskelet ensihoidon osaamisalaa.

Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

Pakolliset tutkinnon osat 130 osp

 • Terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen, 25 osp
 • Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen, 30 osp
 • Ensihoidossa toimiminen, 40 osp
 • Akuuttihoitotyössä toimiminen, 35 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 15 osp

 • Monipotilas- ja suuronnettomuustilanteissa toimiminen, 15 osp
 • Immobilisaatiohoitotyön toteuttaminen, 15 osp
 • Hyvinvointiteknologia toimintakyvyn edistämisessä, 15 osp
 • Jalkojenhoito eri asiakasryhmille, 15 osp
 • Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen, 15 osp
 • Lapsen ja nuoren mielenterveystaitojen edistäminen, 15 osp
 • Mielenterveys- ja päihdetyö eri asiakasryhmille, 15 osp
 • Näytteenotto ja asiakaspalvelu lähihoitajan työssä, 15 osp
 • Saattohoidossa toimiminen, 15 osp
 • Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä, 15 osp
 • Huippuosaajana toimiminen, 15 osp
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp
 • Yrityksessä toimiminen, 15 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp

Tutkinnon osien toteuttamistavat vaihtelevat. Osa valinnaisista tutkinnon osista on mahdollista suorittaa vain koulutus- tai oppisopimuksella.

Lue tarkemmat kuvaukset tutkinnon sisällöistä tutkinnon perusteista.

Opintojen toteutustapa

Opinnot toteutetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti lähiopintoina. Opinnot sisältävät opiskelua oppilaitoksessa, verkossa sekä työelämässä.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella.

Kenelle koulutus sopii

Kaikille alasta kiinnostuneille. Koulutukseen voi hakea yhteishaussa 2022.

Kaikille koulutukseen hakeville järjestetään soveltuuskoe, joka sisältää haastattelun lisäksi psykologin arvioinnin. Opiskelijan on tarvittaessa esitettävä rikostaustaotteensa, koska opintoihin sisältyy alaikäisten kanssa työskentelyä.

Opiskelijalla tulee olla ensihoidon ajo-opintoihin tullessa voimassa oleva vähintään B-luokan ajokortti. Ensihoidon ajo-opinnot alkavat noin 1-2 vuotta opintojen alkamisesta. Ajokortti tulee hankkia omakustanteisesti ja omalla ajalla.

Koulutuksessa sovelletaan säännöksiä tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista ja opiskelijaksi ottamisen edellytyksistä.

Hinta

Koulutus on opiskelijalle maksuton.


Ammatillinen opiskelu Samiedussa on ketterää!

 • Voit hakea opiskelemaan meille milloin vain.
 • Voit aloittaa opinnot lähes joka kuukausi.
 • Sinulle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma – ja opiskelet vain asioita, joita et vielä osaa.
 • Voit opiskella koko tutkinnon, yhden tutkinnon osan tai vieläkin pienemmän osan, eli hankkia osaamista juuri sen verran kuin tarvitset.

Opiskelu on aina hyvä idea!