Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto uudistuu 1.8.2024. Tämä tuo yhteishakuun muutoksen, että perustason ensihoitaja ei ole enää omana hakukohteenaan. Jos olet kiinnostunut perustason ensihoitajan koulutuksesta, sinun tulee hakea sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon. Opiskelijat perustason ensihoitajan osaamisalaan valitaan opintojen edetessä. Osaamisalaan pääsyyn vaikuttaa mm. opiskelijan motivaatio ja opintomenetys.

Opiskelu lähihoitajaksi on oiva väylä sosiaali- ja terveysalan jatko-opintoihin tai vaihteleviin työtehtäviin.

Opintojen myötä opit kohtaamaan ihmisen kunnioittavasti, tasa-arvoisesti ja osallisuutta edistäen. Hoitotyön ammattilaisena osaat hyödyntää työtehtävissäsi vuorovaikutustaitojesi sekä persoonasi lisäksi myös nykyaikaista hyvinvointiteknologiaa.

eleviin työtehtäviin.

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalaa opiskelleena lähihoitajana työskentelet ikääntyvien ihmisten parissa ja huolehdit heidän hyvinvoinnistaan ja arjen mielekkyydestä. Tuleva työpaikkasi voi löytyä esim. asumisyksiköistä, kotihoidosta tai päivätoiminnasta.

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalaa opiskelleena lähihoitajana työskentelet lasten ja nuorten parissa ja edesautat heidän kasvuaan, kehittymistään ja oppimistaan. Tuleva työpaikkasi voi löytyä päiväkodista, perhepäivähoidosta, koulusta, APIP-toiminnasta, nuorisotyöstä tai voit toimia vaikka henkilökohtaisena avustajana.

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalaa opiskelleena lähihoitajana työskentelet eri-ikäisten ja erilaisia sairauksia sairastavien ihmisten kokonaisvaltaisessa hoito- ja huolenpitotyössä. Tuleva työpaikkasi voi löytyä erilaisista sosiaali- ja terveysalan työympäristöistä, niin akuuttihoidon kuin kotihoidonkin parista.

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalaa opiskelleena lähihoitajana olet luotettava ammattilainen ihmisen rinnalla. Työskentelet eri-ikäisten asiakkaiden ennaltaehkäisevässä ja toipumista edistävässä työssä erilaisissa toimintaympäristöissä, mm. psykiatrisissa sairaaloissa, kuntoutuskodeissa, päivätoimintakeskuksissa ja erilaisissa päihdeyksiköissä. Osaamisellesi on kysyntää myös vanhusten hoidossa ja työssä lasten ja nuorten parissa mm. lastensuojelutyössä.

Vammaistyön osaamisalaa opiskelleena lähihoitajana työskentelet vammaisten ihmisten parissa ja edistät heidän itsemääräämisoikeuttaan, toimintakykyään ja kokonaisvaltaista hyvinvointiaan. Tuleva työpaikkasi voi löytyä esim. asumisyksiköistä, kotihoidosta tai vammaisten työ- ja päivätoiminnasta. Asiakkaanasi voi olla eri tavoin vammautuneita asiakkaita ja asiakasryhmiä mm. aistivammaisia, liikuntavammaisia ja kehitysvammaisia.

Perustason ensihoitajana työskentelet terveyskeskusten vastaanotto- ja päivystysyksiköissä, sairaaloiden päivystyspoliklinikoilla, terveyskeskusten ja erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla, ensihoidon yksiköissä ja leikkausosastojen työtehtävissä. Voit työllistyä myös muihin sosiaali- ja terveysalan työtehtäviin lukuun ottamatta varhaiskasvatusta.

Koulutuksen sisältö

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto on laajuudeltaan on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä).

Voit opiskella seuraavia osaamisaloja:

 • ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen
 • lasten ja nuorten kasvatus ja hoito
 • sairaanhoito ja huolenpito
 • mielenterveys- ja päihdetyö
 • vammaistyö
 • perustason ensihoito

Kaikille yhteiset pakolliset tutkinnon osat 55 osp

 • Asiakkaan kohtaaminen ja ohjaaminen 20 osp
 • Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 25 osp
 • Lääkehoidon toteuttaminen lähihoitajan vastuualueella 10 osp

Osaamisalaopinnot 75 osp

Ikääntyneiden hoidon ja kuntoutumisen osaamisala 60 osp

 • Ikääntyneen osallisuuden edistäminen 30 osp
 • Kotihoidossa toimiminen 30 osp
 • Valinnainen 30 osp

Sairaanhoidon osaamisala 60 osp

 • Sairaanhoitotyössä toimiminen 30 osp
 • Kotihoidossa toimiminen 30 osp
 • Valinnainen 30 osp

Mielenterveys ja päihdetyön osaamisala 60 osp

 • Mielenterveys ja päihdetyö 60 osp
 • Valinnainen 30 osp

Vammaistyön osaamisala 60 osp

 • Osallisuuden edistäminen vammaistyössä 30 osp
 • Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen vammaistyössä 30 osp
 • Valinnainen 30 osp

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala 75 osp

 • Lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 35 osp
 • Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen 40 osp
 • Valinnainen 15 osp

Perustason ensihoidon osaamisala 75 osp

 • Ensihoidossa toimiminen 40 osp
 • Akuuttihoitotyössä toimiminen 35 osp
 • Valinnainen 15 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 15-30 osp

 • Asiakkaan toimintakyvyn vahvistaminen
 • Näytteenotto hoitotyössä
 • Haavanhoito
 • Palliatiivisessa hoidossa toimiminen
 • Lapsen ja nuoren mielenterveystaitojen edistäminen
 • Suun terveyden edistäminen eri asiakasryhmille
 • Terveys ja hyvinvointiteknologia toimintakyvyn edistämisessä
 • Mielenterveys-, päihde ja riippuvuustyö eri asiakasryhmille
 • Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä
 • Kehitysvammatyössä toimiminen
 • Huippuosaajana toimiminen 15 osp 
 • Ilmastovastuullinen toiminta 15 osp 
 • Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen 15 osp 
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp 
 • Yrityksessä toimiminen 15 osp 
 • Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp 

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Lue tarkemmat kuvaukset tutkinnon sisällöistä tutkinnon perusteista.

Tutkinnon osien toteuttamistavat vaihtelevat. Osa valinnaisista tutkinnon osista on mahdollista suorittaa vain koulutus- tai oppisopimuksella.

Opintojen toteutustapa

Opinnot toteutetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti lähiopintoina. Opinnot sisältävät opiskelua oppilaitoksessa, verkossa sekä työelämässä.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella.

Kenelle koulutus sopii

Kaikille alasta kiinnostuneille.

Kaikille koulutukseen hakeville järjestetään soveltuvuuskoe 25.4.2024. Mikäli et osallistu soveltuvuuskokeeseen tai saat siitä 0 pistettä, et voi tulla valituksi kyseiseen tutkintoon. Soveltuvuuskoe on sinulle maksuton.

Koulutuksessa sovelletaan säännöksiä tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista ja opiskelijaksi ottamisen edellytyksistä.

Hakutiedot

Koulutukseen voit hakea yhteishaussa 2024. Koulutukseen haetaan Opintopolku-palvelussa.

Tähän tutkintoon voi hakea myös jatkuvassa haussa täällä.