Taksiliikenteen erityisryhmien kuljettajakoulutus

Taksiliikenteen erityisryhmien kuljettajakoulutus antaa sinulle eväitä ja osaamista erityistilanteissa toimimiseen, laadukkaan tekemisen varmistamiseen sekä turvallisen ilmapiirin luomiseen asiakkaalle ja näin parantaa erityisryhmien palvelukokemusta.

Koulutus vaaditaan kaikilta KELA- ja SOTE-kuljetuksia ajavilta taksinkuljettajilta, ja sen sisältö vastaa 1.1.2024 voimaan astuviin KELA:n asettamiin erityisryhmien kuljettajavaatimuksiin.

Koulutuksen sisältö

Teoriaopinnot on rakennettu interaktiivisiksi päiviksi, joissa pääset hyödyntämään aiemmin kertynyttä osaamistasi monipuolisesti sekä jakamaan kokemuksiasi muiden kanssa. Teoriapäivissä hyödynnetään mm. videoita, oppimista tukevia pelillisiä kisailuja sekä omaa pohdintaa aktivoivia tehtäviä.

Käytännön harjoitukset vastaavat aitoja erityistilanteita, ja ne toteutetaan tämän päivän standardien mukaisilla apuvälineillä sekä invataksikalustolla.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Taksi-Instituutin kanssa ja vastuukouluttajana toimii yli 20 vuoden kokemuksen niin taksialasta kuin ammatillisesta koulutuksesta omaava Jarno Westerholm.

Opintojen toteutustapa

Koulutuksen kokonaiskesto on 21 tuntia ja se on jaettu kolmelle päivälle.

Kaksi ensimmäistä päivää toteutetaan hybridisti eli voit osallistua näihin päiviin lähiopetuksessa tai liittyä koulutukseen verkon välityksellä. Etäosallistumiseen tarvitset toimivan verkkoyhteyden ja kamerallisen tietokoneen.

Kolmas päivä koostuu käytännön harjoittelusta ja vaatii osallistumisen lähiopetukseen.

Teoriaopetuksen lähiopetuspäivät toteutetaan Opetusravintola Paviljongilla (Rajalahdenkatu 4, Savonlinna) ja käytännön lähiopetuspäivä Pohjolankadun kampuksellamme (Pohjolankatu 4, Savonlinna).

Hinta

Kolmen päivän koulutuskokonaisuus:
Lähiopetus (21 h) tai vaihtoehtoisesti etä- ja lähiopetus (14 h + 7 h) 536 € (alv. 0 %)

Yhden päivän käytännön harjoittelupäivä:
Käytännönharjoittelu lähiopetuksena (7 h) 237 € (alv. 0 %).

Hinta sisältää koulutuksen, materiaalit, Traficomin rekisteröintimaksut sekä ateriapaketin koulutuspäiville.

Hakutiedot

Koulutuksen seuraava haku- ja alkamisaika ei ole vielä tiedossa.


Milloin taksiliikenteen erityisryhmien kuljettajakoulutus on suoritettava kokonaisuudessaan ja milloin riittää käytännön harjoituksia koskeva osio?

Henkilö suorittaa taksiliikenteen erityisryhmien kuljettajakoulutuksen kokonaisuudessaan, kun:

  1. Henkilölle on myönnetty henkilöauton ammattiajolupa ennen 1.1.2010 ja hän on hakenut taksinkuljettajan ajoluvan voimaan 1.7.2018 jälkeen.
  2. Henkilölle on myönnetty ensimmäinen taksinkuljettajan ajolupa 1.7.2018 jälkeen.
  3. Henkilölle on myönnetty invataksin ajamiseen oikeuttava lupa ennen 1.1.2010 ja hän ei ole suorittanut taksinkuljettajan jatkokoulutusta 31.12.2014 mennessä. Henkilöllä ei ole ajolupa voimassa. Voidakseen toimia taksinkuljettajana, hänen tulee suorittaa taksinkuljettajan koe hyväksytysti ja hakea taksinkuljettajan ajolupaa. Lisäksi hänen tulee käydä erityisryhmien taksinkuljettajakoulutus kokonaan sisältäen sekä teoria- että käytännön harjoituksia koskevat osiot.

Henkilö voi suorittaa taksiliikenteen erityisryhmien kuljettajakoulutuksesta pelkästään käytännön harjoituksia koskevan osion, kun:

  1. Henkilölle on myönnetty henkilöauton ammattiajolupa ennen 1.1.2010 ja hän on suorittanut taksinkuljettajan jatkokoulutuksen vuonna 2014 ja hän on tämän perusteella uusinut taksinkuljettajan ajoluvan.
  2. Henkilölle on myönnetty henkilöauton ammattiajolupa ennen 1.1.2010 ja hän on suorittanut jatkokoulutuksen vuonna 2014 ja hän on sen perusteella uusinut taksinkuljettajan ajoluvan, jonka voimassaolo on päättynyt 31.12.2019. Henkilö on hakenut ajoluvan uudelleen voimaan vuonna 2021.
  3. Henkilölle on myönnetty taksinkuljettajan ajolupa 1.1.2010 jälkeen ja hän on suorittanut tätä varten taksinkuljettajan koulutuksen ja sitä vastaavan kokeen.

Taksinkuljettajan ajoluvan myöntämispäivän ja jatkokoulutuksen suorittamispäivämäärän voit tarkistaa Traficomin ajokorttiotteelta.