Jalkojenhoitaja (AT), terveysalan ammattitutkinto

Ota askel kohti uutta. Syvennä aikaisempaa osaamistasi sosiaali- ja terveydenhoitoalalta ja lähde matkalle jalkaterveyden kiehtovaan maailmaan.

Opinnoissa perehdyt jalkojenhoitotyöhön, jalkasairauksien ehkäisyyn sekä iho- ja kynsisairauksien hoitamiseen osana ihmisen kokonaisterveyttä. Saat valmiudet tehdä keventäviä ja suojaavia ortooseja sekä ohjata asiakastasi niiden käytössä.

Työssäsi jalkojenhoitajana teet perushoitoja sekä ohjaat ja opastat eri ikäisiä asiakkaitasi kohti terveitä jalkoja sekä toimit samalla osana terveydenhoitoalan asiantuntijoista koostuvaa tiimiä. Teet tärkeää työtä, jonka tavoitteena on hyvinvoivat jalat, jotka mahdollistavat tasapainoisen, itsenäisen elämän ja selviytymisen arjen askareista sekä vapaa-ajan aktiviteeteista.

Koulutuksen jälkeen voit suunnata yrittäjäksi tai työskennellä toisen palveluksessa mm. hoiva- ja hoitolaitoksissa, terveyskeskuksissa, sairaaloissa tai asiakkaan kotona.

Koulutuksen sisältö

Terveysalan ammattitutkinto on laajuudeltaan 150 osaamispistettä.  Jalkojenhoitajaksi opiskellessasi opiskelet jalkojenhoidon osaamisalaa.

Pakolliset tutkinnon osat 

  • Ammattiosaajana toimiminen terveysalalla 45 osp
  • Jalkojenhoitotyössä toimiminen 90 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 15 osp

Lue tarkemmat kuvaukset tutkinnon sisällöistä tutkinnon perusteista.

Opintojen toteutustapa

Opinnot toteutetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti monimuoto-opintoina, joihin sisältyy lähiopetusta, itsenäistä opiskelua ja työelämässä oppimista. Lähiopetuspäiviä on noin 2-3 kuukaudessa. Opinnot kestävät keskimäärin 1,5 vuotta riippuen aikaisemmasta osaamisestasi.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutusta varten sinulla tulee olla alan työpaikka.

Kenelle koulutus sopii

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on vähintään sosiaali- ja/tai terveysalan ammatillisen perustutkinnon tasoiset tiedot ja taidot, noin kolme vuotta alan työkokemusta tai vaadittava osaaminen.

Hinta

Koulutuksen opintomaksu on 250 € / koko tutkinto tai 150 € / yksittäinen tutkinnon osa. Mikäli suoritat peräkkäin tai yhtä aikaa useita tutkinnon osia opintomaksu on maksimissaan 250 €.

Oppisopimuksella koulutus on maksuton.

Kun opiskelet meillä tutkintoa tai tutkinnon osaa Samiedun tarjoamat lupa- ja korttikoulutukset ja -testit ovat sinulle maksuttomia.

Suoritettuasi ammatillisen tutkinnon voit hakea Työllisyysrahaston ammattitutkintostipendiä, mikäli täytät muut stipendin myöntämisen edellytykset. Lue lisää Työllisyysrahaston sivuilta.

Hakutiedot

Koulutus alkaa seuraavan kerran tammikuussa 2025.


Opiskelu on aina hyvä idea!

  • Jatkuvassa haussa voit hakea opiskelemaan ympäri vuoden.
  • Voit aloittaa opinnot, kun koulutusta on seuraavan kerran tarjolla. Osaan koulutuksista voit aloittaa opinnot lähes joka kuukausi.
  • Voit opiskella koko tutkinnon, yksittäisen tutkinnon osan tai vieläkin pienemmän osan, eli hankkia uutta osaamista juuri sen verran kuin tarvitset.
  • Sinulle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma – ja opiskelet vain asioita, joita et vielä osaa.

Mitä sinä haluaisit osata?