Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Eikö olisikin hienoa, jos tekniikka tanssisi pillisi tahtiin? Mikäli et kaihda haasteita ja kiihtyvällä nopeudella muuttuvia tilanteita, kouluttaudu tieto- ja viestintätekniikan osaajaksi. Tietotekniikka on erottamaton osa ihmisten arkea. Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaisena olet eturivissä tekemässä työtä sujuvan arjen mahdollistamiseksi.

IT-tukihenkilönä olet korvaamaton apu ja tuki ihmisten tietoteknisissä pulmissa ja haasteissa. Sukkuloit sulavasti pilvessä, palvelimilla, verkoissa sekä työasemien ja lisälaitteiden välillä. Ripeiden liikkeiden lisäksi tarvitset työssäsi tiimityöskentelytaitoja ja halua palvella. Työelämässä toimiessasi IT-tukena, järjestelmäasiantuntijana, kouluttajana tai myyjänä kohtaat asiakkaita niin kasvotusten kuin etäyhteyksillä.

Ohjelmistokehittäjänä autat luomaan laadukkaita ohjelmistotuotannon ja tietotekniikan palveluita. Opintojen myötä opit ohjelmoimaan, käsittelemään tietoa ja sukkuloimaan rajapinnoissa ja versionhallinnan parissa. Vaan ei suinkaan työsi vauhdikkaasti kehittyvällä alalla ole pelkkää nollaa ja ykköstä vaan myös tiimityötä ja aitoa vuorovaikutusta ihmisten kanssa. Opintojen jälkeen voit luoda uraa esimerkiksi ohjelmistojen suunnittelun ja testauksen parissa tai koodarina.

Koulutuksen sisältö

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä). Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnossa voit opiskella IT-tukihenkilöksi, tai ohjelmistokehittäjäksi.

Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

Pakollinen tutkinnon osa 25 osp

 • Tieto- ja viestintätekniikan perustehtävät, 25 osp

Pakollinen tutkinnon osa 45 osp (IT-tukihenkilö)

 • Teknisessä tukipalvelussa toimiminen, 45 osp

Pakolliset tutkinnon osat 90 osp (ohjelmistokehittäjä)

 • Ohjelmointi, 45 osp
 • Ohjelmistokehittäjänä toimiminen, 45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 30-75 osp

 • Elektroniikka-asennukset, 45 osp
 • Hyvinvointiteknologian käyttö asiakkaan arjessa selviytymisen tukena, 15 osp
 • Turvalaite- ja hyvinvointiteknologiajärjestelmien asennus, 45 osp
 • Tietoverkkokaapeloinnit, 45 osp
 • Teknisessä tukipalvelussa toimiminen, 45 osp
 • Ohjelmointi, 45 osp
 • Ohjelmistokehittäjänä toimiminen, 45 osp
 • Sulautetun järjestelmän toteuttaminen, 45 osp
 • Koti- ja palvelujärjestelmien asennukset, 15 osp
 • Hyvinvointiteknologialaitteiden huolto ja kunnossapito, 30 osp
 • Tietoverkkolaitteiden asennus, 45 osp
 • Järjestelmätuessa toimiminen, 45 osp
 • Elektroniikkalaitteiden käyttöönotto- ja huoltotyöt, 30 osp
 • Kulunvalvonta- tai turvajärjestelmän asennus, 30 osp
 • Kyberturvallisuuden ylläpitäminen, 30 osp
 • Tietoteknisen ratkaisun myynti, 30 osp
 • Ohjelmiston toteuttaminen ohjelmistokomponenttikirjastolla, 30 osp
 • Työtehtävien automatisointi komentokielellä, 15 osp
 • Verkkopalvelun tekninen toteuttaminen, 15 osp
 • Digitaalisen median mallinnus ja tulostus, 15 osp
 • Sähkö- ja automaatioalalla toimiminen, 30 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp
 • Yrityksessä toimiminen, 15 osp
 • Huippuosaajana toimiminen, 15 osp

Tutkinnon osien toteuttamistavat vaihtelevat. Osa valinnaisista tutkinnon osista on mahdollista suorittaa vain koulutus- tai oppisopimuksella.

Lue tarkemmat kuvaukset tutkinnon sisällöistä tutkinnon perusteista.

Opintojen toteutustapa

Opinnot toteutetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti lähiopintoina. Opinnot sisältävät opiskelua oppilaitoksessa, verkossa sekä työelämässä.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella.

Kenelle koulutus sopii

Kaikille alasta kiinnostuneille. Koulutukseen voi hakea yhteishaussa 2022.

Hinta

Koulutus on opiskelijalle maksuton.


Ammatillinen opiskelu Samiedussa on ketterää!

 • Voit hakea opiskelemaan meille milloin vain.
 • Voit aloittaa opinnot lähes joka kuukausi.
 • Sinulle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma – ja opiskelet vain asioita, joita et vielä osaa.
 • Voit opiskella koko tutkinnon, yhden tutkinnon osan tai vieläkin pienemmän osan, eli hankkia osaamista juuri sen verran kuin tarvitset.

Opiskelu on aina hyvä idea!