Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Tietotekniikka on erottamaton osa ihmisten arkea. Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaisena olet eturivissä tekemässä työtä sujuvan arjen mahdollistamiseksi.

Ohjelmistokehittäjänä autat luomaan laadukkaita ohjelmistotuotannon ja tietotekniikan palveluita. Opintojen myötä opit ohjelmoimaan, käsittelemään tietoa ja rajapintoja sekä toimimaan versionhallinnan parissa. Työsi vauhdikkaasti kehittyvällä alalla ei ole pelkkää nollaa ja ykköstä vaan myös tiimityötä ja vuorovaikutusta ihmisten kanssa. Voit luoda uraa esimerkiksi ohjelmistojen suunnittelun ja testauksen parissa tai koodarina.

IT-tukihenkilönä olet korvaamaton apu ja tuki ihmisten tietoteknisissä pulmissa ja haasteissa. Sukkuloit sulavasti pilvessä, palvelimilla, verkoissa sekä työasemien ja lisälaitteiden välillä. Ripeiden liikkeiden lisäksi tarvitset työssäsi tiimityöskentelytaitoja ja halua palvella. Työelämässä toimiessasi IT-tukena, järjestelmäasiantuntijana, kouluttajana tai myyjänä kohtaat asiakkaita niin kasvotusten kuin etäyhteyksillä.

Koulutuksen sisältö

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä).  Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnossa voit opiskella joko IT-tukihenkilöksi tai ohjelmistokehittäjäksi.

Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

Pakolliset tutkinnon osat 

 • Tieto- ja viestintätekniikan perustehtävät 25 osp
 • Ohjelmointi 45 osp (ohjelmistokehittäjä)
 • Ohjelmistokehittäjänä toimiminen 45 osp (ohjelmistokehittäjä)
 • Teknisessä tukipalvelussa toimiminen 45 osp (IT-tukihenkilö)

Valinnaiset tutkinnon osat 30 osp

 • Kyberturvallisuuden ylläpitäminen 30 osp
 • Ohjelmiston toteuttaminen ohjelmistokomponenttikirjastolla 30 osp
 • Verkkopalvelun tekninen toteuttaminen 15 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp
 • Yrityksessä toimiminen 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Lue tarkemmat kuvaukset tutkinnon sisällöistä tutkinnon perusteista.

Tutkinnon osien toteuttamistavat vaihtelevat. Osa tutkinnon osista on mahdollista suorittaa vain koulutus- tai oppisopimuksella.

Opintojen toteutustapa

Opinnot toteutetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti lähiopintoina. Opinnot sisältävät opiskelua oppilaitoksessa, verkossa sekä työelämässä.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella.

Kenelle koulutus sopii

Kaikille alasta kiinnostuneille.

Hinta

Koulutus on maksuton.

Hakutiedot

Koulutukseen voi hakea yhteishaussa 2024. Yhteishaussa koulutukseen haetaan Opintopolku-palvelussa.

Tähän tutkintoon voi hakea myös jatkuvassa haussa täällä.


Opiskelu on aina hyvä idea!

 • Jatkuvassa haussa voit hakea opiskelemaan ympäri vuoden.
 • Voit aloittaa opinnot, kun koulutusta on seuraavan kerran tarjolla. Osaan koulutuksista voit aloittaa opinnot lähes joka kuukausi.
 • Voit opiskella koko tutkinnon, yksittäisen tutkinnon osan tai vieläkin pienemmän osan, eli hankkia uutta osaamista juuri sen verran kuin tarvitset.
 • Sinulle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma – ja opiskelet vain asioita, joita et vielä osaa.

Mitä sinä haluaisit osata?