Toimitilahuoltaja, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto

Pidä huolta! Toimitilahuoltajana huolehdit tilojen siisteydestä ja kunnosta sekä siitä, että ihmiset viihtyvät niissä. Koulutus antaa sinulle tiedot ja taidot puhtaanapitoon ja tekstiilihuoltoon.

Sinusta valmistuu puhtausalan ammattilainen, joka pitää puhtaana tilat kuin tilat ja voi työllistyä ylläpito- ja perussiivouksen tehtäviin erilaisiin toimitiloihin kuten myymälöihin, oppilaitoksiin, päiväkoteihin, hotelleihin tai asuinkiinteistöihin.

Koulutuksen sisältö

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä). Toimitilahuoltajaksi opiskellessasi opiskelet toimitilahuollon osaamisalaa. Voit opiskella meillä myös kiinteistönhoitajaksi kiinteistönhoidon osaamisalalta.

Pakolliset tutkinnon osat 75 osp

 • Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen 15 osp
 • Ylläpitosiivouspalvelut 30 osp
 • Perussiivouspalvelut 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 70 osp

 • Asuinkiinteistöjen puhtauspalvelujen tuottaminen 20 osp
 • Hotelli- ja majoitustilojen puhtauspalvelut 20 osp
 • Ilmanvaihtokoneiden toimintakunnon ylläpito 20 osp
 • Kauppakeskusten ja myymälätilojen puhtauspalvelut 20 osp
 • Kiinteistöautomaation käyttäminen 20 osp
 • Kiinteistön toimintakunnon arviointi 20 osp
 • Koneiden käsittely puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla 20 osp
 • LVV-järjestelmien toimintakunnon ylläpito 20 osp
 • Oppilaitosten ja päiväkotien puhtauspalvelut 20 osp
 • Piha- ja ulkoalueiden hoitaminen 20 osp
 • Rakennustekniset korjaustyöt 20
 • Sosiaalihuoltolaitosten puhtauspalvelut 40 osp
 • Huippuosaajana toimiminen 15 osp 
 • Ilmastovastuullinen toiminta 15 osp
 • Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen 15 osp
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp
 • Yrityksessä toimiminen 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Lue tarkemmat kuvaukset tutkinnon sisällöistä tutkinnon perusteista.

Tutkinnon osien toteuttamistavat vaihtelevat. Osa tutkinnon osista on mahdollista suorittaa vain koulutus- tai oppisopimuksella.

Opintojen toteutustapa

Opinnot alkavat orientaatiojaksolla oppilaitoksessa. Tämän jälkeen opinnot toteutetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti pääsääntöisesti työelämässä joko koulutussopimuksella taioppisopimuksella. 

Kenelle koulutus sopii

Kaikille alasta kiinnostuneille.

Kielituettu polku maahanmuuttaneille opiskelijoille 

Koulutus sopii myös maahanmuuttajataustaisille henkilöille, joilla on jo suomen kielen perusosaamista puhumisessa ja kirjoittamisessa. Opinnot alkavat opiskeluvalmiuksia tukevilla opinnoilla (OPVA), joiden pituus suunnitellaan yksilöllisesti. Näissä opinnoissa opiskelija saa tukea suomen kielen opiskeluun ja esimerkiksi tietokoneen käyttämiseen. Opiskelijan tulee osallistua kielikartoitukseen ennen koulutukseen valintaa.  

Hinta

Koulutus on maksuton.

Hakutiedot

Koulutus alkaa seuraavan kerran 2.9.2024.


Opiskelu on aina hyvä idea!

 • Jatkuvassa haussa voit hakea opiskelemaan ympäri vuoden.
 • Voit aloittaa opinnot, kun koulutusta on seuraavan kerran tarjolla. Osaan koulutuksista voit aloittaa opinnot lähes joka kuukausi.
 • Voit opiskella koko tutkinnon, yksittäisen tutkinnon osan tai vieläkin pienemmän osan, eli hankkia uutta osaamista juuri sen verran kuin tarvitset.
 • Sinulle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma – ja opiskelet vain asioita, joita et vielä osaa.

Mitä sinä haluaisit osata?