Turvallisuusvalvoja, turvallisuusalan perustutkinto

Turvallisuus koskettaa meitä kaikkia. Turvallisuusvalvojana sinulla on vastuullinen tehtävä, jossa ennaltaehkäiset vahinkoja ja takaat organisaatioiden toiminnan jatkumisen häiriöittä. 

Koulutuksessa opit soveltamaan turvallisuustoimintaan liittyviä säädöksiä ja menetelmiä sekä hallitsemaan riskejä. Osaat suunnitella organisaation toimintaa ja tiedät kuinka toimia esimerkiksi onnettomuus- ja vahinkotilanteissa. Sinulla ei mene sormi suuhun haastavissakaan työtehtävissä eikä alan asiakaspalvelutilanteissa.

Työelämässä voit toimia esimerkiksi organisaatioiden turvallisuusvalvonta- ja työsuojelutehtävissä, vartijana, järjestyksenvalvojana tai erilaisissa turvallisuusalan viranomaistehtävissä.

Koulutuksen sisältö

Turvallisuusalan perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä). 

Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

Pakolliset tutkinnon osat, 55 osp

 • Turvallisuusvalvojan palvelutehtävissä toimiminen, 30 osp
 • Riskienhallinta ja turvallisuusdokumenttien laatiminen, 25 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, 90 osp

 • Häiriö- ja onnettomuustilanteisiin varautuminen, 15 osp
 • Häiriö- ja onnettomuustilanteissa toimiminen, 15 osp
 • Järjestyksenvalvonnan tehtävissä toimiminen, 20 osp
 • Vartiointitehtävissä toimiminen, 30 osp
 • Uhkatilanteisiin varautuminen ja tilannehallinta, 15 osp
 • Voimankäytön hallinta, 15 osp
 • Ympäristöturvallisuustehtävissä toimiminen, 15 osp
 • Tapahtumaturvallisuustehtävissä toimiminen, 15 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp
 • Yrityksessä toimiminen, 15 osp
 • Huippuosaajana toimiminen, 15 osp

Tutkinnon osien toteuttamistavat vaihtelevat. Osa tutkinnon osista on mahdollista suorittaa vain koulutus- tai oppisopimuksella.

Lue tarkemmat kuvaukset tutkinnon sisällöistä tutkinnon perusteista.

Opintojen toteutustapa

Opinnot toteutetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti monimuoto-opintoina verkkopainotteisesti. Opinnot sisältävät itsenäistä ja ohjattua opiskelua verkossa, työelämässä sekä valitsemistasi tutkinnon osista riippuen lähiopetuspäiviä oppilaitoksessa. Lähiopetus- ja verkko-opetuspäivien määrät riippuvat henkilökohtaisesta suunnitelmastasi. 

Pakollisissa tutkinnon osissa osoitat ammattitaitosi näytössä, jossa teet turvallisuuteen liittyviä käytännön työtehtäviä ja laadit pelastussuunnitelman, turvallisuusohjeen tai muun turvallisuusdokumentin asiakaskohteeseen. 

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella. 

Kenelle koulutus sopii

Koulutus sopii sinulle, jolla on jo kokemusta ja näkemystä työelämästä, jota voit soveltaa koulutuksen tehtäviin tai harjoittelu- tai työpaikka, johon voit suorittaa koulutuksen tehtäviä. Pakollisissa tutkinnon osissa sinun tulee laatia turvallisuusdokumentteja aitoon kohteeseen, joka on sinulle tuttu. Kokemuksen, työpaikan tai kohteen ei tarvitse olla turvallisuusalalta.

Verkkopainotteinen opiskelu vaatii sinulta oma-aloitteisuutta ja kykyä itsenäiseen opiskeluun. Sinulla tulee olla käytössäsi tietokone, mikrofoni ja verkkoyhteys.

Koulutuksessa sovelletaan säännöksiä tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista ja opiskelijaksi ottamisen edellytyksistä.

Kaikki hakijat haastatellaan. 

Valintaperusteet :

 • Turvallisuusalalla vaaditut terveydentilavaatimukset 
 • Soveltuvuus ja motivaatio alalle
 • Koulutuksen tarve
 • Riittävät opiskelutaidot verkko-opetukseen ja itsenäiseen opiskeluun
 • Työpaikka tai suunnitelma siitä mihin yritykseen toteuttaa tutkinnossa vaadittavat turvallisuusdokumentit

Hinta

Koulutus on maksuton.

Hakutiedot

Turvallisuusalan perustutkinnon haku- ja alkamisaika ei ole vielä tiedossa. Voit toistaiseksi suorittaa siitä vain yksittäisiä tutkinnon osia. Tarjolla on Turvallisuusalan perustutkinnon tutkinnon osa Riskienhallinta ja turvallisuusdokumenttien laadinta 25 osp. Se alkaa marraskuussa 2023 ja haku siihen on käynnissä 29.10.2023 saakka. Tarjontaamme on tulossa jatkossa myös muita tämän tutkinnon tutkinnon osia.


Opiskelu on aina hyvä idea!

 • Jatkuvassa haussa voit hakea opiskelemaan ympäri vuoden.
 • Voit aloittaa opinnot, kun koulutusta on seuraavan kerran tarjolla. Osaan koulutuksista voit aloittaa opinnot lähes joka kuukausi.
 • Voit opiskella koko tutkinnon, yksittäisen tutkinnon osan tai vieläkin pienemmän osan, eli hankkia uutta osaamista juuri sen verran kuin tarvitset.
 • Sinulle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma – ja opiskelet vain asioita, joita et vielä osaa.

Mitä sinä haluaisit osata?