Työvalmentaja, kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto

Kouluttaudu ihmisten kohtaamisen ja työelämätaitojen asiantuntijaksi. Työvalmentajana olet linkki asiakkaittesi ja työelämän välillä. Tuet asiakastasi aktiivisessa, pitkäjänteisessä ja tavoitteellisessa matkassa kohti työllistymistä ja työelämässä pysymistä.

Koulutus antaa sinulle konkreettisia työkaluja ja menetelmiä. Saat myös valmiudet toimia työelämän yhteyshenkilönä tukea tarvitsevien henkilöiden työllistymisprosesseissa. Voit sijoittua työhön kuntoutuksen ohjaajana, työkokeilun ohjaajana, työ- tai työhönvalmentajana, yksilövalmentajana, urasuunnittelijana, työhönohjaajana, työnjohtajana tai työtoiminnan ohjaajana.

Koulutuksen sisältö

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä. Meillä voit opiskella työvalmennuksen osaamisalaa, josta valmistut työvalmentajaksi.

Voit opiskella koko tutkinnon tai yksittäisiä tutkinnon osia oman kiinnostuksesi mukaisesti.

Pakolliset tutkinnon osat 140 osp

  • Asiantuntijana toimiminen asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä
  • Työvalmennus asiakasprosessissa
  • Työelämäasiantuntijuus työvalmennuksessa

Valinnaiset tutkinnon osat 40 osp

  • Mielenterveyden ja psykososiaalisen hyvinvoinnin tukeminen, 40 osp
  • Vaikea- ja monivammaisen asiakkaan osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen, 40 osp
  • Tutkinnon osa tai osia sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai toisesta erikoisammattitutkinnosta, 40 osp

Lue tarkemmat kuvaukset tutkinnon sisällöistä tutkinnon perusteista.

Opintojen toteutustapa

Opinnot toteutetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti monimuoto-opintoina. Opinnot sisältävät opiskelua oppilaitoksessa, verkossa sekä työelämässä. Koulutus kestää noin 1,5 vuotta opiskelijan aikaisemmasta osaamisesta riippuen.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella.

Kenelle koulutus sopii

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on vähintään sosiaali- ja/tai terveysalan perustutkinnon tasoiset tiedot ja taidot, noin kolme vuotta alan työkokemusta tai vaadittava osaaminen.

Kutsumme kaikki hakijat haastatteluun.

Koulutuksessa sovelletaan säännöksiä tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista ja opiskelijaksi ottamisen edellytyksistä.

Hinta

Koulutuksen opintomaksu on 250 € / koko tutkinto tai 150 € / yksittäinen tutkinnon osa. Mikäli suoritat peräkkäin tai yhtä aikaa useita tutkinnon osia opintomaksu on maksimissaan 250 €.

Oppisopimuksella koulutus on maksuton.

Kun opiskelet meillä tutkintoa tai tutkinnon osaa Samiedun tarjoamat lupa- ja korttikoulutukset ja -testit ovat sinulle maksuttomia.

Suoritettuasi ammatillisen tutkinnon voit hakea Työllisyysrahaston ammattitutkintostipendiä, mikäli täytät muut stipendin myöntämisen edellytykset. Lue lisää Työllisyysrahaston sivuilta.

Hakutiedot

Koulutus alkaa seuraavan elokuussa 2024. Voit myös olla yhteydessä opettaja Timo Auravuohon ja keskustella mahdollisuudesta aloittaa opinnot jo aikaisemmin.

Oppisopimuskoulutuksena voit aloittaa opinnot joustavasti. Oppisopimuskoulutusta varten sinulla tulee olla alan työpaikka.


Opiskelu on aina hyvä idea!

  • Jatkuvassa haussa voit hakea opiskelemaan ympäri vuoden.
  • Voit aloittaa opinnot, kun koulutusta on seuraavan kerran tarjolla. Osaan koulutuksista voit aloittaa opinnot lähes joka kuukausi.
  • Voit opiskella koko tutkinnon, yksittäisen tutkinnon osan tai vieläkin pienemmän osan, eli hankkia uutta osaamista juuri sen verran kuin tarvitset.
  • Sinulle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma – ja opiskelet vain asioita, joita et vielä osaa.

Mitä sinä haluaisit osata?