Vammaisalan ammattitutkinto

Vammaisalalla työskentelet lähellä ihmistä tukien hänen mahdollisuuksiaan elää omannäköistään ja tasa-arvoista elämää. Vammaisalan ammattitutkinnosta voit suuntautua joko henkilökohtaiseksi avustajaksi tai kehitysvamma-alan ohjaajaksi. Opiskele koko tutkinto tai poimi itseäsi kiinnostavia tutkinnon osia.

Henkilökohtaisena avustajana olet arjen apuna ja tukena eri-ikäisille apua tarvitseville ihmisille heidän päivittäisissä toimissa, työssä, opiskelussa ja harrastuksissa. Olet turvaamassa avustettavalle mahdollisimman itsenäisen elämän hänen rajoitteistaan huolimatta. Työ henkilökohtaisena avustajana on itsenäistä ja vaihtelevaa. 

Kehitysvamma-alan ohjaajan työssä tuet eri-ikäisten kehitysvammaisten ihmisten vuorovaikutusta, osallisuutta, toimintakykyä ja oppimista sekä suunnittelet ja ohjaat erilaista toimintaa. Koulutus antaa sinulle työkaluja toimia heidän kanssaan ja parhaakseen. Saat myös valmiudet toimia ammattimaisesti osana erilaisia verkostoja ja vastata alan kehittyviin tarpeisiin. Tuleva työpaikkasi voi löytyä erilaisista julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimintaympäristöistä ja työtehtävistä.

Koulutuksen sisältö

Vammaisalan ammattitutkinto on laajuudeltaan 150 osaamispistettä. Henkilökohtaisen avun osaamisalalta valmistut henkilökohtaiseksi avustajaksi (AT) ja kehitysvamma-alan osaamisalalta kehitysvamma-alan ohjaajaksi (AT).

Henkilökohtaisen avun osaamisala:

Pakolliset tutkinnon osat, 90 osp

 • Henkilökohtaisen avun järjestelmässä toimiminen, 30 osp
 • Henkilökohtainen avustaminen, 60 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 60 osp

 • Vuorovaikutus ja kommunikointi, 45 osp
 • Yhteistyö perheen ja läheisten kanssa, 15 osp
 • Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon tutkinnon osa tai osia 30 osp
 • Tutkinnon osa tai osia ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta, 15-60 osp

Kehitysvamma-alan osaamisala:

Pakolliset tutkinnon osat 135 osp

 • Ammatillinen toiminta kehitysvamma-alalla, 45 osp
 • Toimintakyvyn ja oppimisen tukeminen, 45 osp
 • Vuorovaikutus ja kommunikointi, 45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 15 osp

 • Yhteistyö perheen ja läheisten kanssa, 15 osp
 • Tutkinnon osa tai osia ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta, 15 osp

Lue tarkemmat kuvaukset tutkinnon sisällöistä tutkinnon perusteista.

Opintojen toteutustapa

Opinnot toteutetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti oppisopimuskoulutuksena tai monimuoto-opintoina.

Oppisopimuksella opiskellessasi sinulla on lähiopetuspäiviä oppilaitoksessa noin 3 päivää kuukaudessa. Syksyn 2023 lähiopetuspäivät ovat 31.10.-2.11. ja 11.-13.12. Kevään lähipäivät ilmoitetaan syksyllä 2023. Oppisopimukseen sinulla tulee olla työpaikka vammaisalalta.

Monimuoto-opinnoissa osallistut lähipäiviin (noin 3 päivää kuukaudessa) ja niiden lisäksi saat oppimistehtäviä. Sinulle voidaan myös etsiä koulutussopimustyöpaikka. (Koulutussopimus poikkeaa oppisopimuksesta siten, että silloin et ole työsuhteessa ja työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta ei makseta palkkaa.)

Kenelle koulutus sopii

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät tai ovat kiinnostuneita työskentelemään henkilökohtaisena avustajana tai vammaistyössä, kehitysvamma-, kasvatus- ja opetusalalla tai kuntoutuksessa. 

Henkilökohtaisen avustajan koulutukseen et tarvita sosiaali- ja terveysalan taustakoulutusta. Kehitysvamma-alan ohjaajakoulutus sopii vammaistyössä ja kehitysvamma-alalla, hoitotyössä sekä kasvatus-, opetus- ja ohjaustyössä toimiville henkilöille ja alasta kiinnostuneille.

Sinulla tulee olla riittävä kielitaito ja olla alalle soveltuva.

Koulutuksessa sovelletaan säännöksiä tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista ja opiskelijaksi ottamisen edellytyksistä.

Hinta

Koulutuksen opintomaksu on 250 € / koko tutkinto tai 150 € / yksittäinen tutkinnon osa. Mikäli suoritat peräkkäin tai yhtä aikaa useita tutkinnon osia opintomaksu on maksimissaan 250 €.

Oppisopimuksella koulutus on maksuton.

Kun opiskelet meillä tutkintoa tai tutkinnon osaa Samiedun tarjoamat lupa- ja korttikoulutukset ja -testit ovat sinulle maksuttomia.

Suoritettuasi ammatillisen tutkinnon voit hakea Työllisyysrahaston ammattitutkintostipendiä, mikäli täytät muut stipendin myöntämisen edellytykset. Lue lisää Työllisyysrahaston sivuilta.

Hakutiedot

Voit hakea koulutukseen nyt ja aloittaa opinnot oppisopimuksella joustavasti loka-marraskuussa 2023. Ensimmäinen oppisopimuksen lähiopetuspäivä on 31.10.2023.

Ennen oppisopimuskoulutukseen hakeutumista sinulla tulee olla alan työpaikka.

Kutsumme kaikki hakijat haastatteluun.


Opiskelu on aina hyvä idea!

 • Jatkuvassa haussa voit hakea opiskelemaan ympäri vuoden.
 • Voit aloittaa opinnot, kun koulutusta on seuraavan kerran tarjolla. Osaan koulutuksista voit aloittaa opinnot lähes joka kuukausi.
 • Voit opiskella koko tutkinnon, yksittäisen tutkinnon osan tai vieläkin pienemmän osan, eli hankkia uutta osaamista juuri sen verran kuin tarvitset.
 • Sinulle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma – ja opiskelet vain asioita, joita et vielä osaa.

Mitä sinä haluaisit osata?