Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Opiskele vanhustyön erikoisosaajaksi oppisopimuksella! Vanhustyön erikoisammattitutkinto antaa sinulle ammattitaidon, jossa yhdistyvät käsitteiden hallinta, teoreettinen ja kokemuksellinen työ sekä hiljainen tieto.

Opinnoissa perehdyt ikääntyneen ihmisen terveyden ja toimintakyvyn tukemiseen sekä siihen kuinka toimia asiakaspalveluverkostossa ja vanhustyön vastuuhenkilönä. Sinulle tulevat tutuiksi myös vanhustyötä ohjaavat ohjeet ja säädökset.

Koulutuksen myötä osaat toimia tiimien ja ryhmien johdossa, koordinoida sekä tehdä yhteistyötä eri ammattiryhmien kanssa. Tiedät myös, kuinka vanhustyötä kehitetään laadukkaasti, tavoitteellisesti, taloudellisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti. Valinnaisilla opinnoilla voi suuntautua oman kiinnostuksesi mukaisesti esimerkiksi muistisairaan tai saattohoidossa olevan ihmisen hoivatyöhön.

Koulutuksen sisältö

Vanhustyön erikoisammattitutkinto on laajuudeltaan 180 osp. Voit opiskella meillä muistioireisen ja muistisairaan ihmisen elämän tukemisen osaamisalaa, tutkintonimike muistihoitaja (EAT)  tai elämän loppuvaiheen hoitotyön osaamisalaa, tutkintonimike saattohoitaja (EAT).

Opiskele koko tutkinto tai poimi itseäsi kiinnostavia tutkinnon osia.

Muistioireisen ja muistisairaan ihmisen elämän tukemisen osaamisala

Pakolliset tutkinnon osat, 120 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, 60 osp

Elämän loppuvaiheen hoitotyön osaamisala

Pakolliset tutkinnon osat, 120 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, 60 osp

 • Gerontologinen hoitotyö, 60 osp
 • Ikääntyneen ihmisen asioiden hoitamisessa tukeminen, 30 osp
 • Ikääntyneen ihmisen kohtaaminen ja mielekkään arjen tukeminen, 60 osp
 • Muistioireisen tai muistisairaan ihmisen tukeminen, 60 osp
 • Vainajan laittaminen ja läheisten tukeminen, 30 osp
 • Vanhustyön työhyvinvoinnin koordinointi, 30 osp
 • Vastuuhenkilönä vanhustyössä toimiminen, 30 osp
 • Tutkinnon osa tai osia ammattitutkinnosta tai toisesta erikoisammattitutkinnosta 0 – 30 osp

Lue tarkemmat kuvaukset tutkinnon sisällöistä tutkinnon perusteista.

Opintojen toteutustapa

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena. Koulutus kestää noin 1-2 vuotta opiskelijan aikaisemmasta osaamisesta ja kokemuksesta riippuen.

Kenelle koulutus sopii

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on vähintään sosiaali- ja/tai terveysalan perustutkinnon tasoiset tiedot ja taidot, noin kolme vuotta alan työkokemusta tai vaadittava osaaminen.

Kutsumme kaikki hakijat haastatteluun.

Koulutuksessa sovelletaan säännöksiä tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista ja opiskelijaksi ottamisen edellytyksistä.

Hinta

Oppisopimuksella koulutus on maksuton.

Hakutiedot

Koulutus alkaa seuraavan kerran lokakuussa 2024.


Opiskelu on aina hyvä idea!

 • Jatkuvassa haussa voit hakea opiskelemaan ympäri vuoden.
 • Voit aloittaa opinnot, kun koulutusta on seuraavan kerran tarjolla. Osaan koulutuksista voit aloittaa opinnot lähes joka kuukausi.
 • Voit opiskella koko tutkinnon, yksittäisen tutkinnon osan tai vieläkin pienemmän osan, eli hankkia uutta osaamista juuri sen verran kuin tarvitset.
 • Sinulle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma – ja opiskelet vain asioita, joita et vielä osaa.

Mitä sinä haluaisit osata?