Vartijan koulutus, 25 osp

Vartijana vastaat omaisuuden, kiinteistöjen ja henkilöiden suojaamisesta kaikkina vuorokaudenaikoina. Alalla työskennellessä on toimittava vastuullisesti lainsäädäntöä noudattaen ja valvoen.

Tästä koulutuksesta saat valmiudet toimia yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain mukaisena vartijana. Koulutuksen suoritettuasi sinut voidaan hyväksyä vartijaksi, mikäli täytät muut lainsäätäjän asettamat vaatimukset vartijaksi hyväksymiselle. Voit hakea hyväksyntää koulutuksen jälkeen poliisilaitokselta.

Voit toimia vartijana erilaisissa toimeksiannoissa turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan palveluksessa.

Koulutuksen sisältö

Vartijan koulutus on turvallisuusalan ammattitutkinnon pakollinen tutkinnon osa. Se on laajuudeltaan 25 osaamispistettä.

Tutkinnon osa sisältää seuraavat koulutukset:

 • Väliaikaisen vartijan koulutus 40 oppituntia
 • Vartijan koulutus 80 oppituntia

Koulutus sisältää muun muassa seuraavia opetusaiheita:

 • Turvallisuusalaa koskeva lainsäädäntö
 • Vartijan toimivaltuudet
 • Vartijan toiminta ja tilannehallinta
 • Vartijan työturvallisuus
 • Rakenteellinen suojaus ja tekninen valvonta
 • Palo- ja pelastustoiminta sekä rakenteellinen paloturvallisuus
 • Vartijan voimankäyttövälineet sekä voimakeinojen käyttäminen
 • Ensiapukoulutus

Lue tarkempi kuvaus tutkinnon osan sisällöstä tutkinnon perusteista.

Opintojen toteutustapa

Opinnot toteutetaan lähiopetuksena Samiedun Pohjolankadun kampuksella Savonlinnassa.

Koulutuksessa on lakisääteinen 100 % läsnäolopakko. Opetus koostuu teoriaopetuksesta ja käytännön harjoituksista.

Sekä väliaikaisen vartijan koulutus että vartijan koulutus sisältää teoriakokeen, jossa on enintään neljä suorituskertaa. Mikäli et läpäise koetta neljällä suorituskerralla, on sinun suoritettava kyseinen koulutus uudelleen. Väliaikaisen vartijan koulutus ja siihen sisältyvä koe on suoritettava hyväksytysti ennen vartijan koulutuksen aloittamista.

Lisäksi vartijan koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää fyysisen voimankäytön perusteiden teorian sekä käytännön näytön hyväksyttyä suorittamista.

Väliaikaisen vartijan koulutus:
2.5.2024 klo 9 – 17
3.5.2024 klo 9 – 17
6.5.2024 klo 9 – 17
7.5.2024 klo 9 – 17
8.5.2024 klo 9 – 17

Vartijan koulutus:
15.8.2024 klo 9 – 15
16.8.2024 klo 9 – 15
19.8.2024 klo 9 – 15
20.8.2024 klo 9 – 15
21.8.2024 klo 9 – 15
22.8.2024 klo 9 – 15
23.8.2024 klo 9 – 15
26.8.2024 klo 9 – 16
27.8.2024 klo 9 – 16
28.8.2024 klo 9 – 17
29.8.2024 klo 9 – 17
30.8.2024 klo 9 – 17

Kenelle koulutus sopii

Koulutus sopii turvallisuusalasta kiinnostuneille henkilöille, jotka täyttävät lakisääteiset vaatimukset vartijaksi hyväksymiselle.

Vartijaksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on 18–67-vuotias, rehellinen ja luotettava sekä henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva vartijaksi. (Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista 10§).

Koulutuksessa sovelletaan säännöksiä tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista ja opiskelijaksi ottamisen edellytyksistä.

Valintaperusteet

 • Turvallisuusalalla vaaditut terveydentilavaatimukset
 • Soveltuvuus ja motivaatio alalle
 • Koulutuksen tarve

Hinta

Opintomaksu on 150 €. 

Hinta sisältää opetuksen ja materiaalin. Jos et läpäise koulutukseen liittyvää koetta, voit uusia sen yhden kerran maksutta. Tämän jälkeen sinulla on oikeus uusia koe vielä kaksi kertaa, niistä sinua laskutetaan 50 €/koe.

Kun opiskelet meillä tutkintoa tai tutkinnon osaa Samiedun tarjoamat lupa- ja korttikoulutukset ja -testit ovat sinulle maksuttomia. 

Hakutiedot

Koulutus alkaa seuraavan kerran 2.5.2024. Hakuaika koulutukseen on 21.4.2024 saakka.

Hakijat haastatellaan puhelimitse, haastatteluja pidetään jo hakuaikana. Opiskelijavalinnat tehdään hakuajan jälkeen. Koulutus toteutuu, mikäli siihen on riittävästi osallistujia.

Mikäli olet suorittanut jo väliaikaisen vartijan koulutuksen, voit osallistua pelkkään vartijan koulutusosioon, ilmoittaudu silloinkin koko tutkinnon osaan ja liitä väliaikaisen vartijan koulutuksen todistus hakemukseesi.


Opiskelu on aina hyvä idea!

 • Jatkuvassa haussa voit hakea opiskelemaan ympäri vuoden.
 • Voit aloittaa opinnot, kun koulutusta on seuraavan kerran tarjolla. Osaan koulutuksista voit aloittaa opinnot lähes joka kuukausi.
 • Voit opiskella koko tutkinnon, yksittäisen tutkinnon osan tai vieläkin pienemmän osan, eli hankkia uutta osaamista juuri sen verran kuin tarvitset.
 • Sinulle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma – ja opiskelet vain asioita, joita et vielä osaa.

Mitä sinä haluaisit osata?