Vartijan koulutus, 25 osp

Tervetuloa turvallisuusalalle – kasvavalle tulevaisuuden alalle. Vartijana vastaat omaisuuden, kiinteistöjen ja henkilöiden suojaamisesta kaikkina vuorokaudenaikoina. Alalla työskennellessä on toimittava vastuullisesti lainsäädäntöä noudattaen ja valvoen.

Tästä koulutuksesta saat valmiudet toimia vartijana turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan palveluksessa yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain mukaisena vartijana. Koulutuksen suoritettuasi sinut voidaan hyväksyä vartijaksi, mikäli täytät muut lainsäätäjän asettamat vaatimukset vartijaksi hyväksymiselle. Voit hakea hyväksyntää koulutuksen jälkeen poliisilaitokselta.

Koulutuksen sisältö

Vartijan koulutus on turvallisuusalan ammattitutkinnon pakollinen tutkinnon osa. Se on laajuudeltaan 25 osaamispistettä.

Tutkinnon osa sisältää seuraavat koulutukset:

 • Väliaikaisen vartijan koulutus 40 ot
 • Vartijan koulutus 80 ot

Koulutus sisältää muun muassa seuraavia opetusaiheita:

 • Turvallisuusalaa koskeva lainsäädäntö
 • Vartijan toimivaltuudet
 • Vartijan toiminta ja tilannehallinta
 • Vartijan työturvallisuus
 • Rakenteellinen suojaus ja tekninen valvonta
 • Palo- ja pelastustoiminta sekä rakenteellinen paloturvallisuus
 • Vartijan voimankäyttövälineet sekä voimakeinojen käyttäminen
 • Ensiapukoulutus

Lue tarkempi kuvaus tutkinnon sisällöistä tutkinnon perusteista.

Opintojen toteutustapa

Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina verkkopainotteisesti. Koulutus sisältää opiskelua verkossa sekä neljä lähipäivää, jolloin suoritetaan koulutukseen sisältyvä ensiapukoulutus, käytännön harjoitteet sekä teoriakokeet.

Verkko-opetukseen osallistuessasi sinulla tulee olla käytössäsi kamera ja mikrofoni jatkuvaa kuva- ja ääniyhteyttä varten.

Koulutuksessa on lakisääteinen 100 % läsnäolopakko. Sekä väliaikaisen vartijan että vartijan koulutukseen sisältyy teoriakoe, jossa on enintään neljä suorituskertaa. Mikäli et läpäise koetta neljännellä suorituskerralla, on koulutus suoritettava kokonaan uudelleen. Väliaikaisen vartijan koulutus ja siihen sisältyvä koe on suoritettava hyväksytysti ennen vartijan koulutuksen aloittamista.

Väliaikaisen vartijan koulutus järjestetään verkko-opetuspäivinä klo 9–15 ja lähiopetuspäivänä klo 8–16.

Verkko-opetuspäivät ovat 29.8.2022, 30.8.2022, 31.8.2022, 1.9.2022, 2.9.2022 ja 5.9.2022
Lähiopetuspäivä on 6.9.2022      

Vartijan koulutus järjestetään verkko-opetuspäivinä klo 9–16 ja lähiopetuspäivinä klo 8–16.

Verkko-opetuspäivät ovat 13.9.2022, 14.9.2022, 15.9.2022, 16.9.2022, 19.9.2022, 20.9.2022, 21.9.2022, 22.9.2022 ja 23.9.2022
Lähiopetuspäivät ovat 26.9.2022, 27.9.2022 ja 28.9.2022

Kenelle koulutus sopii

Koulutus sopii turvallisuusalasta kiinnostuneille henkilöille, jotka täyttävät lakisääteiset vaatimukset vartijaksi hyväksymiselle.

Vartijaksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on 18–67-vuotias, rehellinen ja luotettava sekä henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva vartijaksi. (Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista 10§).

Hinta

Opintomaksu on 200 euroa.

Hinta sisältää opetuksen ja materiaalin. Jos et läpäise koulutukseen liittyvää koetta, voit uusia sen yhden kerran maksutta. Tämän jälkeen sinulla on oikeus uusia koe vielä kaksi kertaa, niistä sinua laskutetaan 50 €/koe.


Haku 29.8.2022 alkavaan koulutukseen on päättynyt, Koulutuksen seuraava haku- ja alkamisaika ei ole vielä tiedossa.


Opiskelu on aina hyvä idea!

 • Jatkuvassa haussa voit hakea opiskelemaan ympäri vuoden.
 • Voit aloittaa opinnot, kun koulutusta on seuraavan kerran tarjolla. Osaan koulutuksista voit aloittaa opinnot lähes joka kuukausi.
 • Voit opiskella koko tutkinnon, yksittäisen tutkinnon osan tai vieläkin pienemmän osan, eli hankkia uutta osaamista juuri sen verran kuin tarvitset.
 • Sinulle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma – ja opiskelet vain asioita, joita et vielä osaa.

Mitä sinä haluaisit osata?