27.03.2023

Koulutuspolitiikassa tulee olla jatkuvuutta – ammatillinen koulutus ansaitsee rahoituksensa jatkossakin

Eduskuntavaaliehdokkaat tuntuvat olevan yksimielisiä siitä, että koulutukseen suunnattua rahoitusta ei tule vähentää tulevalla vaalikaudella – hyvä niin. Kuitenkin samaan aikaan valtiovarainministeriön (VM) ja opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) virkamiehet ovat omilla ulostuloillaan suuntaamassa koulutuksen rahoitusta korkea-asteelle ja perusasteen koulutukseen. Tarvittava rahoitus otettaisiin toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta. Ammatillisessa koulutuksessa opiskelee yhteensä 340 000 tutkinto-opiskelijaa, se on yhtä paljon kuin ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa on opiskelijoita yhteensä. Ammatillinen koulutus ansaitsee rahoituksensa jatkossakin ja puheet jopa 350 miljoonan euron rahoitusleikkauksista lamauttavat ammatillisen koulutuksen tarjonnan monissa seutukaupungeissa ja -kunnissa.

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Samiedu on varmistanut omalta osaltaan Savonlinnan seutukunnan ja koko Etelä-Savon maakunnan kilpailukyvyn ja elinvoiman tuottamalla joka vuosi ammattilaisia työelämän tarpeisiin sekä opiskelijoita korkea-asteen koulutukseen. Samiedusta valmistuu vuosittain satoja opiskelijoita kaikille ammattialoille. Lisäksi työssäkäyvästä väestöstä merkittävä osa kehittää vuosittain osaamistaan erilaisten koulutusten ja valmennusten avulla.

Ammatillisen koulutuksen rooli ja merkitys koulutuskentässämme jää usein liian vähälle huomiolle, vaikka osaajapulasta kärsivät työnantajat tarvitsevat nimenomaan käytännön ammattilaisia palvelukseensa. Monilla aloilla, kuten sosiaali- ja terveysalalla, ravintola- ja catering-alalla sekä kone- ja tuotantotekniikassa ja sähkö- ja automaatioalalla on jatkuva ja lisääntyvä osaajapula. Osaajapula on myös keskeinen ja merkittävin yritysten kasvun este tällä hetkellä. Monet yritykset ovat joutumassa sulkemaan ovensa tai vähentämään olennaisesti palvelujaan työntekijäpulan vuoksi.

Samiedu ja Sami-Palvelut Oy ovat yhdessä työvoimahallinnon kanssa kehittäneet useita ratkaisuja työvoimapulaan. Jokaiselle peruskoulun päättävälle nuorelle tarjotaan opiskelupaikka joko suoraan toiveammattialalla tai tutkintokoulutukseen valmentavan (TUVA) koulutuksen kautta. Ketään ei jätetä, eli tukea ja ohjausta tarjotaan kaikille erilaisissa elämäntilanteissa. Osaaminen ja työ ovat hyvinvoinnin perusta ja sitä vaalitaan kaikin keinoin.

Samiedun henkilöstömäärä on nykyisin noin 210 henkilöä, kuntayhtymään on palkattu 45 uutta osaajaa viimeisen kolmen vuoden aikana. Uusien opettajien ja taitovalmentajien lisäksi on palkattu erityisopettajia, opinto-ohjaajia, ohjaajia elämänhallintaan, asiantuntijoita kehittämistyöhön jne. Uusia koulutuksia on avattu lukuisia: media-alalle, turvallisuusalalle, ensihoitoon, ympäristöalalle, liiketoiminnan ja yrittäjyyden aloille, luontoaloille useitakin jne. Samiedussa opiskelee keskimäärin noin 2000 tutkinto-opiskelijaa joka päivä, opiskelijamäärä on kaksinkertaistunut viimeisen viiden vuoden aikana.

Lähiopetukseen painottuvan paikallisen koulutustoiminnan lisäksi koulutuksia on viety verkkoon paremmin saavutettavammiksi, opiskeltaviksi työn ohessa ajasta ja paikasta riippumatta. Samiedun valtakunnallisesta vaikuttavuudesta kertoo esimerkiksi se, että vuonna 2021 koko Suomen metsätalousyrittäjän ammattitutkinnon suorittaneista 70 prosenttia oli Samiedun kouluttamia. Teoriaa opiskellaan opettajien johdolla verkossa ja oppimisympäristöinä toimivat metsätilat ympäri Suomen. Sanalla sanoen Samiedu toteuttaa mallikkaasti OKM:n ohjeistamaa ammatillisen koulutuksen reformia, jossa keskeistä on mahdollistaa osaamisen hankkiminen joustavasti opiskelijalle itselleen parhaiten soveltuvalla tavalla. Nytkö meitä kiitetään kaikesta kehittämistyöstä kaventamalla mahdollisuuksiamme toteuttaa ammatillista koulutusta Savonlinnan seutukunnalla?

Koulutuksen järjestäjänä seuraamme jatkuvasti kaikkien koulutusalojen osalta opiskelijoiden työllistymistä. Vuosien aikana on myös lakkautettu useita ammatillisia peruskoulutuksia tai osaamisaloja tutkinnon sisällä, mikäli hakeutuminen opiskelemaan tai työllistyminen niistä ei ole ollut riittävää.

Perus-, ammatti- sekä erikoisammattitutkintojen lisäksi Samiedussa voi opiskella tutkinnon osia ja pienempiä osaamiskokonaisuuksia oman uransa osaamisvaatimusten kehittyessä. Ilman Samiedua Savonlinnan seutukunnalla eikä koko Etelä-Savossa ole ammattitaitoista tekevää työvoimaa – eikä myöskään elinvoimaa.

Suomi elää ja menestyy jatkossakin osaavan väestön ja kattavan koulutusverkoston avulla. Koulutuspolitiikkaan kaivataan jatkuvuutta, ja ammatillisen koulutuksen rahoitus ja järjestämisluvat on turvattava myös seutukaupungeissa ja -kunnissa.


Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Samiedu
Jukka Mustonen, kuntayhtymän johtaja, rehtori
Riitta Härkönen, opettaja, pääluottamusmies (JUKO)
Ahti Putkonen, taitovalmentaja, pääluottamusmies (JHL)
Petri Lajunen, yhtymähallituksen puheenjohtaja
Jouni Matilainen, yhtymähallituksen varapuheenjohtaja
Tuomas Loikkanen, yhtymävaltuuston puheenjohtaja

Jaa artikkeli