14.03.2022

Kun työnohjaaja verkon varaan hyppäsi

”En aio tarjota työnohjausta verkossa, todellakaan”, oli yrittäjä ja työnohjaaja Lara Nurmisen ensireaktio kun hänelle yritettiin ehdottaa palvelujen toteuttamista verkossa jo ennen korona-aikaa.

Läsnälän Lara Nurminen, joka on kouluttautunut työnohjaajaksi, on se henkilö, joka tulee työorganisaation ulkopuolelta ja joka kuulee asiakkaan ilot ja surut. Lara itse toteaa, että työnohjaaja ei ole mikään ”hokkuspokkustelija”, joka avaa työkalupakkinsa ja tekee taikoja. Hän kulkee ohjattavan asiakkaansa rinnalla tukena ja mukana. Ohjaustilanteissa Lara käyttää keskustelun lisäksi myös paljon toiminnallisia menetelmiä – mainittakoon esimerkkinä psykodraama. Näistä asiakas voi ammentaa omaan työarkeensa oivalluksia ja oppeja.

Lara kertoo, että kuka tahansa voi tulla työnohjaukseen. Usein hänen asiakkaansa tekevät vaativaa sote-puolen työtä, kolmannen sektorin työtä, esihenkilötyötä tai työtä lasten ja nuorten parissa. Asiakkaissa on myös eri alojen yrittäjiä.

Työnohjaus on monesti ennaltaehkäisevää toimintaa työuupumusta vastaan. Tilanne voi olla vaikkapa se, että asiakkaan työmotivaatio on laskenut ja työ ei tunnu yhtä mielekkäältä kuin ennen. Esihenkilö voi suositella työnohjausta tueksi tähän, tai joskus työntekijä alkaakin jo itse selvitellä mahdollisuutta työnohjaukseen.

Digitaalisuus mahdollistaa asiakkaat myös kauempaa

Miten digitaalisuus sitten liittyy tähän kaikkeen? Digitaalisuus on mahdollistanut sen, että omaa osaamista voi tehdä näkyväksi verkossa ja lisätä saavutettavuutta. Kun koronarajoitukset laittoivat Läsnälän oven säppiin, lyhyen pohdinnan jälkeen Lara siirtyi antamaan työnohjausta verkossa. Tämä myös mahdollisti asiakkaat kauempaa.

Lara kertoo, että huomasi Digi & Design –hankkeen some-mainoksen ja jäi miettimään, miten hän hyötyisi hankkeen koulutuksista. Itse hän kertoo, että ”sattumanvarainen, nopea kohtaaminen hankkeen projektipäällikkö Hanna Nygrenin kanssa Olavinkadulla” sinetöi hänen päätöksensä lähteä mukaan.

Lara itse kokee olevansa innostunut koulutuksista ja toteaa osuvasti, että ”kaikki se, mikä voi auttaa minua tai asiakkaitani, kiinnostaa aina!” Hän kokee olleensa kartalla digiasioissa jo ennen Digi & Design –hankkeeseen osallistumista, mutta koulutuksiin osallistuminen on tuonut lisää oivalluksia ja ehkä haastanut omaa tekemistä ja ajattelua. ”Alussa tuli hetkeksi tunne, että olen tullut epämukavuusalueelle, mutta pian asiat alkoivat loksahdella paikalleen. Pidin suuresti Padlet-alustasta, johon koulutusten sisältöä oli jäsennelty. Se helpotti minua hahmottamaan ja jäsentämään ajatuksiani. Tuli lopulta sellainen olo, että olen hyvissä käsissä.”  

Itselleen hän kokee koronan olleen ihan hyvä digiloikka, jonka joutui pakon edessä tekemään. Etäohjaamisesta hän on saanut hyvää palautetta. Digi on mahdollistanut joustavuuden – ei ole niin sidoksissa paikkaan tai aikaan. Näin ollen hyppääminen verkkoon onkin tuonut uusia mahdollisuuksia monella tapaa ja hän haluaa vielä oppia uutta. ”Digi & Design –hankkeen olen kokenut mielenkiintoisena, mieltä avaavana ja herättelevänä, ja minulla on sellainen olo, että voin saada apua silloin, kun tarvitsen!”

Yritysten digitaitojen ja digitaalisen näkyvyyden kehittäminen

Digi & Design – Elinvoimaa yrityksiin –hanke pyrkii vahvistamaan yrityksien digitaitoja, näkyvyyttä digitaalisilla alustoilla sekä asiakaslähtöisen liiketoiminnan merkityksen ymmärtämistä. Hankkeessa yrityksille on tarjottu digikartoitus, digipäiväkahveja sekä koulutuskokonaisuus, joka on muotoiltu kartoitusten perusteella.

Digi & Design –hanketta (1.8.2021-30.8.2023) rahoittaa ELY-keskus sekä Euroopan sosiaalirahaston REACT-EU, joka tuo lisärahoitusta käynnissä olevaan Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 -rakennerahasto-ohjelmaan koronaviruspandemian aiheuttamasta kriisistä elpymiseksi. REACT-EU rahoituksella tuetaan COVID-19 pandemian aiheuttamien taloudellisten vahinkojen korjaamista sekä luodaan pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. ESR:n tavoitteena on erityisesti työllisyyden edistämisen.

Hanna Nygren
Projektipäällikkö, Digi & Design -hanke

Jaa artikkeli